Görülen Geçmiş Zamana Örnekler

Görülen geçmiş zamana örnekler

Bir olay geçmişte yaşanmışsa biz geçmiş zaman haber kipleriyle bunu ifade ederiz. Bu kipler Türkçede cümleye geçmiş anlamı katmak için kullanılmaktadır. Bu yazıda geçmiş zamanın bir türü olan görülen geçmiş zamana örnekler vereceğiz. Ama öncesinde konuyu anlamak için geçmiş zaman haber kiplerine kısaca değinelim. Geçmiş zaman kipleri birer haber kipidir. Di ve miş olarak ikiye ayrılır. Bu nedenle di’li geçmiş zaman ve miş’li geçmiş zaman olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısaca yapılan bu ayrımı şöyle açabiliriz: Görülen (ya da bilinen, görülmüş gibi belirli olan) geçmiş zaman kipleri di ve türevleri (-di, -dı,…

Read More

Epik Anlatım

Epik anlatım

Yazılı ve sözlü edebiyatımızda çeşitli anlatım türleri bulunmaktadır. Yeri geldikçe bu anlatım türlerini beraber görmekteyiz. Bu yazıda epik anlatım nedir öğrenecek ve örneklerle bilgilerimizi pekiştireceğiz. Epik anlatıma destansı anlatım da denmektedir. Destanlarda epik anlatım kullanılmaktadır. Olağanüstü olay ve kişilerin abartılı bir üslupla anlatıldığı anlatım türüne epik anlatım denir. Epik anlatımda coşkulu ve abartılı bir söyleyiş hakimdir. Epik yani destansı anlatım örneklerine geçmeden önce bu anlatım türünün genel özellikleri üzerinde duralım. Epik Anlatımın Özellikleri Epik anlatımın genel özellikleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir: Anlatımda olağanüstü kişilere veya olaylara yer verilir. Tarihsel olaylar…

Read More

Örneklendirme Cümleleri

Örneklendirme cümleleri

Türkçede anlatımı etkili kılmak için çeşitli yöntemler kullanırız. Örneklendirme ve benzetme cümleleri bu amaçla kullandığımız cümlelerden bazılarıdır. Bu yazıda 4. sınıf müfredatı başta olmak üzere eğitim hayatımızda çok işe yarayacak örneklendirme cümleleri üzerinde duracağız. Önce bu cümlelerin nasıl kurulduğunu anlatıp ardından örnekler vereceğiz. Bir cümlede anlatılan bir konuyla ilgili aynı zamanda örnekler içeren cümlelere örneklendirme cümleleri denir. Örneklendirme bir anlatım tekniğidir ve örneklendirme cümleleri kullanılarak bu teknik uygulanır. Örneklendirmenin yapılmasının ana nedeni anlatımı geliştirmek ve daha etkili kılmaktır. Bazen birçok cümlede anlatamadıklarımızı birkaç örnekle daha iyi anlatabiliriz. Örneklendirme Cümleleri ile…

Read More

Tasarı Cümlesi Nedir?

Tasarı cümlesi nedir

Türkçemizde cümleleri çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmaktayız. Cümlenin taşıdığı anlam da bu sınıflandırmada önemli olmaktadır. Bu yazıda tasarı cümlesi nedir öğrenecek ve tasarı cümleleri ile ilgili çeşitli örnekler sunacağız. Olması istenen bir şeyin zihinde kurgulanması tasarıdır. Gelecekle ilgili plan ve amaç içeren cümlelere tasarı cümlesi denir. Bu cümlelerde henüz olmamış ama olması beklenen bir durum söz konusudur. Bir cümlede bir planlama söz konusuysa bu cümle tasarı cümlesi olarak değerlendirilebilir. Tasarı Cümlesi Örnekleri Tasarı cümlesi nedir öğrendik. Bilgimizi pekiştirmek adına yapacağımız en iyi şey bol miktarda örnek vermek olacaktır: Tasarı cümlesi örnekleri…

Read More

Sayısal Verilerden Yararlanma Nedir?

Sayısal verilerden yararlanma nedir

Türkçede bir konuyu ele alırken düşünceyi geliştirme yolları kullanılır. Dilimizde birbirinden çok düşünce geliştirme yöntemi vardır. Tanık gösterme, karşılaştırma, örneklendirme, sayısal verilerden yararlanma gibi teknikler bunların başında gelir. Bu yazıda sayısal verilerden yararlanma nedir ve nasıl kullanılır göreceğiz. Ayrıca örneklerle bu öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Dilerseniz önce tanım yapalım. Düşünceyi geliştirmek için herkesin kabul edebileceği sayısal verileri sunmaya sayısal verilerden yararlanma denir. Burada kullanılan veriler genellikle bir araştırmanın sonucudur. 7. sınıf müfredatı başta olmak üzere düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili sorular sürekli karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle bunları iyi öğrenmeliyiz. Sayısal verilerden yararlanılırken…

Read More

Duygusal Anlatım ve Duygusal İfadeler

Duygusal anlatım ve duygusal ifadeler

Bu yazıda 5. sınıf müfredatında yer alan ve diğer yıllarda da karşımıza çıkan duygusal anlatım üzerinde duracağız. Duygusal anlatım nedir, duygusal ifadeler nelerdir örneklerle öğrenmeye çalışacağız. Anlatıma herhangi bir duygunun katıldığı anlatım türüne duygusal anlatım denir. Bu cümlelerin içinde geçen ve duyguyu dile getiren ifadelere ise duygusal ifadeler denir. Sevinmek, üzülmek, özlemek, telaşlanmak, kaygılanmak, korkmak, umutlanmak gibi ifadeler duygusal ifadelere örnek gösterilebilir. 5. sınıf müfredatında abartılı anlatım ve duygusal anlatımı görmekteyiz. Abartılı anlatım yazısında onu anlatmıştık. Burada daha çok duygusal anlatım ve örnekleri üzerinde duracağız. Duygusal İfadeler ve Örnekleri Duygusal…

Read More

Abartılı Anlatım

Abartılı anlatım

3. sınıf müfredatında gördüğümüz abartılı cümleler konusundan sonra 5. sınıfta abartılı anlatımı görmekteyiz. Abartılı anlatım bir anlatım tekniğidir. Söylenen sözün daha fazla etki oluşturması için başvurulan bir yöntemdir. Diğer bir yöntem ise duygusal yöntem denilen yöntemdir ancak bu yazıda daha çok abartılı anlatım üzerinde duracağız. Söylenen sözün daha fazla etki oluşturması için bir olayı veya durumu olduğundan daha fazla göstermeye abartılı anlatım denir. Günlük hayatta bunu abartma, abartarak söyleme, abartılı gibi kavramlarla sık sık görürüz. Abartılı anlatımda amaç yalan söylemek veya bir şeyi gizlemek değildir. Asıl amaç anlatılan şeyin etkisini…

Read More

Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler

Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler

Türkçemiz birçok güzellikleri barındıran bir dildir. Türkçede bir konuyu ifade ederken anlatımı daha etkili hale getirmek için çeşitli ifadeler kullanırız. Anlattığımız şeyi güçlendiren, özetleyen ya da sonuca bağlayan ifadelere destekleyici ve açıklayıcı ifadeler denmektedir. Bu yazıda bunlara değinecek ve örnek cümleler sunacağız. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler şöyle sıralanabilir: Örneğin Mesela Özellikle Açıkçası Doğrusu Daha doğrusu Yani Hatta Üstelik Özetle Adeta Başka bir deyişle Bunların dışında da çeşitli destekleyici ve açıklayıcı ifadeler mevcuttur. Biz burada en yaygın kullanılanlarına örnek verdik. Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler ile İlgili Cümleler Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler…

Read More

Hamasi Anlatım

Hamasi anlatım

Hamasi anlatım, hamaset yapmak, hamasi söylem gibi çeşitli kavramlar paragraf sorularında anlatım açısından karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda hamasi anlatım nedir öğreneceğiz. Böylece bir metinde hamasi anlatımın olup olmadığına kendiniz karar verebileceksiniz. Aşağıda anlatılan kavramları dikkatle okuyun. TDK’ye göre hamaset kelimesi yiğitlik, kahramanlık, cesaret anlamına gelen bir sözcüktür. Aynı zamanda dinleyenleri etkilemek ya da heyecanlandırmak amacıyla yapılan abartılı anlatıma da hamaset denmektedir. Hamasi anlatım hamaset kelimesinin ikinci anlamına karşılık gelmektedir. Buna göre dinleyicileri ya da okuyucuları etkilemek, onların duygularını hareket ettirecek bir anlatım tarzı şeklinde özetlenebilir. Hamasi anlatımda mertlik ve yiğitlik…

Read More

2019 YKS Paragraf Soru Bankası Önerileri

Paragraf Soru Bankası Önerileri YKS paragraf soru bankası önerilerimizi sizler için tek tek incelediğimiz kitaplardan oluşturmuş bulunuyoruz. Paragraf soruları Türkçe testinde görünüş olarak zor gözükmese de yapması ve anlaması, çözmesi en zor olan soru tipleridir. Bazıları yarım sayfayı kaplayacak kadar uzun olabilir. (Soru bankalarını almadan önce internette fiyat, kırtasiyelerde ise içerik araştırması yapmanızı öneririz.) Paragraf Kitap Önerileri Tonguç Akademi Paragrafik Soru Bankası – 29 tl Lodos Yayınları TYT  Paragrafhane Konu Anlatımlı Soru Bankası – 32 tl FDD Yayınları TYT Paragraf Soru Bankası – 22 tl Delta Kültür Yayınları YKS Paragraf…

Read More