Faruk Nafiz Çamlıbel Edebi Kişiliği ve Eserleri

Faruk Nafiz Çamlıbel Edebi Kişiliği

Faruk Nafiz Çamlıbel edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde;


AD : Faruk Nafiz

SOYADI : Çamlıbel

DOĞUM YERİ : İstanbul

ALAN : Şiir, Roman, Oyun

LAKABI : Şarkın Sultanı

DOĞUM TARİHİ :1898

ÖLÜM TARİHİ :1973


“Beş Hececiler” olarak nitelendirilen sanatçılardan biridir.

İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, daha sonra Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceye yönelmiştir.

“Sanat” adlı şiiriyle “memleketçi edebiyat” anlayışının öncülüğünü yapmıştır.

Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten romantik ve realist konulu şiirler yazmıştır.

Açık ve sade bir dille yazan sanatçı, eserlerinde bireysel konuları ve Anadolu’yu işlemiştir.

Epik ve lirik söyleyiş tarzıyla kendisinden sonra gelen bir çok sanatçıyı etkilemiştir.

ESERLERİ :

ŞİİR : Han duvarları, Çoban Çeşmesi, Şarkın Sultanları, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Akıncı Türküleri, Suda Halkalar, Bir Ömür Böyle Geçti, Zindan Duvarları

OYUN : Canavar, Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı

ROMAN : Yıldız Yağmuru

OKU  Öğretici Metinler Nedir?

Leave a Comment