Çevre Mühendisi Ne İş Yapar?

Mühendislik tercih eden birçok öğrenci alternatif mühendislik bölümlerini araştırırken çevre mühendisliği çıkıyor. Ancak pek çok öğrenci bu mühendislik dalıyla alakalı yeterince bilgiye sahip değil. Adında yer alan çevre ifadesinden çevreyle ilgili bir şeyler olduğu belli ama bu bizim bir mesleği tercih etmemiz için yeterli bir veri değil. Bu yazıda çevre mühendisi ne iş yapar sorusunu cevaplayacağız. Elbette bir mühendislik dalının yaptığı birkaç ayrı iş bulunuyor. Bunlara olabildiğince değinmeye çalışacağız.

Dilerseniz önce mesleği kabaca tanımaya çalışalım.

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre mühendisliği bölümü mezunların “çevre mühendisi” unvanı verilir. Çevrede meydana gelen tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin planlanmasından sorumlu mühendislik dalı çevre mühendisliğidir. Bu tanım elbette size çok geniş ve soyut gelecektir.

Temel çevre faktörleri su, toprak ve havadır. Üretim ve tüketim faaliyetlerinin neredeyse tamamı bu kaynaklarla ilişkilidir. Dolayısıyla bu kaynakların kullanılması ve planlanması da ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bu problemin çözümü için de çevre mühendisleri imdadımıza yetişmektedir.

Çevre mühendisleri başta su olmak üzere doğal kaynaklar ve çevre arasındaki ilişkiyi kurmaktadır.

Yapısı itibariyle çevre çok katmanlı bir alandır. Doğal kaynakların kimyasal özellikleri son derece önemlidir. Bu nedenle çevre mühendisliği kimyayla oldukça ilişkilidir. Ayrıca inşaat mühendisliği, şehir bölge planlamacılığı ve mimarlık da mesleki olarak çevre mühendisliğiyle az ya da çok ilişki içerisindedir.

çevre mühendisi ne iş yapar

Çevre Mühendisliği Ne İş Yapar?

Çevre mühendislerinin yaptığı işleri maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

 • Su, hava ve toprak kalitesiyle ilgili ölçümleri yapar.
 • Atık suların arıtılmasıyla ilgili tesislerin kurulmasında ve işletilmesinde görev alır.
 • Kanalizasyon sistemlerinin tasarlanmasında görev alır.
 • Yağmur ve şebeke sularının planlamasını yapar.
 • Üretim atıklarının çevre için oluşturduğu riski saptar ve katlanılabilecek maksimum atık miktarını tespit eder.
 • Katı atık toplama, dönüştürme ve nihai uzaklaştırma süreçlerinde görev alır.
 • Bazı gazlarının arıtımı konusunda görev alır.
 • Üretim ve tüketimde çevreye verilen zararın en aza inmesi için planlama yapar.
 • Çevre ve doğal kaynaklarla ilgili kalite kontrolünü yapar.

Bütün bu görevleri saydığımızda size fazla gelebilir. Ancak her mühendis farklı bir konuda uzmanlaşacak ve farklı bir alanda çalışacaktır. Çevre mühendislerinin ilgili olduğu konular oldukça geniş ve önemli konulardır.

Çevre Mühendisliği Hangi Üniversitelerde Var?

Eskiden çok az üniversitemizde olan bu bölüm son dönemlerde birçok üniversitede açılmıştır.

Çevre mühendisliği olan başlıca üniversiteler şöyle sıralanabilir:

 • İTÜ
 • ODTÜ
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
 • Bursa Teknik Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Eskişehir Teknik Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Farklı üniversitelerde bölümün açılması iş bulma olasılığını düşürmüştür. Her mezun iş bulma konusunda yeni rakip manasına gelmektedir.

Çevre Mühendisleri Nerelerde Çalışabilirler?

Çevre mühendisleri için kamuda çeşitli iş olanakları bulunmaktadır. Son yıllarda bu alana çeşitli kamu kurumlarında ciddi denebilecek alımlar olmuştur. 

Çevre mühendislerinin çalışabileceği başlıca yerler şöyle sıralanabilir:

 • Çevre ve şehircilik bakanlığı
 • Tarım ve orman bakanlığı
 • Büyükşehir belediyeleri
 • İl ve ilçe belediyeleri
 • İl özel idareleri
 • Ulaştırma bakanlığı
 • Devlet su işleri (DSİ)
 • Sanayi ve teknoloji bakanlığı
 • TÜBİTAK
 • TÜİK
 • Karayolları genel müdürlüğü
 • Üniversiteler
 • Devlet demir yolları
 • Enerji piyasası düzenleme kurumu
 • Çeşitli sanayi kuruluşları
 • Büyük ölçekli inşaat firmaları
 • Çeşitli özel kurumlar
 • Bireysel danışmanlık hizmetleri

Bir çevre mühendisinin bütün bu kurumlarda çalışma ihtimali vardır. Ancak bölüme giren bir öğrencinin mezun olduğu dönemlerde kamu başta olmak üzere iş imkanlarının tam olarak ne durumda olacağını kestirmek zordur.

Leave a Comment