Nüfus Piramitleri ve Özellikleri

coğrafya

Nüfus piramitleri belli bir bölgede yaşamakta olan insanların cinsyetine ve yaş gruplarına olarak dağılımını gösteren coğrafi bir veridir. Nüfus piramitlerine bakılarak yaşlara göre dağılım, cinsiyet oranları, yaşam süresi, gelişmişlik düzeyi hakkında yorum yapılır.    1. >Düzgün üçgene benzer. >Yüksek doğum ve ölüm oranlarına sahip ülkelere aittir. Örnek: Bangladeş  > Sanayi Devrimi öncesi toplumların çoğu bu piramit örneğini yaşamıştır.   2. > Düzgün üçgen piramide göre kenarları içe dönüktür. > 0-5 yaş grubundaki ölüm oranlarının azalmaya başladığı ancak doğum oranlarının yüksek olduğu ülkelerin piramitidir.  > İran ve Nijerya gibi gelişmekte olan ülkelerde…

Read More

Küresel Isınma Nedir? Sonuçları ve Nedenleri

coğrafya

Bu yazıda küresel ısınma nedir, sonuçları ve nedenleri nedir gibi konulara değineceğiz. Dünyada özellikle 19.yy dan itibaren sanayileşmenin oldukça artması ve bunun yanında insanların modern ve rahat yaşam tarzına geçerek atmosfere zararlı maddelerin kullanımında bir sorun görmemesinden dolayı; “Örnek verecek olursak ulaşımda kara trenlerin ve karbondioksit ve zararlı gaz salınımı yüksek arabaların kullanılması, fabrika bacalarının filtresiz kullanılması, deodorant vb. şeylerin kullanılmasını sayabiliriz.” atmosferimiz zarar görmüştür. Buna göre küresel ısınma nedir? Atmosfere yayılan karbondioksit gibi zararlı gazlardan dolayı atmosferin delinmesi ve dünyanın Güneşten gelen UltraViyole zararlı ışınlara karşı kendini koruyamaması, bu…

Read More

Doğadaki Ekstrem Olaylar

coğrafya

Yazımızda coğrafya dersinin konusu olan Doğadaki ekstrem olaylar hakkında genel bilgileri ve kaça ayrıldığını konu anlatımı şeklinde anlattık; > Klimatolojik karakterli ekstrem olaylar: Aşırı sıcaklar, soğuklar, şiddetli rüzgarlar, fırtınalar > Jeomorfolojik karakterli ekstrem olaylar: Tsunami, volkanizma, deprem, kütle hareketleri (heyelan, çamur akıntısı) > Hidrolojik karakterli ekstrem olaylar: Aşırı yağışlar, kuraklık  Aşırı sıcaklar: Kuzey Afrika’da Aşırı soğuklar: Antarktika’da Şiddetli fırtınalar: Tropikal Kuşak’ta Volkanizma, deprem ve tsunami: Büyük Okyanus çevresinde görülür. Ekstrem Olaylar Nedir   Ekstrem Sıcaklıkların Sonuçları: Suların donması  Enerji üretiminin aksaması  Kuraklıkların yaşanması “Türkiye’de Sibirya YB’ın etkisiyle aşırı soğuklar, Basra AB’ın etkisiyle…

Read More

Madde Döngüsü Nedir?

coğrafya

Yazımızda madde döngüsü nedir, kaça ayrılır, açıklamaları ve özellikleri nelerdir gibi konulara değineceğiz. Su, karbon, oksijen, azot, fosfor gibi inorganik maddelerin sürekli olarak cansız ve canlı çevre arasında yaptıkları düzenli dolaşıma madde döngüsü denir.   Oksijen Döngüsü Azot Döngüsü Karbon Döngüsü   Yukarıdaki linklerden paylaşımlarıma gidebilirsiniz.

Read More

Azot Döngüsü Nedir?

coğrafya

Bu yazımızda azot döngüsü nedir ve hangi şekilde üretilir ve tüketilir gibi kavramlarını paylaşacağız. Atmosferdeki azot oranı %78’dir. Canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz. Kullanılabilmesi için bağlanması, yani nitrit ve nitrata dönüşmesi gerekir. Azot döngüsünün aşamaları şöyledir:  > Atmosferdeki azot şimşek, yıldırım, volkanik faaliyetler sırasında oksijenle birleşerek nitrit ve nitrata dönüşür, yağışlarla toprağa iner ve bitkiler bunu tüketir. > Baklagillerin köklerinde bulunan bazı bakteriler azotu nitrata dönüştürerek kullanır. > Azot, besin zinciriyle bitkilerden otçullara, otçullardan da etçilere aktarılır. > Ayrıştırıcılar ölen bitki ve hayvanları parçalar. > Azot açığa çıkar.

Read More

Karbon Döngüsü Nedir?

coğrafya

Bu yazımızda karbon döngüsü nedir ve hangi şekilde üretilir ve tüketilir kavramlarını açıklayacağız. Karbon Kaynakları: Karada: Kömür, petrol, doğalgaz, kireçtaşı Denizde: Karbondioksit Atmosferde: Karbondioksit Canlılarda: Organik molekül Karbondioksit üretimi; Canlıların solunumu  Fosil yakıtların yakılması Orman yangınları  Fotosentez olayı  Karbonatlı kayaçların ayrışması Karbondioksit tüketimi; Karbonatlı kayaçların oluşumu  Ölen canlıların çürümesi Canlıların fosil yakıtlara dönüşümü Deniz hayvanlarının kabuk oluşumu   Denizler karbon deposudur. Suyun havayla temas yaptığı yüzeyden atmosfere, atmosferden su yüzeyine karbon alışverişi ( karbon döngüsü ) olur.  Günümüzde fosil yakıt tüketiminin artması ve orman yangınları, atmosferdeki CO2 oranının artmasına neden olmuştur. Sera gazı olan…

Read More

Oksijen Döngüsü Nedir?

coğrafya

Bu yazımızda oksijen döngüsü nedir ve hangi şekilde üretilir ve tüketilir kavramlarını açıklayacağız. Oksijen Üretimi : Fotoliz: Atmosferdeki su buharının,güneş ışığı ile oksijene ve hidrojene ayrılması sonucunda oksijen açığa çıkar. Fotosentez: Bitkiler karbondioksit alıp besin maddelerinin atmosfere oksijen verir. Oksijen Tüketimi : Canlıların solunum  yapması. Fosil yakıtların (linyit, kömür, petrol, doğalgaz) yanması. Besin maddelerinin yakılması.  

Read More

Harita Bilgisi – Haritaların Kullanım Alanları

coğrafya

Harita Bilgisi : Harita: Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünümünün belli bir ölçek dahilinde küçültülüp düzleme aktarılmasına “harita” denir. Bir çizimin harita olabilmesi için: Kuşbakışı görünüm Ölçek (orantılama) Düzleme aktarılması gerekir. Kroki: Ölçeksiz yapılan kaba taslak çizimlere “kroki” denir. Krokiyi haritadan ayıran özelliği ölçeksiz olmasıdır. Haritalar coğrafyanın dağılış ilkesidir. Haritacılıkla ilgilenen bilim dalına “kartoğrafya” adı verilir. Haritaların Kullanım Alanları; Coğrafi olayların dağılışı Ulaşım sorunlarının azaltılması Baraj yerinin seçimi ve yönetimi Arazi düzenleme çalışmaları İmar planlarının düzenlenmesi Çevre düzenlenmesi Turizm yatırımları Hastalıkların dağılımı Yurt savunması ve güvenliğidir Kullanım…

Read More

Coğrafya’nın Konusu ve Bölümleri

coğrafya

Doğal çevrede meydana gelen bütün olaylar, coğrafyanın inceleme alanına girer.  Coğrafya doğal ortamdaki fiziki (doğal) ve beşeri olayların insan hayatındaki etkileri kendi ilkeleriyle araştırarak sonuçlarını ortaya koyar. Coğrafya incelediği konulara göre iki bölüme ayrılır; Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Fiziki (Doğal) Coğrafya Yukarıdaki linklere tıklayarak konulara gidebilirsiniz.      

Read More

Coğrafyanın İlkeleri Konu Anlatımı

coğrafya

Coğrafyanın İlkeleri :  Coğrafya biliminin üç temel ilkesi vardır. Araştırmalarını bu ilkelere göre yapar ve sonuçlarını bir sentez halinde ortaya koyar. Nedensellik ilkesi Bağlantı (ilişki kurma) ilkesi Dağılış ilkesi 1) Nedensellik ilkesi: Coğrafya olayların nedenlerini sorgulayarak çıkarımlarda bulunur. Örnek; Batı Avrupa’da nüfusun yoğun olmasının nedeni nedir? Fay hatlarının oluşmasının nedeni nedir? 2) Bağlantı (ilişki kurma) ilkesi: Coğrafyanın konusu olan her olay veya olgu, başka bir olay veya olgu ile ilgilidir. Bir coğrafi olay kendinden önce meydana gelen bir coğrafi olayın sonucu, kendinden sonra ortaya çıkan bir coğrafi olayın nedeni olabilir.…

Read More