Jeomorfoloji Nedir?

Jeomorfoloji nedir

Coğrafya kelime anlamı itibariyle Dünya bilimidir. Dünyamız da çeşitli açılardan incelenebildiği için coğrafyanın da çeşitli alt dalları bulunmaktadır. Bu alt dallardan biri de jeomorfoloji dediğimiz daldır. Bu yazıda jeomorfoloji nedir, neyi inceler, alt daları nelerdir gibi soruları yanıtlamaya çalışacağız. Yeryüzü şekillerinin yapısını, oluşum süreçlerini ve özelliklerini inceleyen bilim dalına jeomorfoloji denir. Yeryüzünde bulunan farklı yer şekilleri jeomorfoloji biliminin inceleme alanına girmektedir. Jeomorfoloji yerin fiziksel yapısını ele aldığı için fiziki coğrafyanın alt dalıdır. Fiziki coğrafyanın diğer alt dallarından olan hidrografya Dünyadaki suları, biyocoğrafya yeryüzündeki canlıları ve klimatoloji ise iklimi incelemektedir. İlgili…

Read More

Klimatoloji Nedir?

Klimatoloji nedir

Coğrafyaya biraz ilgi duyan herkes coğrafyanın çeşitli alt dallara ayrıldığını bilmektedir. Dünya bilimi olan coğrafya gezegenimizi farklı özellikleriyle ele almaktadır. Klimatoloji ise coğrafyanın alt dallarından biridir. Dünyayı kendi çalışma prensiplerine göre inceleler ve bize bazı önemli veriler sunar. Bu yazıda klimatoloji nedir ve klimatolog ne yapar gibi konulara değineceğiz. Yeryüzünde görülen iklim tiplerini ve hava olaylarını inceleyen bilim dalına klimatoloji denir. Klimatoloji alanında çalışma yapan bilim insanlarına ise klimatolog denmektedir. Klimatoloji nedir kısaca tanımından anlaşılabilir. İklim hakkında bilgi sahibi olmak birçok açıdan işimize yaramaktadır. Çünkü yeryüzünde insanların dağılışından tutun da…

Read More

Hidrografya Nedir?

Hidrografya nedir

Coğrafyanın çeşitli alt dallara ayrıldığını hepimiz biliyoruz. Bu yazıda coğrafyanın alt dallarından biri olan hidrografya ile ilgili konuşacağız. Hidrografya nedir ve neyi inceler gibi konularda biraz bilgi vereceğiz. Hidrografyaya başka bir deyişle “hidrografi” dendiğini de unutmamak gerekir. Sular coğrafyası olan hidrografya yeryüzündeki suların dağılımını, su kaynaklarının özelliklerini ve insan hayatına etkilerini inceleyen bir coğrafya alt dalıdır. Hidrografya ile çok karıştırılan kavramlardan biri ise hidrolojidir. Hidroloji su bilimidir ve suyun özelliklerini incelemektedir. Bu iki alanın birçok ortak noktası bulunmaktadır. Coğrafyayı temel olarak fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya olarak ikiye ayrılmaktadır. Fiziki…

Read More

Coğrafya Öğrenmenin Faydaları

Coğrafya öğrenmenin faydaları

Coğrafya çalışırken sadece onu bir ders olarak görmemeli, daha büyük bir motivasyona sahip olmalıyız. Coğrafya öğrenmenin önemi ve faydaları anlaşılırsa onu bir dersten daha fazlası olarak görmeyi de öğreniriz. Bu nedenle bu yazıda coğrafya öğrenmenin faydaları üzerinde duracağız. Coğrafya öğrenmenin faydaları maddeler halinde şöyle sıralanabilir: Yaşadığımız Dünya’nın genel özelliklerini öğreniriz. Çevremizi, ülkemizi ve dünyamızı tanırız. Dünya içerisindeki konumumuzun farkına varırız. Yaşadığımız hayata daha geniş bir çerçeveden bakmayı öğreniriz. Gece gündüz oluşumu, mevsimlerin meydana gelmesi, yerel saat farkı, yağmurun yağması gibi doğa olaylarını anlarız. Doğal süreçlerin işleyişini öğreniriz. Beşeri faaliyetleri ve…

Read More

İndirgenmiş Sıcaklık Nedir?

Sıcaklık iklim elemanlarından belki de en önemlisidir. Sıcaklık üzerine en çok etkili olan faktör ise enlemdir. Bir yerin termometre ile ölçülen sıcaklığına gerçek sıcaklık denir. Ancak gerçek sıcaklık sadece enlem ile değil aynı zamanda yükselti ile de belirlenmektedir. Bu nedenle indirgenmiş sıcaklık da bizim için önemli bir faktördür. Bu yazıda indirgenmiş sıcaklık nedir, nasıl hesaplanır gibi konulara değineceğiz. Bir araştırma yaptığınızı ve bir bölgenin sıcaklığını belirli bir mevsimde tespit etmeye çalıştığınızı düşünün. Termometre ile ölçüm yaptığınız gerçek sıcaklıkları kullanabilir misiniz? Aslında tam olarak kullanamazsınız. Örneğin bir dağın zirvesine çıkıp gerçek…

Read More

Nüfus Piramitleri ve Özellikleri

Çan Şeklindeki Nüfus Piramidi

Nüfus piramitleri belli bir bölgede yaşamakta olan insanların cinsiyetine ve yaş gruplarına bağlı dağılımını gösteren coğrafi bir veridir. Bir bölgenin koşullarını iyi anlayabilmek için nüfus piramidine bakmakta fayda vardır. Nüfus piramitleri beşeri coğrafya açısından çok önemlidir. Nüfus piramitlerine bakılarak yaşlara göre dağılım, cinsiyet oranları, yaşam süresi, gelişmişlik düzeyi hakkında yorum yapılır.  Başlıca Nüfus Piramidi Türleri En önemli nüfus piramidi türlerine bir göz atalım. 1. >Düzgün üçgene benzer. >Yüksek doğum ve ölüm oranlarına sahip ülkelere aittir. Örnek: Bangladeş  > Sanayi Devrimi öncesi toplumların çoğu bu piramit örneğini yaşamıştır.   2. > Düzgün…

Read More

Küresel Isınma Nedir? Sonuçları ve Nedenleri

nüfus piramitleri

Bu yazıda küresel ısınma nedir, sonuçları ve nedenleri nedir gibi konulara değineceğiz. Dünyada özellikle 19.yy dan itibaren sanayileşmenin oldukça artması ve bunun yanında insanların modern ve rahat yaşam tarzına geçerek atmosfere zararlı maddelerin kullanımında bir sorun görmemesinden dolayı; “Örnek verecek olursak ulaşımda kara trenlerin ve karbondioksit ve zararlı gaz salınımı yüksek arabaların kullanılması, fabrika bacalarının filtresiz kullanılması, deodorant vb. şeylerin kullanılmasını sayabiliriz.” atmosferimiz zarar görmüştür. Buna göre küresel ısınma nedir? Atmosfere yayılan karbondioksit gibi zararlı gazlardan dolayı atmosferin delinmesi ve dünyanın Güneşten gelen UltraViyole zararlı ışınlara karşı kendini koruyamaması, bu…

Read More

Doğadaki Ekstrem Olaylar

nüfus piramitleri

Yazımızda coğrafya dersinin konusu olan Doğadaki ekstrem olaylar hakkında genel bilgileri ve kaça ayrıldığını konu anlatımı şeklinde anlattık; > Klimatolojik karakterli ekstrem olaylar: Aşırı sıcaklar, soğuklar, şiddetli rüzgarlar, fırtınalar > Jeomorfolojik karakterli ekstrem olaylar: Tsunami, volkanizma, deprem, kütle hareketleri (heyelan, çamur akıntısı) > Hidrolojik karakterli ekstrem olaylar: Aşırı yağışlar, kuraklık  Aşırı sıcaklar: Kuzey Afrika’da Aşırı soğuklar: Antarktika’da Şiddetli fırtınalar: Tropikal Kuşak’ta Volkanizma, deprem ve tsunami: Büyük Okyanus çevresinde görülür. Ekstrem Olaylar Nedir   Ekstrem Sıcaklıkların Sonuçları: Suların donması  Enerji üretiminin aksaması  Kuraklıkların yaşanması “Türkiye’de Sibirya YB’ın etkisiyle aşırı soğuklar, Basra AB’ın etkisiyle…

Read More

Madde Döngüsü Nedir?

nüfus piramitleri

Yazımızda madde döngüsü nedir, kaça ayrılır, açıklamaları ve özellikleri nelerdir gibi konulara değineceğiz. Su, karbon, oksijen, azot, fosfor gibi inorganik maddelerin sürekli olarak cansız ve canlı çevre arasında yaptıkları düzenli dolaşıma madde döngüsü denir.   Oksijen Döngüsü Azot Döngüsü Karbon Döngüsü   Yukarıdaki linklerden paylaşımlarıma gidebilirsiniz.

Read More

Azot Döngüsü Nedir?

nüfus piramitleri

Bu yazımızda azot döngüsü nedir ve hangi şekilde üretilir ve tüketilir gibi kavramlarını paylaşacağız. Atmosferdeki azot oranı %78’dir. Canlılar tarafından doğrudan kullanılamaz. Kullanılabilmesi için bağlanması, yani nitrit ve nitrata dönüşmesi gerekir. Azot döngüsünün aşamaları şöyledir:  > Atmosferdeki azot şimşek, yıldırım, volkanik faaliyetler sırasında oksijenle birleşerek nitrit ve nitrata dönüşür, yağışlarla toprağa iner ve bitkiler bunu tüketir. > Baklagillerin köklerinde bulunan bazı bakteriler azotu nitrata dönüştürerek kullanır. > Azot, besin zinciriyle bitkilerden otçullara, otçullardan da etçilere aktarılır. > Ayrıştırıcılar ölen bitki ve hayvanları parçalar. > Azot açığa çıkar.

Read More