Marmara Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

Marmara bölgesinin ekonomik faaliyetleri

Ülkemizde ekonomik faaliyetler bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Ekonomik açıdan en önemli bölgemiz ise Marmara bölgesidir. İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi çok önemli şehirler bu bölgede bulunur. Bu yazıda Marmara bölgesinin ekonomik faaliyetleri üzerinde duracağız. Önce 5. sınıf müfredatında uygun olarak kısaca bu faaliyetler nelerdir göreceğiz. Ardından da konuyu iyi öğrenmek isteyenler için biraz daha detay sunacağız. Marmara bölgesinin ekonomik faaliyetleri tarım, hayvancılık, balıkçılık, sanayi, turizm ve madencilik şeklindedir. Özellikle sanayinin büyük bir bölümü bu bölgede toplanmıştır.  Marmara bölgesi içerisinde yer alan illerin farklı özellikleri vardır. Dilerseniz bu illere bakarak hangi ilde…

Read More

Dünya’nın Şekli ile İlgili Geçmişte Öne Sürülen Görüşler

Dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler

İnsanoğlu var olduğu günde bugüne üzerinde yaşadığı Dünya’nın şeklini merak etmiştir. Bugün gelişmiş gözlem ve hesaplama yöntemleri sayesinde biz gezegenimizin şeklini biliyoruz. Eski dönemlerde gözlem imkanları kısıtlı olduğundan birçok farklı teori gündeme gelmiştir. Eskiden dünyanın şekli ile ilgili öne sürülen fikirler nelerdir bilirsek insanlığın düşünce tarihi açısından daha fazla bilgi sahibi oluruz. Bu yazıda dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler üzerinde duracağız. Bugün artık geçmişte ortaya atılan bu düşüncelerin doğru olmadığını biliyoruz. Ancak eski dönemlerde bu fikirleri test edecek bilgi yoktu. Bu nedenle birbirinden farklı birçok fikir bulunmaktaydı.…

Read More

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Beşeri Faktörler

Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler

Hem dünya genelinde hem de ülke genelinde nüfus farklı yoğunlukta dağılmıştır. Nüfusun dağılışı etkileyen birçok faktör vardır. Biz bu faktörleri doğal faktörler ve beşeri faktörler şeklinde ikiye ayırırız. Bu yazıda nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler üzerinde duramaya çalışacağız. Beşeri faktörler doğada kendiliğinden var olmayan, insan etkisiyle ortaya çıkan faktörlerdir. İnsan davranışlarının sonucu olarak ortaya çıkan bu etmenler nüfusun dağılışını ciddi şekilde etkilemektedir. Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler şu şekilde sıralanabilir: Sanayi Tarım Ticaret Ulaşım Turizm Madencilik Teknoloji Eğitim Bunların dışında da çeşitli faktörler vardır. Örneğin tarihi ve siyasi nedenler de…

Read More

Nüfusun Dağılışını Etkileyen Doğal Faktörler

Nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler

Bildiğiniz gibi nüfus dünyada eşit dağılmamıştır. Bazı yerlerde diğer yerlere göre daha yoğun nüfus bulunmaktadır. Ayrıca bölgeden bölgeye nüfus özellikleri de farklılık göstermektedir. Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler doğal faktörler ve beşeri faktörler olarak ikiye ayrılır. Bu yazıda nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler üzerinde duracağız. Doğal faktörler doğada kendiliğinden var olan faktörlerdir. Bu faktörler insanlar tarafından belirlenmez yani insanlardan bağımsızdır. Nüfusun dağılışını etkileyen başlıca doğal faktörler şöyle sıralanabilir: Yer şekilleri İklim Bitki örtüsü Su kaynakları Toprak yapısı Bunların dışında bazı diğer küçük ayrıntıları ekleyebiliriz. Ancak nüfusun dağılışını etkileyen başlıca doğal faktörler…

Read More

Gelişmemiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri

Gelişmemiş ülkelerin nüfus özellikleri

Ülkeleri gelişmişlik derecelerine göre çeşitli gruplara ayırıyoruz. Genel olarak üç grup şeklinde yaptığımız bu sınıflandırmanın en altında gelişmemiş ülkeler bulunuyor. Gelişmemiş ülkeler birçok açıdan diğer ülkelerin gerisinde olan ülkelerdir. Biz bu yazının konusu olarak gelişmemiş ülkelerin nüfus özellikleri üzerinde duracağız. Ardından da bu ülkeler hangileridir biraz değineceğiz. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülke kategorisine girmeyen ve birçok açıdan geride kalmış ülkelere gelişmemiş ya da az gelişmiş ülke denmektedir. Birçok problemle yüzleşen bu ülkeler çeşitli özelliklerle ön plana çıkmaktadır. Dilerseniz konumuza girelim ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özelliklerine yoğunlaşalım. Maddeler Halinde Gelişmemiş Ülkelerin…

Read More

Gelişmekte Olan Ülkelerin Nüfus Özellikleri

Gelişmekte olan ülkelerin nüfus özellikleri

Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerden çeşitli özellikler açısından ayrılırlar. Coğrafya dersi açısından gelişmekte olan ülkelerin özellikleri bizim için önemlidir. Bu yazıda gelişmekte olan ülkelerin nüfus özellikleri üzerinde duracağız. Dilerseniz önce gelişmekte olan ülke ne demektir ona kısaca değinelim. Henüz gelişmiş ülke kategorisine girmemiş ancak oraya doğru ilerleyen ülkelere gelişmekte olan ülkeler denmektedir. Dünyadaki çoğu ülke bu kategoride yer alır. Gelişmekte olan ülkelerde gelişim hızı gelişmiş ülkelere göre daha fazladır. Bu ülkelerin amacı aradaki farkı kapatarak çeşitli faktörlere göre gelişmiş ülke olmaktır. Maddeler Halinde Gelişmekte Olan Ülkelerin Nüfus Özellikleri Gelişmekte olan…

Read More

Gelişmiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri

Gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri

Ülkeleri gelişim düzeylerine göre çeşitli gruplara ayırmaktayız. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler bu sınıflandırmanın en önemli iki üyesidir. Gelişmiş ülkelerin geliştiklerini gösteren birçok faktör bulunmaktadır. Bu yazıda gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri üzerinde durmaya çalışacağız. Gelişmiş ülkeler birçok açıdan gelişmemiş ülkelerin önündedir. Aradaki fark nüfus yapılarına doğrudan yansımaktadır. Nüfusun özellikleri beşeri coğrafyanın en önemli konularından biridir. Dilerseniz gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerine maddeler halinde bakalım. Maddeler Halinde Gelişmiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri Gelişmiş ülkelerde nüfus şöyle özellikler göstermektedir: Doğum oranı düşük, genç nüfus oranı azdır. Ortalama yaşam süresi fazladır. Yaşlı nüfus oranı…

Read More

Ülkemiz Hangi Kıtalar Üzerinde Yer Almaktadır?

Ülkemiz hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır

Dünyada 7 tane kıta bulunuyor. Her kıtada da birçok farklı ülke vardır. Peki ülkemiz hangi kıtada bulunuyor. Aslında Türkiye tek kıta içerisinde değil, iki kıta içerisinde bir ülkedir. Dünyada Türkiye dışında da toprakları iki kıtada olan ülkeler bulunmaktadır. Bu yazıda ülkemiz hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır sorusunu cevaplayacağız. Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtalarında yer almaktadır. Türkiye’nin çok büyük bir bölümü Asya kıtasında yer alırken küçük bir kısmı da Avrupa kıtası sınırları içerisindedir. İstanbul ve Çanakkale Boğazları Asya ve Avrupa kıtalarını ayıran sınırlardandır. Bu nedenle hem İstanbul’un hem de Çanakkale’nin bir…

Read More

Heyelan ve Erozyonun Tarım Üzerindeki Etkisi

Heyelan ve erozyonun tarım üzerindeki etkisi

Tarımsal faaliyetler önemli bir nüfusun geçim kaynağı olduğu gibi bütün hepimizin de gıda kaynağıdır. Bu nedenle tarım hayati bir öneme sahiptir. Bununla birlikte tarımsal faaliyetler yağış gibi doğa olaylarından son derece etkilenir. Ayrıca doğal afetler de tarıma önemli ölçüde etki eder. Bu yazıda heyelan ve erozyonun tarım üzerindeki etkisi nedir bu konu üzerinde durmaya çalışacağız. Heyelan ve erozyon gibi doğal süreçler tarıma ciddi ölçüde zarar vermektedir. Bu zararlara geçmeden önce konunun mantığını anlamak açısından önce heyelan ve erozyon nedir kısaca hatırlayalım. Heyelan ve Erozyon Nedir? Basitçe toprak kayması da denilen…

Read More

Ekonomik Değeri Olan Kayaçlara Ne Denir?

Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir

Kayaçlar, farklı minerallerin bir araya gelmesiyle oraya çıkan birikinti maddeleridir. Yerkabuğunun önemli bir kısmı kayaçlardan oluşmuştur. Kayaçlar içerdikleri minerallere göre farklı özellikler gösterir. Buna göre ekonomik değeri olan ve ekonomik değeri olmayan kayaçlardan bahsedebiliriz. Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir cevaplayalım. Ekonomik değeri olan kayaçlara “maden” denir. Maden kelimesi yerine bazen “cevher” kelimesi de kullanılır. Madenler veya cevherler ekonomik değeri olan kayaçlardır. Maden cevherleri farklı ekonomik değerlere göre sınıflandırılabilir. Örneğin altın ve demir çok farklı ekonomik değere sahip iki metal mineraldir. Ekonomik Değeri Olan Kayaçlara Örnekler Ekonomik değeri olan kayaçlar…

Read More