Karbondioksit Özümlemesi Nedir?

Karbondioksit özümlemesi nedir

Biyolojide çok gördüğümüz kavramlardan biri de özümleme kavramıdır. Daha önce özümleme nedir öğrenmiştik. Bu yazıda karbondioksit özümlemesi nedir göreceğiz. Karbondioksit CO2 olarak ifade edildiğinden CO2 özümlemesi olarak da ele alabiliriz. Bunlar aynı manaya gelecektir. Karbondioksit kullanarak besin elde edilmesine karbondioksit (CO2) özümlemesi nedir. Canlılarda bunun ana yolu fotosentez ve kemosentez reaksiyonlarıdır. Bu reaksiyonlarda su ve karbondioksit birleştirilerek organik besin molekülü elde edilmektedir. Özümleme, asimilasyon ve sentez birbiri yerine kullanılabilir. Bu nedenle CO2 özümlemesi ya da CO2 asimilasyonu gibi kavramları da görebilirsiniz. Fotosentez ve Kemosentez Farkı Fotosentez ve kemosentezin karbondioksit özümlemesi olarak…

Read More

Yadımlama Nedir?

Yadımlama nedir

Biyolojide çok geçen kavramlardan biri yadımlama dediğimiz kavramdır. Bu yazıda yadımlama nedir sorusunu cevaplayacağız. Yadımlama ve özümleme birbirinin tersi kavramlar olduğu için ikisine de kısaca değineceğiz. Büyük molekülleri parçalayarak daha küçük moleküller elde ettiğimiz biyolojik süreçlere yadımlama diyoruz. Yadımlama aynı zamanda “yıkım” ya da “katabolizma” adlarıyla da ifade edilebilir. Yadımlamanın tersi özümlemedir. Özümleme ile yadımlama karşılıklı olarak devam eden süreçlerdir. İki süreç de metabolizma olarak adlandırılır. Metabolizma = anabolizma + katabolizma şeklinde özetlenebilir. Örneğin fotosentezle besin üretilmesi özümleme iken fotosentez sonucu oluşan besinlerin yakılıp enerjiye dönüştürülmesi yadımlamadır. Birinde yapım gerçekleşirken…

Read More

Özümleme Nedir?

Özümleme nedir

Özümleme kavramı hem biyolojide hem de sosyal bilimlerde geçmektedir. Biz burada biyolojideki özümleme üzerinde duracağız. Özümleme nedir sorusuna biyolojide geçtiği şekliyle cevap vereceğiz. Özümleme küçük maddeleri bir araya getirerek daha büyük maddeler elde etme süreçlerine verilen addır. Özümleme canlılardaki sentez reaksiyonlarını içerir. Özümleme, sentez, asimilasyon veya anabolizma benzer kavramlardır ve yapım manasına gelir. Yıkım anlamına gelen yadımlama veya katabolizma kavramları ise bunun zıttıdır. Örnek vermek gerekirse bitkilerin fotosentez yapması bir özümleme olayıdır. Fotosentez sonucu çıkan besinlerin solunumla yakılması olayına ise yadımlama denir. Özümleme Örnekleri Özümleme nedir öğrendik. Bütün canlılarda sürekli…

Read More

Biyoteknoloji Nedir?

Biyoteknoloji nedir

Biyoloji 21. yüzyılın bilimi olarak anıldığı gibi onun uygulamaları da 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılda yaygınlık kazanmıştır. İşte biyoloji bilgisini teknolojiyle buluşturan sistemin merkezinde ise biyoteknoloji bulunmaktadır. Bu yazıda biyoloteknoloji nedir sorusunu cevaplayacağız. Dilerseniz önce biyoteknoloji tanımı üzerinde duralım. Ardından biyoteknolojinin kullanım alanları ile ilgili örnekleri sunalım. Verdiğimiz bu bilgiler okulda 8. sınıf müfredatından itibaren işinize yarayacaktır. Aynı zamanda bu bilgiler genel kültürünüzü de arttıracaktır. Canlı hücreleri kullanarak insanların ihtiyaç duyduğu çeşitli ürünleri üretmeye ve canlı hücreleri insanların faydasına kullanmaya yönelik geliştirilmiş sisteme biyoteknoloji denir. Birbirinden farklı biyoteknoloji tanımları…

Read More

Basitten Karmaşığa DNA

Basitten karmaşığa DNA

DNA tek hücreli basit canlılardan tutun da insanlar gibi gelişkin canlılara kadar birçok canlı için çok önemli bir moleküldür. DNA’nın yapısını anlamak bizim için önemlidir. Bu yazıda basitten karmaşığa DNA üzerinde duracağız. DNA hücrede genetik bilgiyi taşıyan ve hücreyi yöneten birimdir. Bazı tek hücreli canlılarda DNA yerine sadece RNA bulunur. Bunun dışındaki bütün canlılarda DNA temel bir moleküldür. Basitten karmaşığa doğru DNA şu kısımlardan oluşur: Nükleotit < Gen < DNA < Kromozom. Basitten karmaşığa doğru giden bu döngü aynı zamanda küçükten büyüğe doğru diye de düşünülebilir. Basitten Karmaşığa DNA Yapısı…

Read More

Mikroskobik Canlıların Yararları ve Zararları

Mikroskobik canlıların yararları ve zararları

Gözümüzle doğrudan göremediğimiz ancak mikroskopla görebileceğimiz büyüklükteki canlılara mikroskobik canlılar denir. Bu canlıları biz göremesek de mikroskobikler yaşam için çok önemlidir. Bu yazıda mikroskobik canlıların yararları ve zararları hakkında bilgi vereceğiz. Bu bilgiler 5. sınıf müfredatında işe yaradığı gibi ilerleyen yıllarda biyoloji bilgisi açısından da bize katkı yapacaktır. Çevremizde farklı şartlarda yaşayabilen çok sayıda mikroskobik canlı bulunmaktadır. Bakteriler bu canlılardan en bilindikleridir. Neredeyse her ortamda olan bu bakterilerin sayıları gördüğümüz canlılardan çok ama çok daha fazladır. Mikroskobik canlılar bizim gibi diğer canlıların vücutlarının içinde ve yüzeyinde yaşadığı gibi diğer doğal…

Read More

Biyolojinin İlişkili Olduğu Bilim Dalları

Biyolojinin ilişkili olduğu bilim dalları

Biyoloji en genel canlı bilimi olduğu için çalışma sahası da oldukça geniştir. Bu nedenle çeşitli alt dallara da ayrılmıştır. Bütün bu alt dallarda çalışan biyolojinin diğer bilimlerden bağımsız olması elbette düşünülemez. Bu yazıda biyolojinin ilişkili olduğu bilim dalları üzerinde duracağız. Biyolojinin ilişkili olduğu bilim dalları şöyle sıralanabilir:

Read More

Biyoloji Neden Önemlidir?

Biyoloji neden önemlidir

Bugün bütün okullarda biyoloji temel bir ders olarak okutulmaktadır. Bu sadece bizim ülkemizde değil, dünyada da bu şekildedir. Peki biyoloji neden önemlidir? Biyolojinin hayatımızdaki önemi nereden geliyor? Bu yazıda biyolojinin önemi nedir kısaca değinecek ve bu bilim dalı hakkında biraz konuşacağız. Biyolojinin neden önemli olduğunu anlamak için biyoloji nedir hatırlayalım. Canlıları inceleyen bilim dalına biyoloji diyoruz. Biz birer canlıyız. İlişkili olduğumuz birçok şey de canlı. Öyleyse tabiatta başarılı bir şekilde ayakta kalmak için canlıları iyi tanımamız gerekir. Tükettiğimiz ve birlikte yaşadığımız hayvanlardan, beslendiğimiz tarım ürünlerinden ve bizi hasta eden bakterilere…

Read More

Biyolojinin Alt Dalları

Biyolojinin alt dalları

Hepimizin bildiği gibi biyoloji canlı bilimidir. Canlıları inceleyen bilim dalı olması sebebiyle biyoloji çok geniş bir alandır. Çünkü birbirinden farklı özellikler gösteren milyarlarca canlı bulunmaktadır. Durum böyle olunca biyoloji çeşitli alt dallara bölünmüştür. Biyolojinin sayısız alt dalı vardır. Burada biyolojinin alt dalları incelenirken en önemlileri üzerinde durmaya çalışacağız. Biyolojinin alt dalları şöyle sıralanabilir: Zooloji Botanik Moleküler biyoloji Mikrobiyoloji Parazitoloji Viroloji Mikoloji Biyoteknoloji Sitoloji Histoloji Taksonomi Ekoloji Embriyoloji Biyokimya Biyofizik Morfoloji Anatomi Fizyoloji Kalıtım (Genetik) Evrim biyolojisi Şimdi bunları tek tek kısaca açıklamaya çalışalım. Biyolojinin Alt Bilim Dalları ve Çalışma Alanları…

Read More

Biyoloji ile İlgili Meslekler

Biyoloji ile ilgili meslekler

Biyolojiye giriş yaptığımız esnada biyolojinin canlı bilimi olduğunu öğreniyoruz. Böyle olmasından dolayı canlılarla ilgili her iş alanı az ya da çok biyoloji bilimini gerektirir. Biyoloji ile ilgili meslekler konusunda burada biraz bilgi vereceğiz. Ancak içerisinde biyoloji bulunan bütün meslekleri bir yazıya sığdırmamız mümkün değildir. Biyoloji köklü bir bilim olduğundan çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Örneğin bitki bilimi yani botanik bunlardan biridir. Yine zooloji yani hayvan bilimi aslında biyolojinin bir alt dalıdır. Bu alanlardaki mesleklerin tamamı da aslında biyoloji ile ilgilidir. Yine de biz daha çok genel olarak bilinen biyoloji mesleklerine değinelim.…

Read More