Kütlenin Birimleri Nelerdir?

Kütlenin birimleri nelerdir

Kütle fizikte görülen temel büyüklerden biridir. Fen bilgisi müfredatındaki en önemli kavramlardan biridir. Bütün büyüklükler belirli birimlerle ifade edilir. Örneğin uzunluk için metre bir ölçüm biridir. Bu yazıda kütlenin birimleri nelerdir buna değineceğiz. Ardından merak edenler için konunun detaylarına ineceğiz. Kütle için çeşitli ölçü birimleri kullanılmaktadır. Skaler bir büyüklük olan kütle tek bir birimle ifade edilir. Kütlenin ifade edildiği birimlere kütle ölçü birimi denir. Bu birimler sayesinde kütlenin ne kadar olduğunu anlarız. SI birim sistemine göre kütlenin birimi kilogram (kg) şeklindedir. Kilo bin demek olduğu için aslında kilogram 1000 gram…

Read More

Temel Büyüklükler ve Ölçüm Aletleri

Temel büyüklükler ve ölçüm aletleri

Fizikte büyüklükleri temel ve türetilmiş büyükler olarak ikiye ayırmaktayız. Fizik dersinde gördüğümüz bütün kavramlar bu büyüklükler üzerinden tanımlanmaktadır. Türetilmiş büyüklükleri ezbere bilmemize gerek yoktur. Çünkü bunlar temel büyüklüklerden türetilmiştir. Ancak temel büyüklükleri ve nasıl ölçüldüklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Bu yazıda temel büyüklükler ve bu büyüklükleri ölçmek için kullanılan ölçüm aletleri üzerinde duracağız. Başka bir büyüklüğe ihtiyaç duymadan tek başına anlamı olan fiziksel büyüklüklere temel büyüklük denir. Fizikte 7 tane temel büyüklük vardır. Aşağıdaki tabloda temel büyüklükler, birimleri ve ölçüm aletleri verilmiştir: Temel Büyüklük Sembolü SI Birimi Ölçüm aleti Kütle m…

Read More

Nükleer Fizik ile İlgili Meslekler

Nükleer fizik ile ilgili meslekler

Fiziğe ve fiziğin alt dallarına ilgi duyanlar için bu alanlarla ilgili meslekleri çeşitli yazılarda sıralıyoruz. Fiziğin günlük hayatta çok sık rastlamadığımız alt dallarından biri de nükleer fiziktir. Bu yazıda nükleer fizik ile ilgili meslekler üzerinde duracağız. Öncelikle nükleer fiziğin neyi incelediğiniz hatırlatalım. Atom çekirdeğini inceleyen fizik alt dalına nükleer fizik denir. Nükleer fizik atom fiziğinden farklı olarak atomu değil atomun çekirdeğinde meydana gelen durumları inceler. Atom fiziği bazı benzerlikleri taşımakla beraber nükleer fizikten farklıdır. Konuyla ilgili yazı: Atom fiziği ile ilgili meslekler Nükleer fizikle ilgili meslekleri şöyle sıralayabiliriz: Nükleer fizik…

Read More

Termodinamik ile İlgili Meslekler

Termodinamikle ilgili meslekler

Fizik bilimiyle ilgili meslekleri fiziğin alt dallarına göre gruplandırarak bu alt dallara ilgi duyanlar için çeşitli meslek alternatifleri paylaştığımız yazı dizisine termodinamikle devam ediyoruz. Termodinamik fiziğin ısı enerjisi ve hareket arasındaki ilişkiyi açıklayan alanıdır. Bu yazıda termodinamik ile ilgili meslekler üzerinde duracağız. Termodinamik ile ilgili başlıca meslekler şöyle sıralanabilir: Makine mühendisliği Otomotiv mühendisliği Uçak mühendisliği Gemi mühendisliği Meteoroloji uzmanlığı İklimlendirme uzmanlığı Biyomedikal mühendisliği Malzeme mühendisliği İçerisinde makinenin olduğu her alan termodinamikle alakalıdır. Çünkü makine ve motorlar termodinamik prensiplerine göre üretilmekte ve yine bu prensiplere göre çalışmaktadır. Kısaca Termodinamik Fizikle detaylı…

Read More

Mekanik ile İlgili Meslekler

Mekanik ile ilgili meslekler

İçinde teknoloji olan her meslek öyle ya da böyle fizikle ilgilidir. Çünkü teknolojiyi besleyen ana bilim dalı fizik bilimidir. Bu açıdan yeri geldikçe fiziğin alt dallarıyla ilgili meslekler paylaşıyoruz. Bu yazıda mekanik ile ilgili meslekler üzerinde duracağız. Kuvvet, hareket, denge gibi kavramları inceleyen fizik alt dalına mekanik denir. Fizikteki en temel konular mekanik altında incelenebilir. Mekanik sayesinde evrendeki bütün oluşları ve hareketleri anlamlandırabiliyoruz. Mekanikle ilgili meslekler şöyle sıralanabilir: Makine mühendisliği İnşaat mühendisliği Uçak mühendisliği Gemi mühendisliği Otomotiv mühendisliği Malzeme mühendisliği Mekatronik mühendisliği Taşımacılık ve lojistik hizmetleri Bu mesleklerin neredeyse tamamı…

Read More

Atom Fiziği ile İlgili Meslekler

Atom fiziği ile ilgili meslekler

Fiziğin günümüz teknolojisiyle son derece sıkı bir bağı vardır. Dolayısıyla fizikle ilgili çeşitli iş kolları da bulunmaktadır. Atom fiziği günlük hayatta çok karşılaşmadığımız bir fizik dalıdır. Bu yazıda atom fiziği ile ilgili meslekler üzerinde duracağız. Önce atom fiziği neyi inceler kısaca hatırlayalım. Aslında adından da anlaşılacağı gibi atom fiziği atomla ilgili fiziksel kavramları inceler. Atom kimya fiziğin ortak inceleme alanında olan geniş bir kavramdır. Atom fiziği ile ilgili meslekler şöyle sıralanabilir: Fizik araştırmacılığı Fizik mühendisliği Yüksek teknoloji merkezlerinde fizik uzmanlığı Bilim insanlığı (Akademisyen) Nükleer mühendisliği (Daha çok nükleer fizikle alakalıdır.)…

Read More

Optik ile İlgili Meslekler

Optik ile ilgili meslekler

Fizik hem bir bilim dalı hem de teknolojiye doğrudan katkı yapan bir uğraş alanıdır. Fizikle ilgili çeşitli meslekler olduğu gibi fiziğin alt dallarına özgü meslekler de bulunmaktadır. Bu yazıda optik ile ilgili meslekler üzerinde duracağız. Fırsat buldukça fiziğin diğer alt dallarıyla ilgili de meslekleri sunacağız. Atom fiziği ile ilgili meslekler ya da özel olarak nükleer fizik ile ilgili meslekler başka bir yazının konusu olacaktır. Optik ile ilgili meslekler şöyle sıralanabilir: Optisyenlik Göz doktorluğu Göz teknisyenliği Kameramanlık Fotoğrafçılık Optik mühendisliği Lazer uzmanı veya lazer geliştirici Optik lens üreticiliği Optik tasarımcılığı Teleskop…

Read More

Işık Bir Enerji Midir?

Işık bir enerji midir

İş yapabilme kapasitesine enerji denmektedir. Doğada gerçekleşen bütün faaliyetler enerji kullanılarak gerçekleşir. Bu yazıda çok merak edilen bir konu olan ışık üzerinde duracağız. Işık bir enerji midir ya da ışık madde midir gibi sorulara yanıt arayacağız. Işık bir enerjidir. Işığın iş yapabilme kapasitesi vardır. Ayrıca bir enerji çeşidi olarak ışık enerjisi başka enerji türlerine de dönüşebilmektedir. Kütle ve hacmi olmadığı için ışık bir madde değildir. Işığın bir enerji çeşidi olup olmadığı çok karıştırılır. Burada şunu düşünmek gerekir. Işık iş yapabilme kapasitesine sahiptir. Işık sayesinde doğada birçok değişim meydana gelmektedir. Işık…

Read More

Fizik ile İlgili Meslekler

Fizik ile ilgili meslekler

Fizik bilimi tabiat bilimlerinin en önde gelenidir. Durum böyle olunca birçok kişi fizikle ilgilenmek istiyor. Ancak eğitim hayatı sona eriyor ve insanlar bir şekilde para kazanmak da istiyor. Bu yazıda fizik ile ilgili meslekler üzerinde duracağız. Aşağıda sıraladığımız meslekler öyle ya da böyle fizik dersiyle ilişkilidir. Bazı mesleklerin ilişkisi çok yoğunken bazıları ise daha az düzeyde fizik içermektedir. Fizik ile ilgili meslekler şöyle sıralanabilir: Fizik öğretmenliği (Lise) Fizik araştırmacısı (üniversite) Fizik mühendisliği Fizik laboratuvar teknikerliği Astronomi ve uzay bilimleri uzmanlığı Nükleer enerji mühendisliği Elektrik – elektronik mühendisliği Jeofizik mühendisliği Makine…

Read More

Fizik Yapmadan Tıp Kazanılır Mı?

Fizik yapmadan tıp kazanılır mı

Tıp kazanmak milyonların hayali. Ancak herkes elbette bu hayale ulaşamıyor. Sonuçta milyonlarca doktora da ihtiyacımız bulunmuyor. Tıp isteyen adaylara sorduğumuzda ise en çok fizik dersinde zorlandıklarını görüyoruz. Bu yazıdan fizik yapmadan tıp kazanılır mı buna değineceğiz. Sorunuza kısaca yanıt verelim. Fizik yapmadan tıp kazanılmaz. Ancak bu tamamen vazgeçmek manasına gelmesin. Yazının devamında bu sorunu yaşayan adaylara çözüm yolu göstereceğiz. Tıp için çalışan öğrencilere bir dersten vazgeçme şansınız olsaydı bu hangisi olurdu diye sorsak herhalde yüzde 70’i fizik diyecektir. Gerçekten sayısal, eşit ağırlık herkesin en çok çekindiği derslerin başında fizik geliyor.…

Read More