Ahilerin Osmanlı Devletinin Kuruluşundaki Etkileri Nelerdir?

ahilerin osmanlı devletinin kuruluşundaki etkileri nelerdir

Ahilik bizim kültürümüzde ve tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir. Anadolu coğrafyasında ahiler sayesinde birçok iş başarılmıştır. Bu yazıda ahilerin Osmanlı Devletinin kuruluşundaki etkileri nelerdir incelemeye çalışacağız. Dilerseniz kısaca ahilik teşkilatı ve ahileri hakkında bilgi verelim. Selçuklu döneminde Ahi Evran tarafından kurulan ve halkın belirli zanaat meslek ve ticari konularda eğitim alıp yetişmesini, iş birliği yapmasını sağlayan teşkilata ahilik teşkilatı denir. Teşkilata katılan herkes ahidir. Ahilik teşkilatı bir kardeşlik birliğidir. Selçuklu döneminde kurulan bu teşkilat Osmanlı döneminde faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmüştür. Ahilerin Osmanlı’nın kurulması ve güçlenmesinde çeşitli faydaları olmuştur.…

Read More

Osmanlı Devletinde Yeniçeri Olmak İçin Hangi Aşamalardan Geçilmelidir?

osmanlıda yeniçeri olmak için hangi aşamalardan geçilmelidir

Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılmayı ve asırlarca ayakta kalabilmeyi şüphesiz askeri gücü sayesinde korumuştur. Osmanlı Devleti bir ordu ve askeriye devletidir. Askeri sistem son derece önemlidir. Osmanlıda asker denince de aklımıza tabi ki yeniçeriler geliyor. Elbette yeniçeriler dışında da Osmanlı kuvvetleri bulunuyor. Ancak gerçekten savaş gücünün önemli bir kısmını yeniçeri birlikleri oluşturmaktadır. Bu yazıda Osmanlı Devletinde yeniçeri olmak için hangi aşamalardan geçilmelidir sorusuna yanıt vereceğiz. Osmanlı Devletinde yeniçeri olmak için geçilmesi gereken aşamalar şöyle sıralanabilir: Savaş esirlerinden pençik sistemine göre (5’te bir usulüne göre) çocuk yaşta seçilmek Müslüman Türk ailelerinin…

Read More

Mısırlıların Dini İnançlarının Tıp ve Mimariye Olan Etkileri

Mısırlıların dini inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşanması çoğu zaman ihtiyaç nedeniyle olmuştur. Bu ihtiyaçlar gündelik ihtiyaçlar olduğu gibi sosyal inanışlar da olabilir. Mısır medeniyeti ihtiyaçların bilimi ve teknolojiyi nasıl geliştirdiğine yönelik çok iyi bir örnektir. Bu yazıda Mısırlıların dini inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri nelerdir göreceğiz. Mısırda ayrıca tarım vb. ihtiyaçların da bilginin gelişmesine çok önemli katkı yaptığı bilinmektedir. Ancak bu yazıda daha çok dinin bu alanlara katkılarına değineceğiz. Mısırlıların Dini İnançlarının Tıp Bilimine Etkileri Mısır dininde ölümden sonra yaşamın devamlılığına inanç vardı. Bu nedenle kişiyi öbür dünyaya hazırlamak gerekir. Bedenlerin…

Read More

İpek Yolu Güzergahının Sık Sık Yön Değiştirmesinin Nedeni

ipek yolu güzergahının sık sık yön değiştirmesinin nedeni

Günümüzde ulaşım olanakları oldukça gelişmiştir. Ancak tarih boyunca bu durum hep böyle olmamıştır. Ticaretin yapılması için ticaret yollarının kontrolünün elinizde olması gerekir. Bu yollardan en bilineni İpek Yoludur. Tarihte ipek yolu zaman içerisinde yön değiştirmiştir. Bu yazıda ipek yolu güzergahının sık sık yön değiştirmesinin nedeni nedir sorusuna cevap vereceğiz. Dilerseniz önce İpek Yolu nedir kısaca hatırlayalım. İpek Yolu Nedir? Ne İşe Yaramaktadır? Çin’den başlayarak Anadolu, Akdeniz ve Avrupa’ya kadar giden büyük ticaret yoluna İpek Yolu denmektedir. Bu yolun var olmasının ana nedeni doğu zenginlikleriyle batının buluşturulmasıdır. İpek yolu üzerinden birçok…

Read More

Haçlı Seferlerinin Nedenleri

Haçlı seferlerinin nedenleri

Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri Haçlı Seferleri dediğimiz savaşlar dizisidir. 1096 – 1272 arasında 2 yüzyıla yakın süren bu savaşlar sonucunda büyük kitlede insanlar ölmüş ve bu savaşların çok önemli sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu süreçte dikkate değer 9 Haçlı seferi gerçekleşmiştir. Bu yazıda haçlı seferlerinin nedenleri üzerinde duracağız. Bu nedenleri siyasi nedenler, ekonomik nedenler, dini nedenler ve sosyal nedenler şeklinde sınıflandırabiliriz. Öncelikle bu seferler hakkında genel bir bilgi verelim. Haçlı Seferleri 1096-1272 yılları arasında 176 yıl süreyle, Avrupalı Katolik Hristiyanların, Papa‘nın önderliğinde bir araya gelerek Ortadoğu toprakları üzerindeki Müslümanlara saldırılar düzenledikleri 9…

Read More

İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları

İstanbul’un fethedilmesi hem bize çok güzel bir şehri kazandırmış hem de tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Şüphesiz bizim tarihimiz açısından İstanbul’un fethi büyük bir olaydır. Ancak bu olayın dünya tarihi açısından da önemi büyüktür. Bu yazıda İstanbul’un fethinin dünya tarihi açısından sonuçları üzerinde duracağız. Bu sonuçlar dünya tarihini birkaç yönden değiştirmiştir. Bu nedenle Türk tarihi açısından doğan sonuçların yanında dünya tarihi açısından da doğan sonuçları da önemlidir. İstanbul’un alınmasının askeri ve siyasi sonuçları olduğu gibi kültürel ve ekonomik sonuçları da olmuştur. Bu nedenle 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen…

Read More

Orta Çağ’da Avrupa’da Görülen Yönetim Biçimleri Nelerdir?

Ortaçağ'da avrupa'da görülen yönetim biçimleri

Bugünkü medeniyeti anlamak için şüphesiz Avrupa tarihini anlamak gerekir. Avrupa tarihi açısından da orta çağ Avrupası çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü Avrupa bütün gelişmeleri bu dönemi atlatarak yakalamıştır. Avrupa’da orta çağı hem bilimsel gelişmelerin gölgede kalması hem de siyasi birliğin sağlanamaması yönünden inceleyebiliriz. Bu yazıda Ortaçağ’da Avrupa’da görülen yönetim biçimleri nelerdir sorusuna yanıt vereceğiz. Avrupa’da siyasi yapıyı anlarsak genel tarihi de daha kolay anlarız. Orta Çağ’da Avrupa’ya hakim olan temel yönetim biçimi “feodalite” denilen yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimine aynı zamanda “derebeylik” de denir. Bu sistem tercihe bağlı bir…

Read More

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Hangi İlke?

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hangi ilke

Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyetinin yapısına yön verdiği için bu ilkeler tarihimiz açısından çok önemlidir. Bu yazıda Atatürk’ün bir sözüyle alakalı çok çıkan bir soruya cevap vereceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hangi ilke ile bağlantılıdır ya da hangi ilkeyi tamamlar şeklindeki sorulara cevap vereceğiz. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir sözü Atatürk ilkelerinden “cumhuriyetçilik” ile bağlantılıdır. Aradaki bağlantıyı kurmak için cumhuriyet nedir basitçe bilmek gerekir. Cumhuriyet, kısaca egemenliğin herhangi bir sınıfa ya da aileye değil, doğrudan millete dayanması demektir. Gördüğünüz gibi aslında bu söz cumhuriyeti tanımlar niteliktedir. Cumhuriyetçilik İlkesi ve Milli Egemenlik Atatürk ilkeleri…

Read More

Cumhuriyet Neden En İyi Yönetim Biçimidir?

Cumhuriyet neden en iyi yönetim biçimidir

Ülkemiz yani Türkiye Cumhuriyeti cumhuriyet sistemiyle yönetilen bir devlettir. Cumhuriyet en iyi yönetim şekli midir diye sık tartışılmaktadır. Bizim ülkemiz cumhuriyet olduğu için bize göre cumhuriyet en iyi yönetim biçimidir. Bu yazıda cumhuriyet neden en iyi yönetim biçimidir örnek vererek açıklayacağız. Cumhuriyetin en iyi yönetim biçimi olmasının nedeni yönetimin halka dayanmasıdır. Cumhuriyette halk dışında yönetimde ayrıcalıklı bir zümre bulunmaz. Cumhuriyette egemenlik halka aittir. Cumhuriyetin zıttı olan monarşi gibi yönetim sistemlerinde ise yönetimde ayrıcalıklı bir grup vardır ve her zaman onlar yönetir. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce var olan Osmanlı Devletinde yönetim…

Read More

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı Neden Yazmıştır?

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını neden yazmıştır

İstiklal Marşımızı kim yazdı diye sorsak hepimiz Mehmet Akif Ersoy diyecektir. Ancak bu marşın neden yazıldığını belki birçoğumuz bilmeyiz. Milli bilinç açısından İstiklal Marşının nerede, nasıl ve hangi duygularla kaleme alındığını bilmek gerekir. Bu yazıda Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı neden yazmıştır bütün hikayesiyle aktarmaya çalışacağız. Her vatandaşın ilk okul seviyesinden itibaren bilmesi gereken bilgilerdir bunlar. Kurtuluş Savaşında zorluklarla mücadele eden askerin moralini yerine getirecek ve onları coşturacak bir şiirin etkili olabileceği gündeme gelmiştir.  Bunun için bir şiir yarışması açılmış ve birçok şair yarışmaya katılmıştır. Mehmet Akif Ersoy para ödüllü…

Read More