Osmanlı Malta İlişkileri

Osmanlı malta ilişkileri

Malta Akdeniz’in orasında bulunan askeri ve ekonomik açıdan çok önemli bir ada devletidir. Durum böyle olunca Akdeniz’de egemenlik kurmak isteyen Osmanlı Devletinin de her zaman ilgisini çekmiştir. Bu yazıda Osmanlı Malta ilişkileri üzerinde duracağız. Dilerseniz önce Osmanlı Malta ilişkilerini kısaca ve özet olarak anlatalım. Ardından isteyenler için biraz daha detaylara girebiliriz. Osmanlı Malta İlişkileri Özet Osmanlı Malta ilişkileri maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralanabilir: Kanuni Sultan Süleyman 1522’de Rodos Adasını alınca buradaki şövalyeler Malta’ya taşındı. Osmanlı denizcisi Turgut Reis’in 1551’de Malta’ya saldırılar düzenlemesi adayı alma çalışmaları başlamıştır. 1560 Cerbe Deniz Savaşı’nda…

Read More

Çinlilerin Türklere Karşı Uyguladığı Politika

tarih

Hunlara, Türklere karşı İzlenen Çin Politikaları: • Hun hakanları ile evlendirilen Çinli prensesler, hizmetkarları görünümünde Hun sarayına çok sayıda casus (çaşıt) girmiş, Türkler hakkında bilgiler toplanmıştır. • Türk hakanlarına hediyeler yollayarak Çin ile yakınlıkları sağlanmıştır. • Veraset sisteminden yararlanarak taht kavgalarını kışkırtmaya çalışan Çin, hanedan üyelerini ve devletlerini birbirine düşürme çabasıyla Türk devletlerinin yıkılışında etkili olmuştur.

Read More

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

tarih

Kün – Halk olarak bilinen millet (budun), boylar birliği ile şekillenmiştir. İlk Türk devletlerinde hiyerarşik düzen içinde toplum yapısı aşağıda verildiği gibidir. Oguş : Aile Urug : Sülale                                     Bod : Boy                                                                          “Irk ve soy birliği görülür.”    …

Read More

Türklerin Orta Asyadan Göç Etme Sebepleri ve Sonuçları

tarih

Türklerin Orta Asya’dan göçü bütün Avrupa ve Asya tarihini etkilemiş bir hadisedir. Bugün Türkiye’de yaşamamızın nedeni dahi bu göçe dayamaktadır. Türklerin Orta Asyadan göç etme sebepleri, nedenleri, maddeler halinde ve kısa özet şeklinde paylaşılmıştır. Türklerin Orta Asyadan Göç Etme Sebepleri Türk toplumunun Orta Asya’dan göç etmesinin nedenlerini demografik, iklim, sosyal ve siyasal sebeplerle açıklayabiliriz. Demografik Sebepler Nüfus artışları İklim Sebepleri Salgın hastalıklar Kuraklık Otlakların azlığı Sosyal  Sebepler Göç eden boyları diğerlerinin takip etmesi Siyasi  Sebepler Boylar arası sürtüşmeler Bağımsızlığı etkileyen dış baskılar Türklerin Orta Asyadan Göç Etmesinin Sonuçları Orta Asya’dan…

Read More

Orta Asya Kültür Merkezleri Nerelerdir?

tarih

Bu yazımızda Orta Asya Kültür Merkezleri hakkında genel bilgileri, bölgelerde bulunan tarihi eserler ve bırakılan kültürel değerleri konu aldık; Orta Asya Kültür Merkezleri Anav (MÖ. 7000 – 1000) Türkmenistan’ın başkenti Aşkabad yakınlarında ortaya çıkarılan Anav bölgesindeki kazılarda bulunan kurganda, içinde kerpiçten evlerin bulunduğu köyler, yanmış buğday taneleri ile değirmen taşları, dokumacılık yapıldığını gösteren buluntular, üzerleri boyanmış ve şekillerle süslenmiş kilden yapılma çömlekler, insan ve hayvan heykelleri gün ışığına çıkarılmıştır. bakır madeninden aletler yapıldığı görülmüştür. Afanesyevo (MÖ. 3200 – 1700) Altaylar bölgesinde bulunan kurganlarda yapılan kazılarda, at, sığır ve devenin evcilleştirildiği, bakır madeninden…

Read More

Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler

tarih

Türklerin Kullandığı Alfabeler Türkler tarihte ilk olarak Orta Asya’da görülmüş ve o tarihten itibaren dünyanın seyrini değiştiren bir çok savaş ve göç dalgası ile sayısız milletle kültür, dil paylaşımı yapmıştır. Özellikle yapılan göçlerden dolayı ayrılan Türk halkı bu sırada kullandığı alfabeleri değiştirmek zorunda kalmıştır. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeler 6 tanedir; 1) Göktürk Alfabesi Göktürk Alfabesi 7.yy dan 12.yy a kadar yani Karahanlı dönemine kadar 5 asır boyunca kullanılmıştır. Bu alfabe Türk adının ilk geçtiği Orhun Kitabelerinde kullanıldığı için (sağdan sola doğru yazılır) Orhun alfabesi olarak da adlandırılmaktadır. Alfabe 38…

Read More