Orta Çağ’da Avrupa’da Görülen Yönetim Biçimleri Nelerdir?

Ortaçağ'da avrupa'da görülen yönetim biçimleri

Bugünkü medeniyeti anlamak için şüphesiz Avrupa tarihini anlamak gerekir. Avrupa tarihi açısından da orta çağ Avrupası çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü Avrupa bütün gelişmeleri bu dönemi atlatarak yakalamıştır. Avrupa’da orta çağı hem bilimsel gelişmelerin gölgede kalması hem de siyasi birliğin sağlanamaması yönünden inceleyebiliriz. Bu yazıda Ortaçağ’da Avrupa’da görülen yönetim biçimleri nelerdir sorusuna yanıt vereceğiz. Avrupa’da siyasi yapıyı anlarsak genel tarihi de daha kolay anlarız. Orta Çağ’da Avrupa’ya hakim olan temel yönetim biçimi “feodalite” denilen yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimine aynı zamanda “derebeylik” de denir. Bu sistem tercihe bağlı bir…

Read More

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Hangi İlke?

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hangi ilke

Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyetinin yapısına yön verdiği için bu ilkeler tarihimiz açısından çok önemlidir. Bu yazıda Atatürk’ün bir sözüyle alakalı çok çıkan bir soruya cevap vereceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hangi ilke ile bağlantılıdır ya da hangi ilkeyi tamamlar şeklindeki sorulara cevap vereceğiz. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir sözü Atatürk ilkelerinden “cumhuriyetçilik” ile bağlantılıdır. Aradaki bağlantıyı kurmak için cumhuriyet nedir basitçe bilmek gerekir. Cumhuriyet, kısaca egemenliğin herhangi bir sınıfa ya da aileye değil, doğrudan millete dayanması demektir. Gördüğünüz gibi aslında bu söz cumhuriyeti tanımlar niteliktedir. Cumhuriyetçilik İlkesi ve Milli Egemenlik Atatürk ilkeleri…

Read More

Cumhuriyet Neden En İyi Yönetim Biçimidir?

Cumhuriyet neden en iyi yönetim biçimidir

Ülkemiz yani Türkiye Cumhuriyeti cumhuriyet sistemiyle yönetilen bir devlettir. Cumhuriyet en iyi yönetim şekli midir diye sık tartışılmaktadır. Bizim ülkemiz cumhuriyet olduğu için bize göre cumhuriyet en iyi yönetim biçimidir. Bu yazıda cumhuriyet neden en iyi yönetim biçimidir örnek vererek açıklayacağız. Cumhuriyetin en iyi yönetim biçimi olmasının nedeni yönetimin halka dayanmasıdır. Cumhuriyette halk dışında yönetimde ayrıcalıklı bir zümre bulunmaz. Cumhuriyette egemenlik halka aittir. Cumhuriyetin zıttı olan monarşi gibi yönetim sistemlerinde ise yönetimde ayrıcalıklı bir grup vardır ve her zaman onlar yönetir. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce var olan Osmanlı Devletinde yönetim…

Read More

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı Neden Yazmıştır?

Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını neden yazmıştır

İstiklal Marşımızı kim yazdı diye sorsak hepimiz Mehmet Akif Ersoy diyecektir. Ancak bu marşın neden yazıldığını belki birçoğumuz bilmeyiz. Milli bilinç açısından İstiklal Marşının nerede, nasıl ve hangi duygularla kaleme alındığını bilmek gerekir. Bu yazıda Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı neden yazmıştır bütün hikayesiyle aktarmaya çalışacağız. Her vatandaşın ilk okul seviyesinden itibaren bilmesi gereken bilgilerdir bunlar. Kurtuluş Savaşında zorluklarla mücadele eden askerin moralini yerine getirecek ve onları coşturacak bir şiirin etkili olabileceği gündeme gelmiştir.  Bunun için bir şiir yarışması açılmış ve birçok şair yarışmaya katılmıştır. Mehmet Akif Ersoy para ödüllü…

Read More

Tarihle İlgili Meslekler

Tarih, insanoğlunun en eski uğraşlarından ve en temel ihtiyaçlarındandır. İnsan doğası gereği geçmişe yani tarihe karşı ilgi taşır. Durum böyle olunca da sosyal bilimlerin atası olarak görülebilir tarih. Tarih bilimine öyle ya da böyle ilgi duyan birçok öğrenci olduğunu biliyoruz. Bu yazıda tarihle ilgili meslekler üzerinde durmaya çalışacağız. Tarih ile ilgili meslekler şöyle sıralanabilir: Tarihçi Tarih Öğretmeni Sanat Tarihçisi Arkeolog Müzeci Kütüphaneci Antropolog Hititolog Sümerelog İlgili yazı: Coğrafya ile ilgili meslekler Tarihle Alakalı Meslekler ve Açıklamaları Tarih ile ilgili meslekler nelerdir başlık olarak gördük. Şimdi de bu meslekler üzerinde durmaya…

Read More

Osmanlı Lehistan İlişkileri (Maddeler Halinde)

Osmanlı Lehistan ilişkileri

Osmanlı Devletinin batı siyasetinin önemli bir kısmı Lehistan ile ilişkiler tarafından şekillenmiştir. Çünkü Avrupa’da hızla gelişen Osmanlı Devleti bu ülke ile geniş ortak sınırlara erişmiştir. Bu yazıda Osmanlı Lehistan ilişkilerini maddeler halinde kısaca anlatmaya çalışacağız. Lehistan Avrupa coğrafyasında bugünkü Polonya Devletine yaklaşık olarak denk gelmektedir. Lehler Polonyalıların atalarıdır. Lehistan ile ilişkiler Yükselme Dönemi ile başlamış ve gerileme döneminde de devam etmiştir. Maddeler Halinde Osmanlı – Lehistan İlişkileri Osmanlı Devleti ve Lehistan arasında yaşananları maddeler halinde özet olarak aşağıda görebilirsiniz. Fatih zamanında önce 1462 yılında Eflak daha sonra ise kuzeyinde yer…

Read More

Beşik Ulemalığı Nedir?

Beşik ulemalığı nedir özet

Osmanlı Devletinde devlet sisteminin gerilediğini gösteren önemli kavramlardan biri de beşik ulemalığı denilen kavramdır. Bu yazıda beşik ulemalığı nedir özet olarak anlatacağız ardından bu kavramla ilgili bazı sorulara da yanıt arayacağız. Beşik ulemalığı özet olarak alimlik, kadılık, müderrislik gibi makamların çocukların kabiliyetine bakılmadan daha çocuk yaştayken babadan oğla geçirilmesi olarak ifade edilebilir. Burada tatbik edilen temel ilke alimin oğlu alimdir ilkesidir. Bu mantık ise zamanla büyük sorunlara neden olmuştur. Beşik Ulemalığı ile İlgili Sorular Beşik ulemalığı nedir özet şekilde öğrendik. Şimdi de konuyla ilgili en çok merak edilen sorulara yanıt…

Read More

Osmanlı Malta İlişkileri

Osmanlı malta ilişkileri

Malta Akdeniz’in orasında bulunan askeri ve ekonomik açıdan çok önemli bir ada devletidir. Durum böyle olunca Akdeniz’de egemenlik kurmak isteyen Osmanlı Devletinin de her zaman ilgisini çekmiştir. Bu yazıda Osmanlı Malta ilişkileri üzerinde duracağız. Dilerseniz önce Osmanlı Malta ilişkilerini kısaca ve özet olarak anlatalım. Ardından isteyenler için biraz daha detaylara girebiliriz. Osmanlı Malta İlişkileri Özet Osmanlı Malta ilişkileri maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralanabilir: Kanuni Sultan Süleyman 1522’de Rodos Adasını alınca buradaki şövalyeler Malta’ya taşındı. Osmanlı denizcisi Turgut Reis’in 1551’de Malta’ya saldırılar düzenlemesi ile adayı alma çalışmaları başlamıştır. 1560 Cerbe Deniz…

Read More

Çinlilerin Türklere Karşı Uyguladığı Politika

tarih

Türkler Asya’dan göçen bir kavim oldukları için geçmişte uzun süre Çinlilerle komşu olmuşlardır. Türklerle Çinliler arasında yakın ilişkiler ve çeşitli mücadeleler gerçekleşmiştir. Bu yazıda Çinlilerin Türklere karşı uyguladığı politika üzerinde durmaya çalışacağız. Türklere karşı İzlenen Çin Politikaları şöyle sıralanabilir: Hun hakanları ile evlendirilen Çinli prensesler, hizmetkarları görünümünde Hun sarayına çok sayıda casus (çaşıt) girmiş, Türkler hakkında bilgiler toplanmıştır. Türk hakanlarına hediyeler yollayarak Çin ile yakınlıkları sağlanmıştır. Türk saldırılarına maruz kalmamak için yer yer barış siyaseti izlemişlerdir. Türklere ekonomik yardım yaparak rehavete kapılmalarını ve saldırı yapmamalarını sağlamaya çalışmışlardır. Veraset sisteminden yararlanarak…

Read More

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

tarih

Kün – Halk olarak bilinen millet (budun), boylar birliği ile şekillenmiştir. İlk Türk devletlerinde hiyerarşik düzen içinde toplum yapısı aşağıda verildiği gibidir. Oguş : Aile Urug : Sülale                                     Bod : Boy                                                                          “Irk ve soy birliği görülür.”    …

Read More