Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir Hangi İlke?

Atatürk ilkeleri Türkiye Cumhuriyetinin yapısına yön verdiği için bu ilkeler tarihimiz açısından çok önemlidir. Bu yazıda Atatürk’ün bir sözüyle alakalı çok çıkan bir soruya cevap vereceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hangi ilke ile bağlantılıdır ya da hangi ilkeyi tamamlar şeklindeki sorulara cevap vereceğiz.

Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir sözü Atatürk ilkelerinden “cumhuriyetçilik” ile bağlantılıdır.

Aradaki bağlantıyı kurmak için cumhuriyet nedir basitçe bilmek gerekir. Cumhuriyet, kısaca egemenliğin herhangi bir sınıfa ya da aileye değil, doğrudan millete dayanması demektir. Gördüğünüz gibi aslında bu söz cumhuriyeti tanımlar niteliktedir.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir hangi ilke

Cumhuriyetçilik İlkesi ve Milli Egemenlik

Atatürk ilkeleri bildiğimiz gibi 6 tanedir:

  1. Cumhuriyetçilik
  2. Milliyetçilik
  3. Halkçılık
  4. Devletçilik
  5. Laiklik
  6. İnkılâpçılık

Bu altı ilke temel ilke olmakla birlikte bunları bütünleyen çeşitli diğer ilkeler de vardır. “Milli Egemenlik” bu tamamlayıcı ilkelerden biridir.

Atatürk ilkelerinden cumhuriyetçilikle ilgili olan bu ilke aynı zamanda kendi başına da ek bir ilke olarak düşünülebilir. Milli egemenlik demek ülkedeki en üst egemen gücün millet olması demektir.

Ülkenin başında bir kral veya kraliçenin bulunduğu ülkelere cumhuriyet denemez. Çünkü bu ülkelerde egemenliğin ana kaynağı bir aile ya da hanedan olmaktadır.

İlgili yazı: Cumhuriyet yönetiminin özellikleri

Peki bütün cumhuriyetlerde milli egemenlik esas mıdır? Teorik olarak milli egemenlik cumhuriyetin gereğidir ancak her zaman bu sağlanmayabilir. Örneğin aristokratik cumhuriyetlerde ya da oligarşik cumhuriyette ülkede ayrıcalıkla bir üst tabaka bulunur. Bunun olması cumhuriyetin doğasını zedeler.

Milli egemenliğin tam tesis edilmesi için hiçbir sınıfa ayrıcalık tanınması gerekir. Milletin egemenliğini etkin bir şekilde kullanabilmesi ise ancak güçlü bir demokrasi ile mümkün olabilir.

Leave a Comment