Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri

Element ve bileşiklerin ortak özellikleri

Elementler ve bileşikler maddenin yapı taşı olarak bütün eğitim hayatımız boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların genel özelliklerini bilmek bütün eğitim hayatımız boyunca işimize yarayacaktır. Bu yazıda element ve bileşiklerin ortak özellikleri nelerdir öğreneceğiz. Ayrıca element ve bileşiklerin farklı özellikleri üzerinde de duracağız. Dilerseniz önce element ve bileşik nedir hatırlayalım. Element: Aynı çeşit atomlardan oluşan ve fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılmayan maddelere element denir. (İlgili yazı: Element nedir) Bileşik: İki veya daha fazla elementin belirli bir kütle oranında birleşmesiyle oluşan maddelere denir. Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri Nelerdir? Bileşik ve…

Read More

Aydaki Kadın (Ahmet Hamdi Tanpınar) Roman Özeti

aydaki kadın özet

Aydaki Kadın Özet Romanın Özellikleri: Yarım kalan roman Tanpınar’ın müşveddelerinden derlenerek yayımlanmıştır. Romanın Özeti: Bireysel dünyanın öne çıkartıldığı eser, Selim ve çevresindekileri anlatır. Dünya ya, özel olarak da bizlerin dünyasına bir estet gibi bakmak istemiş Selim. Bir yandan Türkiye’nin geçirdiği büyük düşünce bunalımından, Demokrat Parti’nin iktidarındaki açmazlardan sarsılmakta, bir yandan da çevresindeki insanların karmaşık duygularından, cinsel tedirginliklerinden yıkık düşmektedir. Herkesin birbirini “göz hapsinde” tuttuğu bir toplumda özgürlük ve estetçe yaşaya bilmek ne ölçüde olasıdır sorusu bu yarım kalmış romanın atardamarıdır. “Aydaki Kadın” romanı bazı kaynak kitaplarda yanlışlıkla “Aynadaki Kadın” olarak…

Read More

Cimri (Moliere) Tiyatro Özeti

cimri moliere tiyatro özeti

Moliere Cimri Özet Tiyatronun Konusu: Fransız edebiyatı sanatçısı Moliere’in komedya biçimindeki tiyatro eseridir. Harpagon adlı zengin, ancak çok cimri adamın parasının çalınması üzerine kurulu bir komedidir. Tiyatronun Özeti: Piyeste Harpagon adlı zengin ve oldukça cimri bir adamın başından geçenler anlatılır. Harpagon’un karısı ölmüştür. Evlilik çağına gelmiş bir oğlu ve bir kızı vardır. Bütün işlerini bazı menfaat ilişkileri üzerine kurmaktadır. Kızını sevdiği gence değil zengin bir ihtiyarla, oğlunu da yine zengin bir dul kadınla evlendirmek ister. Kendisi de oğlunun sevdiği kızı almak arzusuna kapılır. Bu yüzden baba ile çocukları arasında anlaşmazlık…

Read More

Dava (Franz Kafka) Roman Özeti

franz kafka dava roman özeti

Dava Roman Özeti Franz Kafka Dava Özeti, konusu, incelemesi, türü, romanda ne anlatıldığı ve yazarı hakkındaki yazımız. Romanın Kısa Özeti: Sebepsiz yere tutuklanan banka memuru Josef K.nin başından geçenleri konu alır. Josef K., tutuklanma sebeplerini araştırırken kendisini karmaşık yargı sisteminin içinde bir kurban olarak bulur. Hiçbir zaman yargılanma sebebini öğrenemez. Sonuçta bir taş ocağında öldürülür. Kafka bu romanıyla bireyin toplum içinde ne denli güvensizlik içinde olduğu ve kurumların otoriteler tarafından nasıl bir karabasan haline getirildiği konusunu ele alır.

Read More

Dönüşüm (Franz Kafka) Roman Özeti

dönüşüm özet

Dönüşüm Özet Dönüşüm Özeti, konusu, incelemesi, türü, romanda ne anlatıldığı ve yazarı hakkındaki yazımız. Romanın Konusu: Dönüşüm romanında aile kurumunun yıkıcı gücünü konu almıştır. Romanın Özeti: Gregor Samsa bir gecede çok ayaklı bir böcek haline gelir. Kendi köşesine çekilir ve yıllardan beri saçını süpürge ettiği ailesinin kendisiyle hiç ilgilenmediğine tanık olur. Bunun üzerine beslenmeyi reddeder. Babası tarafından yaralanınca da ölür.

Read More

Don Kişot (Don Quijote) Roman Özeti

Don Kişot Özet

Don Kişot Özet Don Kişot Özeti, konusu, incelemesi, türü, romanda ne anlatıldığı ve yazarı hakkındaki yazımız. Romanın Konusu: Romanda idealist bir tip olan, şövalye romanları okuyup aklını kaybeden 50 yaşındaki köy asilzadesi Don Kişot gerçekler dünyasından kopup hayaller dünyasında yaşar, kendisini soylu bir şövalye zanneder. Başına şövalye miğferi diye berber çanağı geçirip sıska atı Rosinante’ye biner, yanına da Sancho Panza adlı seyisi alır, maceralara atılır. Başına türlü olaylar gelir, sonunda aklı başına gelir, kendisini bu duruma getiren şövalye romanlarını yakar. Don Kişot, dünyada “ilk modern ve edebi roman” kabul edilir.…

Read More

Genç Werther’in Acıları (Goethe) Roman Özeti

Genç Werther’in Acıları Özet Genç Werther’in Acıları Özeti, konusu,türü, romanda ne anlatıldığı ve yazarı hakkındaki yazımız. Romanın Konusu: Rousseau’nun Julie yahut Yeni Heloise adlı romanının tesiriyle yazılmış bir romandır. Mektup biçiminde yazılmış psikolojik bir romandır. Eser, bütünüyle, doğa betimlemeleri ve roman kahramanlarının hayalleri, ihtirasları, ateşli ve hüzünlü düşünceleri ile doludur. Kişiler, gerçek hayattan alınmıştır. Charlotte Buff, Goethe’nin 1772 baharında âşık olduğu Lot te’den başkası değildir. Albert de Lotte’nin nişanlısı J.G. Christian Kestner’dir. Bunlar 1773 yılında evlenmişlerdir. Kestner’in günlüğü bunu apaçık göstermektedir. Kitabın sonundaki intihar sahnesini Goethe’ye esinleyen de Kestner olmuştur.…

Read More

Goriot Baba (Balzac) Roman Özeti

Goriot Baba Özet Goriot Baba Özeti, konusu, incelemesi, türü, romanda ne anlatıldığı ve yazarı kimdir hakkındaki içeriğimiz; Romanın Kişileri: Goriot, Anastasie de Restaud, Nucighen (Delphine), Eugene Rastignac… Romanın Konusu: Goriot Baba Balzac’ın en ünlü romanıdır. Eserde kızlarının nankörlüğüne rağmen onları sevmekten bir an geri durmayan, ölünceye kadar onlar için her türlü fedakârlığı yapan, hiçbir karşılık beklemeden her zaman kendinden veren bir insan tipini canlandırmıştır. Goriot adlı kişi aracılığıyla bir babanın evlatlarına duyduğu derin sevgiyi ve onun dramını işler. Romanın Özeti: Goriot Baba, kaba-saba fakat iyi yürekli bir un tüccarıdır. Delphine ve…

Read More

Güliver’in Gezileri (Jonathan Swift) Roman Özeti

Güliverin Gezileri Özet Güliverin Gezileri Özeti, konusu, incelemesi, türü, romanda ne anlatıldığı ve yazarı hakkındaki yazımız. Romanın Konusu: Eserde, gemilerde cerrahlık yapan Gulliver’in hayali dört ülkeye yaptığı gezi; oralarda neler gördüğü, başından neler geçtiği anlatılmıştır. Yazar, başka ülkeleri anlatma yoluyla, kendi memleketindeki insanların ve toplumun zaaflarını ve kötülüklerini yermiştir. Gulliver’in cüceler ve devler ülkelerine yaptığı ilk iki gezi eserin en ünlü bölümleridir. Romanın Özeti:  Gulliver, 1699’da çıktığı birinci gezisinde, gemisi batınca yüzerek kıyıya çıkar. Yorgun bir halde uykuya dalar. Uyanınca her tarafından yere bağlanmış olduğunu anlar. Burası, 15 santim boyunda…

Read More

Yaşlı Adam ve Deniz (Ernest Hemingway) Roman Özeti

Yaşlı Adam ve Deniz Özet Yaşlı Adam ve Deniz Özeti, konusu, incelemesi, türü, romanda ne anlatıldığı ve yazarı hakkındaki yazımız. Romanın Konusu: Romanda, insanın hayvanla ve doğa ile mücadelesi anlatılmıştır. Heminway’in, Nobel Edebiyat Ödülü’nü almasını sağlayan eserlerdendir. Romanın Özeti: Romanda Kübalı ihtiyar balıkçı Santiago, küçük sandalıyla balık avına çıktığı Okyanus’tan tam seksen dört gündür eli boş dönmüştür. Artık kısmetinin kapandığına inanmaktadır. Son çıkışında, oltasına o zamana kadar görülmedik büyüklükte, tam altı buçuk metre boyunda bir kılıçbalığı takılır. İhtiyar balıkçı, balığı yenip öldürene kadar üç gün üç gece uğraşır, sonra onu…

Read More