Aydaki Kadın (Ahmet Hamdi Tanpınar) Roman Özeti

aydaki kadın özet

Aydaki Kadın Özet

Romanın Özellikleri: Yarım kalan roman Tanpınar’ın müşveddelerinden derlenerek yayımlanmıştır.

Romanın Özeti:

Bireysel dünyanın öne çıkartıldığı eser, Selim ve çevresindekileri anlatır. Dünya ya, özel olarak da bizlerin dünyasına bir estet gibi bakmak istemiş Selim. Bir yandan Türkiye’nin geçirdiği büyük düşünce bunalımından, Demokrat Parti’nin iktidarındaki açmazlardan sarsılmakta, bir yandan da çevresindeki insanların karmaşık duygularından, cinsel tedirginliklerinden yıkık düşmektedir. Herkesin birbirini “göz hapsinde” tuttuğu bir toplumda özgürlük ve estetçe yaşaya bilmek ne ölçüde olasıdır sorusu bu yarım kalmış romanın atardamarıdır.

“Aydaki Kadın” romanı bazı kaynak kitaplarda yanlışlıkla “Aynadaki Kadın” olarak verilmektedir.

OKU  Halit Fahri Ozansoy Edebi Kişiliği ve Eserleri

Leave a Comment