Asal Sayılar Konu Anlatımı

matematik

Asal sayılar matematik dersinin temel konularından biridir, YKS TYT AYT KPSS DGS gibi sınav türlerinde de karşımıza çıkan önemli konulardandır. Aşağıda asal sayı nedir, özellikleri ve türleri nelerdir gibi sorularınızın cevabını bulabilirsiniz; Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka pozitif böleni (çarpanı) olmayan 1 den büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Asal olmayan ve 1 den büyük olan doğal sayılara bileşik sayı denilir. İlk 10 asal sayı; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 dur. ilk 10 bileşik sayı ise; 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15,…

Read More

Bölünebilme Kuralları Konu Anlatımı

matematik

Bölünebilme Kuralları YKS, ALES, DGS, TYT, AYT gibi sınav türlerinde karşımıza çıkmaktadır, zorluk olarak pek fazla zorlamayan bu konuda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 24, 36, 45 ile Bölünebilme Kurallarını ve özelliklerini anlatacağız. Bölünebilme Kuralları 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 24, 36, 45 rakamları ile bölünen sayıları bölmemize yardım eder. Bölünebilme Kuralları 2 ile Bölünebilme kuralı; Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından biri olan tam sayılar 2 ile bölünebilir. 3 ile Bölünebilme kuralı; Basamaklarındaki rakamların…

Read More

Tam Sayılarda Bölme ve Bölünebilme Konu Anlatımı

matematik

Tam Sayılarda Bölünebilme ve bölme kuralları matematik’in temel konusu olan tam sayıların alt içeriklerinden biridir. Bu yazımızda da tam sayılarda bölünebilme kurallarını ve özelliklerini öğrenebileceksiniz. Tam Sayılarda Bölme ve Bölünebilme m ve n birer tam sayı, n = 0 olsun. m = n. k olacak biçimde bir k tam sayısı varsa, “m, n ile bölünebiliyor” denir. Bu durumda n ye m nin bir böleni denir. n tam sayısı, m tam sayısını bölerse bu n m biçiminde gösterilir.  nm gösterimi “n, m yi böler” ya da “m, n ye bölünebilir” diye okunur.…

Read More

Tam Sayılar Konu Anlatımı

matematik

Tam Sayılar matematik’in temel konularından olup YKS TYT AYT KPSS DGS gibi üst düzey sınavların demirbaş konularından biridir. Bu konuyu öğrenmeden ileri düzey matematik işlemlerinde sıkıntı çekme olasılığınız oldukça yüksektir. Ona göre bu yazımızda tam sayılar nedir? tam sayıların özellikleri ve türleri gibi alt başlıklarımızı bulabileceksiniz. Tam Sayılar Z={ …, -n, …, -2,-1,0, 1, 2, …, n, …} kümesine tam sayılar kümesi denir. Z^+ = {1, 2, 3, …, n, …} kümesine pozitif tam sayılar kümesi denir. Z^-={…, -n, …, -3, -2, -1} kümesine negatif tam sayılar kümesi denir.  Bu tanımlara göre, aşağıdaki…

Read More

Doğal Sayılar Konu Anlatımı

matematik

Doğal Sayılar matematik dersinin olduğu her alanda karşımıza çıkan, hatta bu konuyu bilmeden çoğu işlemi yapamayacağız temel konulardan biridir. Ama doğal sayılar konusuna geçmeden önce başka bir iki kavrama daha bakalım; Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. 10 luk sayı sisteminde kullanılan rakamların kümesi: {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} dur. Sayma Sayıları: N+= {1,2,3,…, n, …} kümesine sayma sayıları kümesi denir. Bu kümeye pozitif doğal sayılar kümesi de denir. 0 (sıfır) sayısının pozitif olmadığına dikkat ediniz. Doğal Sayılar Doğal Sayılar: N = {0, 1, 2,…

Read More