17 ile Bölünebilme Kuralı

17 ile bölünebilme kuralı

Bölünebilme kuralları matematiğin en temel konuları arasındadır. Bu yazıda az bilinen bir bölünebilme kuralını paylaşacağız. 17 ile bölünebilme kuralı öğrenildiğinde test kitaplarında işinize yarayabilecek. Öncelikle şunu belirtelim ki 17 bir asal sayıdır. Asal sayıların bölünme kuralları diğer sayılara göre daha zordur. 17 ile bölünecek sayısı 10a + b şeklinde yazıyoruz. Ardından a – 5b sonucunun 17’nin katı olup olmadığına bakıyoruz. Eğer sonuç 17’nin katıysa bu sayı 17 ile tam bölünüyor demektir. Örnek 1: 357 sayısının 17’ile bölünüp bölünmediğini bulalım. Bu sayısı 10a + b şeklinde yazalım. 357 = 35.10 +…

Read More

x2 + y2 Açılımı

x2+y2 Açılımı

Matematikte çarpanlara ayırma belki de en önemli konudur. Çünkü bu konuyu bilmeden diğer konularda da işlem yapmak oldukça zordur. Bu yazıda çarpanlara ayırmada işimize çok yarayacak x2+y2 açılımı üzerinde durmaya çalışacağız. Aslına bakarsanız bütün özdeşlikler birbiri ile bağlantılıdır. Tam kare açılımı ya da parantez kare açılımı iyi bilinirse x2+y2 açılımı (iki kare toplamı) daha iyi bilinir. Bilmemiz gereken en önemli özdeşlikler şöyle sıralanabilir: Tam kare açılımı: (x + y)2 = x2 + y2 + 2xy Tam fark açılımı: (x – y)2 = x2 + y2 – 2xy İki kare toplamı: x2 + y2 =…

Read More

Trigonometri Nasıl Halledilir?

Trigonometri nasıl halledilir

Trigonometrinin matematiğin en önemli konularından biri olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bol miktarda soru çıkması, geometri ile bağlantılı olması ve diğer bazı konulara göre daha fazla emek istemesi onu daha önemli kılmaktadır. Bu yazıda trigonometri nasıl halledilir sorusuna cevap arayacağız. Verdiğimiz temel taktiklere uyarak siz de trigonometri bilginizi geliştirebilirsiniz. Matematikte bütün konular birbiriyle bağlantılı olduğu için bir konuda yaşanan sıkıntının altında genellikle başka konular bulunabilmektedir. Trigonometri konusundan üniversite sınavlarında özgün ve zorlayıcı sorular çıkabilmektedir. Ancak bu konuyu iyi öğrenenler için bir avantajdır. Trigonometriyi bilmek Türev gibi daha kapsamlı konuları öğrenmek açısından…

Read More

Fonksiyonlar Nasıl Halledilir?

Fonksiyonlar nasıl halledilir

Fonksiyonlar hem temel matematik için hem de ileri matematik için çok önemli bir konudur. Fonksiyonları anlamadan matematiksel işlemleri ve matematiğin mantığını anlamak zordur. Bu konu aynı zamanda her sene sınavda soru gelen önemli bir konudur. Bu yazıda fonksiyonlar nasıl halledilir konusu üzerinde duracağız. Çünkü birçok öğrencinin fonksiyonlar konusunda zorlandığı da bir gerçek. Evvela ilk anlamamız gereken fonksiyonun ne olduğudur. Bunu anlamadığınız zaman size f(x) şeklinde karmaşık gibi gelebilir. Ancak her fonksiyon basit bir işlem demektir. Örneğin f(x) = 2x + 5 demek f fonksiyonunun içine giren her şeyin 2 katının…

Read More

Problemler Nasıl Halledilir?

Problemler nasıl halledilir

TYT matematik çalışanlar için en büyük sorunlardan bir tanesi problemlerdir. Yeni sınav sistemiyle birlikte yapısı da değişen problemler konusunda sizler için bir rehber hazırladık. Yazıyı dikkatli okuyup anlarsanız problemler nasıl halledilir önemli ipuçları yakalayacaksınız. Her şeyden önce şunu belirtelim ki yeni sistemde matematik testinde problemler ağırlıkta. ÖSYM öğrencinin temel matematik becerisini işlemle ölçmek yerine bu beceriyi öğrenci problem çözmekte nasıl kullanır onu görmek istiyor. Üstelik yeni nesil problemler eski problem sorularından da biraz farklılık gösteriyor. Artık problemi çözmek kadar anlamak gerekiyor. Yani bazı sorularda matematikte problem mi çözüyorsunuz yoksa Türkçe…

Read More

18 ile Bölünebilme Örnekleri

18 ile bölünebilme örnekleri

Bölünebilme kuralı matematiğin çeşitli konularında problem çözmemize yarayan önemli ve temel kurallardır. Üzerinde sık durulmasa da birçok soru kitabında karşımıza çıkan kurallardan biri de 18 ile bölünebilme kuralıdır. Bu yazıda 18 ile bölünebilme örnekleri çözecek ve konuyla ilgili bilgimizi pekiştirmeye çalışacağız. Ancak öncesinde mutlaka 18 ile bölünebilme kuralı nasıldır hatırlamamamız gerekir. Bir sayı hem 9 hem de 2 ile kalansız bir şekilde bölünebiliyorsa bu sayı aynı zamanda 18 ile de bölünebilir. 9 ve 2 aralarında asal olduğu için kuralı bu şekilde çıkarabiliriz. Ancak örneğin 3 ve 6’nın çarpımı da 18…

Read More

25 ile Bölünebilme Kuralı

25 ile bölünebilme kuralı

Bölünebilme kuralları matematiğin vazgeçilmez konuları arasındadır. Özellikle 25 ile bölünebilme, 36 ile bölünebilme veya 125 ile bölünebilme gibi konular öğrenciler tarafından çok bilinmez. Konumuz gereği bu yazıda 25 ile bölünebilme kuralı ve örnekleri üzerinde duracağız. İlerleyen konularda diğer tam bölme kurallarını da elimizden geldiğince anlatmaya çalışacağız. 25 ile bölünebilme kuralında sadece sayının son iki basamağına bağlıdır. Bu basamaklar 25’in tam katıysa sayı bölünür. Aksi taktirde bölünmeyecektir. Öyleyse bir sayının 25’e kalansız bölünebilmesi için sonunun 00, 25, 50 veya 75 ile bitmesi gerekir. Aksi taktirde tam bölünme olmaz. Sayının soldaki devamı…

Read More

Asal Sayılar Konu Anlatımı

matematik

Asal sayılar matematik dersinin temel konularından biridir, YKS TYT AYT KPSS DGS gibi sınav türlerinde de karşımıza çıkan önemli konulardandır. Aşağıda asal sayı nedir, özellikleri ve türleri nelerdir gibi sorularınızın cevabını bulabilirsiniz; Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka pozitif böleni (çarpanı) olmayan 1 den büyük doğal sayılara asal sayılar denir. Asal olmayan ve 1 den büyük olan doğal sayılara bileşik sayı denilir. İlk 10 asal sayı; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 dur. ilk 10 bileşik sayı ise; 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15,…

Read More

Bölünebilme Kuralları Konu Anlatımı

matematik

Bölünebilme Kuralları YKS, ALES, DGS, TYT, AYT gibi sınav türlerinde karşımıza çıkmaktadır, zorluk olarak pek fazla zorlamayan bu konuda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 24, 36, 45 ile Bölünebilme Kurallarını ve özelliklerini anlatacağız. Bölünebilme Kuralları 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 24, 36, 45 rakamları ile bölünen sayıları bölmemize yardım eder. Bölünebilme Kuralları 2 ile Bölünebilme kuralı; Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından biri olan tam sayılar 2 ile bölünebilir. 3 ile Bölünebilme kuralı; Basamaklarındaki rakamların…

Read More

Tam Sayılarda Bölme ve Bölünebilme Konu Anlatımı

matematik

Tam Sayılarda Bölünebilme ve bölme kuralları matematik’in temel konusu olan tam sayıların alt içeriklerinden biridir. Bu yazımızda da tam sayılarda bölünebilme kurallarını ve özelliklerini öğrenebileceksiniz. Tam Sayılarda Bölme ve Bölünebilme m ve n birer tam sayı, n = 0 olsun. m = n. k olacak biçimde bir k tam sayısı varsa, “m, n ile bölünebiliyor” denir. Bu durumda n ye m nin bir böleni denir. n tam sayısı, m tam sayısını bölerse bu n m biçiminde gösterilir.  nm gösterimi “n, m yi böler” ya da “m, n ye bölünebilir” diye okunur.…

Read More