Kola Homojen Mi Heterojen Mi?

Kola homojen mi heterojen mi

Kimya dersinde homojen ve heterojen karışımları gördükten sonra günlük yaşamda kullandığımız birçok ürünü de bu bağlamda merak ederiz. Çünkü aslında gündelik hayatta kullandığımız bu ürünler de birer karışımdır. Bu yazıda çok merak edilen kola homojen mi heterojen mi sorusuna cevap vereceğiz. Konunun mantığını anlamak açısından bu tür örnekler önemlidir. Kola homojen bir karışımdır. Bunun nedeni kola içindeki maddelerin birbiri içerisinde eşit dağılmasıdır. Homojen karışımlarda çözünme gerçekleşir. Bu nedenle bunlara çözelti de denir. Kolada su içerisinde şeker ve karbondioksit gibi maddeler çözünmüş halde bulunur. Aynı durum gazoz için de geçerlidir. Gazoz homojen…

Read More

Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri

Element ve bileşiklerin ortak özellikleri

Elementler ve bileşikler maddenin yapı taşı olarak bütün eğitim hayatımız boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların genel özelliklerini bilmek bütün eğitim hayatımız boyunca işimize yarayacaktır. Bu yazıda element ve bileşiklerin ortak özellikleri nelerdir öğreneceğiz. Ayrıca element ve bileşiklerin farklı özellikleri üzerinde de duracağız. Dilerseniz önce element ve bileşik nedir hatırlayalım. Element: Aynı çeşit atomlardan oluşan ve fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılmayan maddelere element denir. (İlgili yazı: Element nedir) Bileşik: İki veya daha fazla elementin belirli bir kütle oranında birleşmesiyle oluşan maddelere denir. Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri Nelerdir? Bileşik ve…

Read More

Madeni Para Homojen Mi Heterojen Mi?

Madeni para homojen mi heterojen mi

Hepimiz madeni paraları kullanıyoruz. Hayatımızda çokça yer edinen bu paraların yapısı hakkında neler biliyoruz? Her şeyden önce madeni paralar birer karışımdır. Peki madeni para homojen mi yoksa heterojen mi? Bu yazıda bu konuya açıklık getireceğiz. Madeni parayı oluşturan metaller birbiri içerisinde eşit dağılmıştır. Madeni paranın her tarafında aynı özellikler bulunur. Bu nedenle madeni para homojen bir karışımdır. Metal ve metallerin karışmasıyla elde edilen yapılara alaşım demekteyiz. Alaşımlar homojen karışımlardır. Madeni para bir alaşım örneğidir. Madeni Paranın Yapısı Madeni para homojen mi heterojen mi artık biliyoruz. Sanılanın aksine madeni paralar heterojen…

Read More

Süt Homojen Mi?

Süt homojen mi

Süt yaşamımız için çok temel bir sıvı olmasına rağmen kimyasal yönden çok karıştırılan bir maddedir. Canlılar ilk doğduklarında bir süre sütle beslenirler. Aynı zamanda süt ve süt ürünlerini biz çok sık tüketiriz. Bu yazıda kimya açısından çok merak edilen süt homojen mi yoksa heterojen mi sorusuna cevap vereceğiz. Süt homojen değil heterojen bir karışımdır. Dışarıdan bakıldığında homojenmiş gibi görünmesine rağmen yakından incelediğiniz zaman sütün içerisindeki maddelerin homojen olarak dağılmadığı görülecektir. Süt heterojen bir karışımdır. Karışım olduğu için de saf madde değildir. Bu da çok karıştırılan bir mevzudur. Süt saf madde…

Read More

Kolonya Homojen Mi?

Kolonya homojen mi

Kolonya günlük hayatta çok kullandığımız bir maddedir. Her evde olan kolonya misafirlere ikram etme açısından da kültürümüze girmiştir. Biz bugün kolonyayı farklı açıdan ele alacağız. Kimya bilimi açısından kolonya bir karışımdır. Peki kolonya homojen mi yoksa heterojen mi? Dilerseniz bu soruya birlikte yanıt verelim. Kolonya alkolün su içerisinde çözünmesiyle elde edilen bir çözeltidir. Bu nedenle kolonya homojen karışımdır. Homojen karışımlarda karışan maddeler her yere eşit dağılmaktadır. Kolonya da her tarafında aynı özellikleri gösteren bir maddedir. Kolonyada alkol ve suyun yanında çeşitli esans ve kokular da bulunmaktadır. Bundan da sıvı karışımın…

Read More

Süt Asidik Mi Bazik Mi?

süt asidik mi bazik mi

Süt asit mi baz mı sorusuna genellikle nötr cevabı verilir. Çünkü sütün pH değeri nötr noktası olan 7’ye yakındır. Peki süt tam olarak nötr müdür? Süt cetvelin hangi tarafında kalmaktadır? Bu yazıda süt asidik mi baz mi sorusuna yanıt vereceğiz. Sütün pH değeri 6,5 – 6,7 civarındadır. Bu nedenle süt nötre yakın ama asidik karaktere sahiptir. Sütün asidik özelliği oldukça düşüktür. Aynı şey yoğurt için de geçerlidir. Bir maddenin asidik mi bazik mi olduğunu anlamak için turnusol kağıdı kullanırız. Buna göre turnusol kağıdını batırdığımız sıvı eğer kırmızıya dönerse asit, maviye…

Read More

Gazoz Homojen Mi?

Gazoz homojen mi

Saf olmayan maddelerin tamamı karışımlardır. Bu nedenle etrafımızda bulunan çoğu şey aslında karışımdır. Karışımları genel olarak homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olarak ikiye ayırmaktayız. Hangi karışımın homojen hangisinin heterojen olduğu da sık sık karıştırılmaktadır. Bu yazıda çok merak edilen bir soruyu cevaplayacağız. Gazoz homojen mi sorusunu cevaplayacak ve bazı önemli bilgiler vereceğiz. Gazoz homojen bir karışımdır. Çünkü gazozda karbondioksit ve şeker suyun içerisinde çözünmüştür. Bir karışımın homojen olması için maddenin çözünerek eşit dağılması gerekir. Buna benzer ve çok karıştırılan başka maddeler de bulunuyor. Bunlardan bazılarını daha önceki yazılarımızda ele aldık:…

Read More

Çözeltiler Saf Mıdır?

Çözeltiler saf mıdır

Her yerde aynı özelliği gösteren homojen karışımlara çözelti denmektedir. Çözeltilerin saf olup olmaması sık sık karıştırılan bir konudur. Bu yazıda çözeltiler saf mıdır sorusuna yanıt vereceğiz. Çözeltiler saf madde değildir. Bunun nedeni çözeltilerin de birer karışım olmasıdır. Hiçbir karışım saf madde değildir. Saf maddeler elementler ve bileşiklerdir. Karışımlarda birden fazla saf madde aralarında kimyasal tepkime olmadan bir arada bulunur. Karışımları genel olarak homojen ve heterojen karışımlar olarak ikiye ayırmaktayız.  Çözeltileri homojen karışımlardır. Karışımlar ve Saf Maddelerin Farkı Çözeltilerin saf madde mi acaba diye karıştırılmasının nedeni her tarafta aynı özelliği gösteren…

Read More

Saf Su Asit Mi Baz Mı?

Saf su asit midir baz mıdır

Kimyada bir maddenin asit, baz, ya da tuz olması bileşikleri sınıflandırmak açısından çok önemlidir. Bu açıdan hangi maddenin asit hangi maddenin baz ve hangi maddenin nötr olduğunu çok merak edilir. Bu yazıda saf su asit mi baz mı yoksa nötr mü sorusuna yanıt vereceğiz. Saf su ne asit ne de bazdır. Saf su nötr bir maddedir. Saf suda herhangi başka bir madde bulunmadığı için H2O bileşiğidir. Bir maddenin asit mi baz mı olduğuna bakmak için suda iyonlaştığında hangi iyonları verdiğine bakıyoruz. Başka asit baz tanımları da var ancak genel yaklaşım…

Read More

Kan Homojen Mi Heterojen Mi?

Kan homojen mi heterojen mi

Tabiatta bulunan maddelerden saf olmayanların tamamına karışım demekteyiz. Doğada çok fazla karışım olduğu için karışımları homojen ve heterojen olarak da sınıflandırmaktayız. Karışımlarda temel sınıflandırma homojen karışımlar ve heterojen karışımlar şeklinde yapılmaktadır. Bu yazıda ilginç bir soruyu ele alacağız. Kan homojen mi yoksa heterojen mi? Kan heterojen karışımdır. Homojen karışımlarda maddeler birbiri içerisinde çözünür. Kandaki bütün maddeler birbiri içerisinde çözünmemiştir. Kana dışarıdan baktığınızda her tarafında aynı özellik gösterdiğini düşünürsünüz. Yani yapı olarak size homojen gelebilir. Ancak kanda çözünmenin yanında karışma da gerçeklemiştir. Karışan maddeler çok küçük yapıda olduğu için eşit dağılmış…

Read More