Kimyasal Tepkimelerde Neler Korunur?

kimyasal tepkimelerde neler korunur

Doğada meydana gelen bütün kimyasal değişimler kimyasal tepkimeler aracılığıyla gerçekleşir. Kimyasal tepkimelerde şüphesiz bazı özelikler kökten değişmektedir. Ancak bazı özellikler de korunur. Bu yazıda kimyasal tepkimelerde neler korunur değineceğiz. Ayrıca hangi özelliklerin korunmadığını da ifade edeceğiz. Kimyasal Tepkimelerde Korunan Özellikler Kimyasal tepkimelerde korunan özellikler maddeler halinde şöyle sıralanabilir: Toplam atom sayısı ve atom türü Toplam kütle Toplam proton sayısı Toplam nötron sayısı Toplam elektron sayısı Toplam yük Eğer tepkime kapalı bir kapta gerçekleşirse toplam enerji de korunur. Ancak tepkime dışarıya açıksa dışarıya enerji verilebilir ya da dışarıdan enerji alınabilir. NaOH + HCl…

Read More

Kimyanın Sembolik Dilinin Kimya Bilimi Açısından Önemi

Kimyanın sembolik dilinin kimya bilimi açısındnan önemi

Kimya hayatımıza doğrudan etkisi olan çok temel bir pozitif bilimdir. Bu bilimi anlamak için semboller kullanmaktayız. Bu yazıda kimyanın sembolik dilinin kimya bilimi açısından önemi üzerinde duracağız. Bunu açıklayınız diye bir ödev verilmiş olabilir ancak esas olan bunu anlamaktır. Kimya dilinin gelişim sürecinde sembollerle ifade etme de ortaya çıkmış ve kimya için bir dil geliştirmiştir. Kimyanın sembolik dilinin tarihsel gelişimi başlıklı yazıda bu konu üzerinde durmuştuk. Dilerseniz sembolik dilin kimya bilimine nasıl bir katkı yaptığını görelim. Kimyanın Sembolik Dilinin Kimya Bilimine Sağladığı Faydalar Kimya biliminde sembolik bir dil kullanılmasının şöyle…

Read More

Ayran Saf Madde Midir?

Ayran saf madde midir

Hangi maddenin saf madde olup olmadığı kimyada önemli bir bilgidir. Çünkü saf maddelerin kendine ait ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Saf olmayan maddeleri ise ayırt etmek biraz daha karışıktır. Bu yazıda ayran saf madde midir sorusuna yanıt vereceğiz. Ayran saf madde değildir. Ayran bir karışımdır. Karışımların ise hiçbiri saf madde değildir. Saf maddeler elementler ve bileşiklerdir. Ayranın lezzetine ve görüntüsüne baktığımız zaman acaba saf madde mi diye aldanabiliriz. Bir şeyin lezzetli veya doğal olması ayrı bir konu kimyasal olarak saf madde olması ayrı bir konudur. Ayran Neden Saf Madde Değildir? Bir…

Read More

Sayısalcıyım Kimya Yapamıyorum?

Sayısalcıyım kimya yapamıyorum

Öğrencilerin en çok zorlandığı ders genellikle fiziktir. Ancak bazı öğrenciler kimya dersinde özellikle daha çok zorlanıyor. Bir de temel yoksa hele kimya sizin için bir kabusa dönebilir. Aslında bu durum alanınızdan bağımsızdır. Ancak sayısalcıyım ama kimya yapamıyorum sorunu daha çarpıcı bir sorundur. Bu sorun sadece sizin sorununuz değildir. Sayısalcı olduğu halde kimya yapamayan birçok öğrenci bulunuyor. Bazı öğrenciler bunu dışarı yansıtmaktan çekiniyorlar. Aslında bir dersi yapamamak utanılacak ya da sıkılacak bir şey değildir. Bu yazıda kimya konusunda sorunu nasıl çözeceğimizi anlatacağız. Anlattığımız basamakları sadece sayısal öğrencileri değil ekstra net yapmak…

Read More

Endüstriyel Kimya Nedir?

Endüstriyel kimya nedir

Kimyayı bir ders ve bir bilim dalı olarak biliyoruz. Aslında önemli bir bilim olması ve müfredatımızda ders olmasının nedenlerinden biri de kimyanın çok çeşitli uygulama alanlarının olmasıdır. Kimya oldukça geniş bir temel bilim olduğu için çeşitli dallara da ayrılmıştır. Bu yazıda kimyanın uygulamalı bir alt dalı olan endüstriyel kimya üzerinde duracağız ve endüstriyel kimya nedir sorusuna yanıt arayacağız. Kimya biliminin üretim süreçlerinde kullanılmasıyla ilgilenen kimya dalına endüstriyel kimya adı verilir. Endüstriyel kimyada üretim teknikleri ve kimya bilgilileri birlikte kullanılmaktadır. Endüstriyel kimya aynı zamanda sanayi kimyası olarak da bilinir. Günümüzde üretilen…

Read More

Oksijen Saf Madde Mi Karışım Mı?

Oksijen saf madde mi karışım mı

Bir maddenin saf madde olup olmaması kimya bilimi açısından önemlidir. Çünkü saf maddeler ve saf olmayan maddeler arasında birçok konuda farklılıklar bulunmaktadır. Oksijen saf madde midir yoksa karışım mıdır diye çok sık karıştırılmaktadır. Bu yazıda bu karışıklığı gidermeye çalışacağız. Temel ayrımı bilirsek bu soruları daha rahat yanıtlarız. Oksijen saf bir maddedir. Çünkü aynı tür atomlardan oluşan bir elementtir. Karışımlar ise saf değildir. Bu nedenle biz maddeleri saf maddeler ve karışımlar olarak ayırabiliriz. Temel ayrımı şu şekilde yapabiliriz. Elementler ve bileşikler saf madde, karışımlar ise saf olmayan maddedir. Bir Maddenin Saf…

Read More

Gökkuşağının Oluşması Fiziksel mi Kimyasal mı?

Gökkuşağının oluşması fiziksel mi kimyasal mı

Doğada meydana gelen bütün olaylar bir değişim sonucu ortaya çıkmaktadır. Gökkuşağı oluşumu da böyle bir olaydır. Hem merak edenler hem de bu konuyla ilgili ödevlerini yapmak isteyenler için gökkuşağının oluşması fiziksel değişim mi yoksa kimyasal değişim mi değineceğiz. Gökkuşağının oluşması fiziksel bir değişimdir. Çünkü olayda herhangi bir kimyasal tepkime gerçekleşmemekte ve maddenin iç yapısı değişmemektedir. Gökkuşağının oluşması ışığın kırılmasıyla alakalı bir durumdur. Fiziksel değişimlerde maddenin iç yapısı değişmemektedir. Kimyasal değişimlerde ise maddenin molekülleri arasında tepkime gerçekleşmekte ve yapı tamamen değişmektedir. Bu nedenle kimyasal değişimler daha büyük değişimlerdir. Gökkuşağı Nasıl Oluşur?…

Read More

Gümüşün Kararması Kimyasal Mı?

Gümüşün kararması kimyasal mı

Çevremizde sürekli olarak değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler kimyasal ya da fiziksel değişim olabilir. Bu yazıda çok sık sorulan gümüşün kararması kimyasal mı sorusuna yanıt vereceğiz. Soruya kısaca cevap verdikten sonra mantığını da izah edeceğiz. Gümüşün kararması kimyasal değişimdir. Çünkü gümüşü karartan şey yüzeyinde meydana gelen kimyasal tepkimedir. Böylece gümüşün yüzey kısmında maddenin iç yapısı değişmiş olur. Fiziksel değişimlerde maddenin fiziksel özellikleri değişirken kimyasal değişimlerde maddenin iç yapısı değişir. Bu nedenle kimyasal değişimlerde mutlaka bir kimyasal tepkime gerçekleşir. Çok merak edildiği için elmanın kararması fiziksel mi yoksa kimyasal değişim mi sorusuna…

Read More

Buharlaşma Fiziksel mi Kimyasal mı?

Buharlaşma fiziksel mi kimyasal mı

Buharlaşma doğadaki madde döngüsü için çok önemli bir değişimdir. Özellikle suyun buharlaşması ile atmosferde su döngüsü sağlanmaktadır. Bu yazıda buharlaşma fiziksel mi kimyasal mı sorusuna cevap vereceğiz. Suyun buharlaşması ya da diğer maddelerin buharlaşması arasında pek fark olmadığı için genel olarak buharlaşmaya değineceğiz. Buharlaşma fiziksel bir değişimdir. Buharlaşma sırasında maddenin kimyasal yapısı değişmez. Sadece madde sıvı halden gaz haline geçer. Günlük hayatta suyun buharlaşmasına çok sık rastlıyoruz ancak diğer maddelerin de buharlaşması fiziksel değişimdir. Buharlaşma, erime, donma, yoğunlaşma gibi olaylar birer hal değişimidir. Hal değişimlerinin tamamı fiziksel değişimdir. Fiziksel Değişim…

Read More

Fizikokimya Nedir?

Fizikokimya nedir

Kimya ile ilgili meslek seçmek isteyenler ya da kimyanın alt dallarını tanımak isteyenlerin bilmesi gereken disiplinlerden biri de fizikokimya dediğimiz alandır. Biyokimya, organik kimya ya da anorganik kimya kadar bilinmese de bu alan da kimyada gittikçe güçlenen bir branştır. Bu yazıda fizikokimya nedir öğrenecek ve konuyla ilgili kısaca bazı bilgiler vereceğiz. Kimyasal sistemlerin çeşitli özelliklerini ve davranışlarını fizik biliminin ilkelerini kullanarak açıklayan kimya alt dalına fizikokimya nedir. Fizikokimya aynı zamanda fiziksel kimya olarak da anılır. Termodinamik, elektrokimya, nükleer kimya ya da kimyasal kinetik gibi konular fizikokimya ile ilişkilidir. Adından da…

Read More