Oksijen Saf Madde Mi Karışım Mı?

Oksijen saf madde mi karışım mı

Bir maddenin saf madde olup olmaması kimya bilimi açısından önemlidir. Çünkü saf maddeler ve saf olmayan maddeler arasında birçok konuda farklılıklar bulunmaktadır. Oksijen saf madde midir yoksa karışım mıdır diye çok sık karıştırılmaktadır. Bu yazıda bu karışıklığı gidermeye çalışacağız. Temel ayrımı bilirsek bu soruları daha rahat yanıtlarız. Oksijen saf bir maddedir. Çünkü aynı tür atomlardan oluşan bir elementtir. Karışımlar ise saf değildir. Bu nedenle biz maddeleri saf maddeler ve karışımlar olarak ayırabiliriz. Temel ayrımı şu şekilde yapabiliriz. Elementler ve bileşikler saf madde, karışımlar ise saf olmayan maddedir. Bir Maddenin Saf…

Read More

Gökkuşağının Oluşması Fiziksel mi Kimyasal mı?

Gökkuşağının oluşması fiziksel mi kimyasal mı

Doğada meydana gelen bütün olaylar bir değişim sonucu ortaya çıkmaktadır. Gökkuşağı oluşumu da böyle bir olaydır. Hem merak edenler hem de bu konuyla ilgili ödevlerini yapmak isteyenler için gökkuşağının oluşması fiziksel değişim mi yoksa kimyasal değişim mi değineceğiz. Gökkuşağının oluşması fiziksel bir değişimdir. Çünkü olayda herhangi bir kimyasal tepkime gerçekleşmemekte ve maddenin iç yapısı değişmemektedir. Gökkuşağının oluşması ışığın kırılmasıyla alakalı bir durumdur. Fiziksel değişimlerde maddenin iç yapısı değişmemektedir. Kimyasal değişimlerde ise maddenin molekülleri arasında tepkime gerçekleşmekte ve yapı tamamen değişmektedir. Bu nedenle kimyasal değişimler daha büyük değişimlerdir. Gökkuşağı Nasıl Oluşur?…

Read More

Gümüşün Kararması Kimyasal Mı?

Gümüşün kararması kimyasal mı

Çevremizde sürekli olarak değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler kimyasal ya da fiziksel değişim olabilir. Bu yazıda çok sık sorulan gümüşün kararması kimyasal mı sorusuna yanıt vereceğiz. Soruya kısaca cevap verdikten sonra mantığını da izah edeceğiz. Gümüşün kararması kimyasal değişimdir. Çünkü gümüşü karartan şey yüzeyinde meydana gelen kimyasal tepkimedir. Böylece gümüşün yüzey kısmında maddenin iç yapısı değişmiş olur. Fiziksel değişimlerde maddenin fiziksel özellikleri değişirken kimyasal değişimlerde maddenin iç yapısı değişir. Bu nedenle kimyasal değişimlerde mutlaka bir kimyasal tepkime gerçekleşir. Çok merak edildiği için elmanın kararması fiziksel mi yoksa kimyasal değişim mi sorusuna…

Read More

Buharlaşma Fiziksel mi Kimyasal mı?

Buharlaşma fiziksel mi kimyasal mı

Buharlaşma doğadaki madde döngüsü için çok önemli bir değişimdir. Özellikle suyun buharlaşması ile atmosferde su döngüsü sağlanmaktadır. Bu yazıda buharlaşma fiziksel mi kimyasal mı sorusuna cevap vereceğiz. Suyun buharlaşması ya da diğer maddelerin buharlaşması arasında pek fark olmadığı için genel olarak buharlaşmaya değineceğiz. Buharlaşma fiziksel bir değişimdir. Buharlaşma sırasında maddenin kimyasal yapısı değişmez. Sadece madde sıvı halden gaz haline geçer. Günlük hayatta suyun buharlaşmasına çok sık rastlıyoruz ancak diğer maddelerin de buharlaşması fiziksel değişimdir. Buharlaşma, erime, donma, yoğunlaşma gibi olaylar birer hal değişimidir. Hal değişimlerinin tamamı fiziksel değişimdir. Fiziksel Değişim…

Read More

Fizikokimya Nedir?

Fizikokimya nedir

Kimya ile ilgili meslek seçmek isteyenler ya da kimyanın alt dallarını tanımak isteyenlerin bilmesi gereken disiplinlerden biri de fizikokimya dediğimiz alandır. Biyokimya, organik kimya ya da anorganik kimya kadar bilinmese de bu alan da kimyada gittikçe güçlenen bir branştır. Bu yazıda fizikokimya nedir öğrenecek ve konuyla ilgili kısaca bazı bilgiler vereceğiz. Kimyasal sistemlerin çeşitli özelliklerini ve davranışlarını fizik biliminin ilkelerini kullanarak açıklayan kimya alt dalına fizikokimya nedir. Fizikokimya aynı zamanda fiziksel kimya olarak da anılır. Termodinamik, elektrokimya, nükleer kimya ya da kimyasal kinetik gibi konular fizikokimya ile ilişkilidir. Adından da…

Read More

Kola Homojen Mi Heterojen Mi?

Kola homojen mi heterojen mi

Kimya dersinde homojen ve heterojen karışımları gördükten sonra günlük yaşamda kullandığımız birçok ürünü de bu bağlamda merak ederiz. Çünkü aslında gündelik hayatta kullandığımız bu ürünler de birer karışımdır. Bu yazıda çok merak edilen kola homojen mi heterojen mi sorusuna cevap vereceğiz. Konunun mantığını anlamak açısından bu tür örnekler önemlidir. Kola homojen bir karışımdır. Bunun nedeni kola içindeki maddelerin birbiri içerisinde eşit dağılmasıdır. Homojen karışımlarda çözünme gerçekleşir. Bu nedenle bunlara çözelti de denir. Kolada su içerisinde şeker ve karbondioksit gibi maddeler çözünmüş halde bulunur. Aynı durum gazoz için de geçerlidir. Gazoz homojen…

Read More

Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri

Element ve bileşiklerin ortak özellikleri

Elementler ve bileşikler maddenin yapı taşı olarak bütün eğitim hayatımız boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların genel özelliklerini bilmek bütün eğitim hayatımız boyunca işimize yarayacaktır. Bu yazıda element ve bileşiklerin ortak özellikleri nelerdir öğreneceğiz. Ayrıca element ve bileşiklerin farklı özellikleri üzerinde de duracağız. Dilerseniz önce element ve bileşik nedir hatırlayalım. Element: Aynı çeşit atomlardan oluşan ve fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılmayan maddelere element denir. (İlgili yazı: Element nedir) Bileşik: İki veya daha fazla elementin belirli bir kütle oranında birleşmesiyle oluşan maddelere denir. Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri Nelerdir? Bileşik ve…

Read More

Madeni Para Homojen Mi Heterojen Mi?

Madeni para homojen mi heterojen mi

Hepimiz madeni paraları kullanıyoruz. Hayatımızda çokça yer edinen bu paraların yapısı hakkında neler biliyoruz? Her şeyden önce madeni paralar birer karışımdır. Peki madeni para homojen mi yoksa heterojen mi? Bu yazıda bu konuya açıklık getireceğiz. Madeni parayı oluşturan metaller birbiri içerisinde eşit dağılmıştır. Madeni paranın her tarafında aynı özellikler bulunur. Bu nedenle madeni para homojen bir karışımdır. Metal ve metallerin karışmasıyla elde edilen yapılara alaşım demekteyiz. Alaşımlar homojen karışımlardır. Madeni para bir alaşım örneğidir. Madeni Paranın Yapısı Madeni para homojen mi heterojen mi artık biliyoruz. Sanılanın aksine madeni paralar heterojen…

Read More

Süt Homojen Mi?

Süt homojen mi

Süt yaşamımız için çok temel bir sıvı olmasına rağmen kimyasal yönden çok karıştırılan bir maddedir. Canlılar ilk doğduklarında bir süre sütle beslenirler. Aynı zamanda süt ve süt ürünlerini biz çok sık tüketiriz. Bu yazıda kimya açısından çok merak edilen süt homojen mi yoksa heterojen mi sorusuna cevap vereceğiz. Süt homojen değil heterojen bir karışımdır. Dışarıdan bakıldığında homojenmiş gibi görünmesine rağmen yakından incelediğiniz zaman sütün içerisindeki maddelerin homojen olarak dağılmadığı görülecektir. Süt heterojen bir karışımdır. Karışım olduğu için de saf madde değildir. Bu da çok karıştırılan bir mevzudur. Süt saf madde…

Read More

Kolonya Homojen Mi?

Kolonya homojen mi

Kolonya günlük hayatta çok kullandığımız bir maddedir. Her evde olan kolonya misafirlere ikram etme açısından da kültürümüze girmiştir. Biz bugün kolonyayı farklı açıdan ele alacağız. Kimya bilimi açısından kolonya bir karışımdır. Peki kolonya homojen mi yoksa heterojen mi? Dilerseniz bu soruya birlikte yanıt verelim. Kolonya alkolün su içerisinde çözünmesiyle elde edilen bir çözeltidir. Bu nedenle kolonya homojen karışımdır. Homojen karışımlarda karışan maddeler her yere eşit dağılmaktadır. Kolonya da her tarafında aynı özellikleri gösteren bir maddedir. Kolonyada alkol ve suyun yanında çeşitli esans ve kokular da bulunmaktadır. Bundan da sıvı karışımın…

Read More