Kimyanın Sembolik Dilinin Tarihsel Gelişimi

Kimyanın sembolik dilinin tarihsel gelişimi

Kimyada maddenin temeli olan atom ve elementler sembollerle gösterilir. Bu sembollerden elde edilen formül ve denklemlerle de maddenin birbiriyle etkileşimleri yani tepkimeleri ortaya konmaktadır. Kimyada maddeyi bu şekilde sembollerle ifade etme eskiye dayanan bir kültürdür. Bu yazıda kimyanın sembolik dilinin tarihsel gelişimi üzerinde durmaya çalışacağız. Eskiden kimya başlı başına bir bilim değildi. Simya gibi çeşitli metafizik düşüncelerin da dahil olduğu bir alan bulunmaktaydı. Ancak maddeyle ilgili bilgiler hem simyanın hem tıbbın hem de diğer birçok alanın ortak çalışma sahası olmuştur. Kimya kelimesinin nereden geldiğiyle ilgili çeşitli rivayetler vardır. Kimyanın atası…

Read More

Simyacıların Buluşları

Simyacıların buluşları

Kimya biliminden önce maddeyle uğraşma işine simya deniyordu. Bu nedenle kimya öncesi döneme simya, simya işiyle uğraşan kişilere ise simyacı denir. Simyacılar deneme yanılma ve sınama yöntemleriyle birçok şeyi bulmuşlardır. Bu yazıda simyacıların buluşları üzerinde biraz durmak istiyoruz. Simyada esas amaç diğer maddeleri altına çevirmek, felsefe taşını bulmak ya da ölümsüzlük iksirini keşfetmektir. Bu amaçla yüzyıllarca çalışan simyacılar bu amaçlara ulaşamamışsa da tecrübelerle çeşitli buluşlara imza atmışlardır. Simyacıların buluşları ve simyacıların kullandığı yöntemler bugün de hala geçerliliğini korumaktadır. Simyacıların buluşları şöyle sıralanabilir: Tuz Cam Seramik Boyar maddeler Sabun Barut Alkol…

Read More

Organik Kimya Nasıl Halledilir?

Organik kimya nasıl halledilir

Organik kimya başlı başına bir kimya dalı olarak hem okul derslerinde hem de üniversite sınavlarında bizim için büyük önem arz ediyor. Bu yazıda organik kimya nasıl halledilir hep beraber öğreneceğiz. Öncelikle iyi bir haber vererek başlayalım. Eski sistemde sınava girenler bilecektir ki organik kimyadan birçok bölüm çıkarıldı. LYS sisteminin olduğu dönemde 30 tane kimya sorusundan 12 – 13 organik kimya sorusu çıkmaktaydı. Böylece neredeyse her konudan 1 soru geliyordu ve bu detay gerektiriyordu. Şu anda organik kimya alanı neredeyse yarıya düşmüş durumda. Birçok detay çıkarıldı ve sade hale getirildi. Sınavda…

Read More

Kimyaya Nasıl Çalışılır?

kimyaya nasıl çalışılır

Sayısal öğrencilerinin genellikle en sevdikleri ders kimyadır. Bunun nedeni fizik ve matematik ile kıyaslandığında nispeten daha kolay olması ve çalışmanın karşılığını daha kısa sürede vermesidir. Bu yazıda kimya dersinde henüz istediği başarıyı yakalamamış öğrencilerimiz için kimyaya nasıl çalışılır sorusuna cevap vereceğiz. Yazının devamında çok önemli bazı tavsiyeler yer almaktadır. Dikkatli okumanızı tavsiye ederiz. Kimyada dersinde zorlanan öğrencilerin en yaygın ortak sorunu dersin içerisine yeterince girememektir. Temel noktalarda eksik olduğunda kimya gördüğünüz harf ve semboller size çoğu zaman karmaşık gelebilir. Ancak bunu aşmanın yolu bulunuyor. Olayın ince noktalarını bilirsek zorlanmadan kimya…

Read More

Nükleon Sayısı Nedir?

Nükleon sayısı nedir

Kimyayı iyi öğrenmek istiyorsak atomu ve atomla ilgili kavramları genel olarak iyi öğrenmeliyiz. Bu kavramlardan biri de yaygın olarak kullanılan nükleon sayısı kavramıdır. Atom için nükleon sayısı çok önemli bir özelliktir. Bu yazıda nükleon sayısı nedir sorusuna cevap verecek ve nasıl bulunur öğreneceğiz. Çekirdek Latince “nucleus” demektir. Nükleon sayısı ise atom çekirdeğindeki tanecik sayısı demektir. Atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötronlara “nükleon” denir. Bildiğiniz gibi atom çekirdeğinde proton ve nötronlar bulunur. Yörüngelerde ise elektronlar vardır. Nükleon sayısı proton ve nötronun toplam sayısıdır. Atomla kütleyi belirleyen proton ve nötronlardır. Bu nedenle…

Read More

Atom Numarası Nedir?

Atom numarası nedir

Kimya dersi görüyorsanız en çok karşılaştığınız kavramlardan biri de atom numarası kavramıdır. Aslında basit olan bu kavram iyi öğrenilmediği zaman neye karşılık geldiği karıştırılabilir. Bu yazıda atom numarası nedir sorusuna yanıt vereceğiz. Bir element atomunun sahip olduğu proton sayısına atom numarası denir. Çünkü atomlar periyodik tabloda proton sayılarına göre numaralandırılmıştır. Kimya dersi için size çok hayati bir bilgi verelim. Öyle bir bilgi ki bunu bilmek temel kimya için olmazsa olmazdır. Atom numarası = proton sayısı = çekirdek yükü. Evet bu üç kavram da aynı şeye karşılık gelmektedir. Daha önce çekirdek…

Read More

Kimya Alanı ile İlgili Meslekler Nelerdir?

Kimya çok önemli bir temel bilimdir. Maddeyi incelediği için hayatımızın neredeyse her aşamasında kimya bulunmaktadır. Bu nedenle kimya alanı ile ilgili meslekler nelerdir dendiği zaman birçok mesleği sayabiliriz. Hepsinin üzerinde duramayacağımıza göre kimya alanı ile ilgili başlıca mesleklere değinebiliriz. Kimya alanı ile ilgili meslekler kısaca aşağıda sıralanmıştır: Kimya Teknisyeni Kimyager Metalurji Mühendisi Kimya Öğretmeni Eczacı Kimya Mühendisi Yukarıda listelediğimiz 6 meslek kimya temelli meslekler listesinde ilk sıralarda gelir. Kimya Alanı ile İlgili Meslekler ve Çalışma Alanları Kimya geniş bir endüstri alanı olduğu için sanayinin olduğu her yerde kimya da vardır…

Read More

Çekirdek Yükü Nedir? Nasıl Bulunur?

Çekirdek yükü nedir nasıl bulunur

Eğer atomu ve periyodik tabloyu öğreneceksek bununla ilgili temel kavramlara da hakim olmamız gerekiyor. Bugün kimyada öğrencilerin çok karıştırdığı temel bir kavrama değineceğiz. Çekirdek yükü nedir ve nasıl bulunur gibi sorulara cevap vereceğiz. Atom ve periyodik tablo hakkında temel düzeyde de olsa bilgi sahibi olmanız kimya dersinde başarılı olma açısından çok önemlidir. Atom çekirdeğinde bulunan proton sayısına çekirdek yükü denir. Yani çekirdek yükü, proton sayısı ve atom numarası hep aynı kavramlardır. Atom çekirdeğinde proton ve nötronlar, yörüngesinde ise elektronlar bulunmaktadır. Çekirdekte protonlar pozitif (+) yüklüdür. Nötronlar ise yüksüzdür. Bu nedenle…

Read More