Süt Asidik Mi Bazik Mi?

süt asidik mi bazik mi

Süt asit mi baz mı sorusuna genellikle nötr cevabı verilir. Çünkü sütün pH değeri nötr noktası olan 7’ye yakındır. Peki süt tam olarak nötr müdür? Süt cetvelin hangi tarafında kalmaktadır? Bu yazıda süt asidik mi baz mi sorusuna yanıt vereceğiz. Sütün pH değeri 6,5 – 6,7 civarındadır. Bu nedenle süt nötre yakın ama asidik karaktere sahiptir. Sütün asidik özelliği oldukça düşüktür. Aynı şey yoğurt için de geçerlidir. Bir maddenin asidik mi bazik mi olduğunu anlamak için turnusol kağıdı kullanırız. Buna göre turnusol kağıdını batırdığımız sıvı eğer kırmızıya dönerse asit, maviye…

Read More

Gazoz Homojen Mi?

Gazoz homojen mi

Saf olmayan maddelerin tamamı karışımlardır. Bu nedenle etrafımızda bulunan çoğu şey aslında karışımdır. Karışımları genel olarak homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olarak ikiye ayırmaktayız. Hangi karışımın homojen hangisinin heterojen olduğu da sık sık karıştırılmaktadır. Bu yazıda çok merak edilen bir soruyu cevaplayacağız. Gazoz homojen mi sorusunu cevaplayacak ve bazı önemli bilgiler vereceğiz. Gazoz homojen bir karışımdır. Çünkü gazozda karbondioksit ve şeker suyun içerisinde çözünmüştür. Bir karışımın homojen olması için maddenin çözünerek eşit dağılması gerekir. Buna benzer ve çok karıştırılan başka maddeler de bulunuyor. Bunlardan bazılarını daha önceki yazılarımızda ele aldık:…

Read More

Çözeltiler Saf Mıdır?

Çözeltiler saf mıdır

Her yerde aynı özelliği gösteren homojen karışımlara çözelti denmektedir. Çözeltilerin saf olup olmaması sık sık karıştırılan bir konudur. Bu yazıda çözeltiler saf mıdır sorusuna yanıt vereceğiz. Çözeltiler saf madde değildir. Bunun nedeni çözeltilerin de birer karışım olmasıdır. Hiçbir karışım saf madde değildir. Saf maddeler elementler ve bileşiklerdir. Karışımlarda birden fazla saf madde aralarında kimyasal tepkime olmadan bir arada bulunur. Karışımları genel olarak homojen ve heterojen karışımlar olarak ikiye ayırmaktayız.  Çözeltileri homojen karışımlardır. Karışımlar ve Saf Maddelerin Farkı Çözeltilerin saf madde mi acaba diye karıştırılmasının nedeni her tarafta aynı özelliği gösteren…

Read More

Saf Su Asit Mi Baz Mı?

Saf su asit midir baz mıdır

Kimyada bir maddenin asit, baz, ya da tuz olması bileşikleri sınıflandırmak açısından çok önemlidir. Bu açıdan hangi maddenin asit hangi maddenin baz ve hangi maddenin nötr olduğunu çok merak edilir. Bu yazıda saf su asit mi baz mı yoksa nötr mü sorusuna yanıt vereceğiz. Saf su ne asit ne de bazdır. Saf su nötr bir maddedir. Saf suda herhangi başka bir madde bulunmadığı için H2O bileşiğidir. Bir maddenin asit mi baz mı olduğuna bakmak için suda iyonlaştığında hangi iyonları verdiğine bakıyoruz. Başka asit baz tanımları da var ancak genel yaklaşım…

Read More

Kan Homojen Mi Heterojen Mi?

Kan homojen mi heterojen mi

Tabiatta bulunan maddelerden saf olmayanların tamamına karışım demekteyiz. Doğada çok fazla karışım olduğu için karışımları homojen ve heterojen olarak da sınıflandırmaktayız. Karışımlarda temel sınıflandırma homojen karışımlar ve heterojen karışımlar şeklinde yapılmaktadır. Bu yazıda ilginç bir soruyu ele alacağız. Kan homojen mi yoksa heterojen mi? Kan heterojen karışımdır. Homojen karışımlarda maddeler birbiri içerisinde çözünür. Kandaki bütün maddeler birbiri içerisinde çözünmemiştir. Kana dışarıdan baktığınızda her tarafında aynı özellik gösterdiğini düşünürsünüz. Yani yapı olarak size homojen gelebilir. Ancak kanda çözünmenin yanında karışma da gerçeklemiştir. Karışan maddeler çok küçük yapıda olduğu için eşit dağılmış…

Read More

Metalurji Mühendisliği Kimya ile İlgili Midir?

Metalurji mühendisliği kimya ile ilgili midir

Metalurji ve kimya ilişkisi merak edilen bir konudur. Birçok öğrenci hem tercih yapmak hem de bölümle ilgili bilgi sahibi olmak için bu soruyu soruyor. Bu yazıda metalurji mühendisliği kimya ile ilgili midir değinmeye çalışacağız. Metalurji mühendisliği kimya ile oldukça ilgili bir mühendislik dalıdır. Kimya ile ilgili meslekler konusunda zaten metalurji mühendisliğini de listeye dahil etmiştik. Mühendislik dallarıyla kimya ve biyoloji gibi temel bilimlerin ilişkisi her zaman sıkı olmuştur. Özellikle fizik bilimi mühendislik açısından son derece önemlidir. Metalurji mühendisliği, fizik ve kimya gibi temel bilimlerin ön plana çıktığı bir alandır. Türkiye’de…

Read More

Aynı Cins Atomlardan Oluşan Saf Madde

Aynı cins atomlardan oluşan saf madde

Maddeleri saflık açısından saf maddeler ve saf olmayan maddeler olarak ikiye ayırırız. Bu ayrım kimyada bizim için önemlidir. Çünkü saf maddelerin ve saf olmayan maddeler çeşitli özellikler açısından ayrışmaktadır. Bu yazıda aynı cins atomlardan oluşan saf madde üzerinde duracağız. Daha önce farklı cins atomlardan oluşan saf madde konusunu anlatmıştık. Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler tek tip atomdan oluşan saf maddelerdir. Elementlerin tepkimeye girerek oluşturdukları yapıya bileşik denir. Bileşikler de birer saf maddedir ancak bileşikler aynı cins değil farklı cins atom içerirler. Saf maddeleri elementler ve bileşikler…

Read More

Ayran Homojen Mi Heterojen Mi?

Ayran homojen mi

Çevremizde gördüğümüz maddelerin büyük bir bölümü karışımlardır. Karışımları genel olarak homojen ve heterojen karışımlar olarak iki sınıfa ayırabiliriz. Bu yazıda çok sık karıştırılan ayran homojen midir yoksa heterojen midir sorusuna yanıt vereceğiz. Bu sorununun cevabını mantığıyla anlarsanız diğer soruları kendiniz de cevaplayabilirsiniz. Ayran heterojen bir karışımdır. Homojen karışımlarda karışan madde her yere eşit ve dengeli dağılmıştır. Ayranda böyle bir durum söz konusu değildir. Ayranda karışan yoğurt suyla homojen karışmamıştır. Dışarıdan bakıldığında ayranı homojen olarak görebilirsiniz ancak bu doğru değildir. Homojen karışımlar bir maddenin diğeri içerisinde çözünmesiyle oluşur. Yani homojen karışımlar…

Read More

Deniz Suyu Saf Madde Midir?

Deniz suyu saf madde midir

Saf maddelerle ilgili ne çok merak edilen konulardan biri deniz suyudur. Deniz suyu saf madde mi karışım mı hep bir kafa karışıklığı bulunuyor. Bu yazıda buna netlik getireceğiz. Ardından da konunun mantığını öğreneceğiz. Deniz suyu tuzlu sudur ve bu nedenle bir karışımdır. Karışımlar saf madde değildir. Yani deniz suyu saf madde değil karışımdır. Deniz suyu saf mı yoksa karışım mı anlamak için içeriğine bakmak gerekir. İçerisinde tek bir madde varsa saf madde, birden fazla madde varsa karışım olur. Daha önce cevapladığımız su saf madde midir sorusunda suyun saf olduğunu ancak…

Read More

Hava Homojen Mi?

Hava homojen mi

Karışımları homojen veya heterojen karışımlar olarak ikiye ayırmaktayız. Hava bu konuda en çok karıştırılan konuların başında gelir. Bu yazıda hava homojen mi yoksa heterojen mi sorusuna kısaca yanıt verecek, ardından konuyla ilgili bazı bilgiler sunacağız. Hava homojen bir karışımdır. Havanın içerisinde bulunan gaz karışımı homojen bir şekilde karışmıştır. Homojen karışımlar her tarafta aynı özellikleri göstermektedir. Kimyadan bildiğimiz gibi homojen karışımlar aynı zamanda çözeltilerdir. Yani homojen karışımın oluşabilmesi için bir çözünme olayının gerçekleşmesi gerekir. İşte havada bulunan gazlar birbirleri içerisinde çözünmüştür. İlgili yazı: Hava saf madde midir? Havanın Bileşimi Atmosferimizde bulunan…

Read More