Süt Homojen Mi?

Süt yaşamımız için çok temel bir sıvı olmasına rağmen kimyasal yönden çok karıştırılan bir maddedir. Canlılar ilk doğduklarında bir süre sütle beslenirler. Aynı zamanda süt ve süt ürünlerini biz çok sık tüketiriz. Bu yazıda kimya açısından çok merak edilen süt homojen mi yoksa heterojen mi sorusuna cevap vereceğiz.

Süt homojen değil heterojen bir karışımdır. Dışarıdan bakıldığında homojenmiş gibi görünmesine rağmen yakından incelediğiniz zaman sütün içerisindeki maddelerin homojen olarak dağılmadığı görülecektir.

Süt heterojen bir karışımdır. Karışım olduğu için de saf madde değildir. Bu da çok karıştırılan bir mevzudur. Süt saf madde midir başlıklı yazıda bu konuya açıklık getirmiştik.

Süt homojen mi

Süt Neden Heterojendir?

Süt heterojen mi yoksa homojen mi öğrendik. Biraz da bunun nedenlerine değinelim. Aslına bakarsanız saf ve beyaz görüntüsü nedeniyle süt homojen zannedilir. Gerçekte ise süt hem saf madde değildir hem de homojen karışım değildir.

Homojen karışımlarda karışan maddeler eşit olarak dağılır. Bunun nedeni maddelerin birbiri içerisinde çözünmesidir. Eşit dağılım olduğu için ise karışımın neresinden alırsanız alın aynı özellikleri gösterir.

Sütte ise durum biraz daha farklıdır. Sütün içeriğine bakarsak ortalama %87 – %88 civarında su içermektedir. Geri kalan süt şekeri, süt proteini, çeşitli yağlar ve minerallerdir. Süt içerisindeki yağ üstte birikebilir. Yağ suda çözünmediği için süt heterojen karışım olarak kalmaktadır.

Sütün heterojen karışım özelliği gösterdiği dışarıdan bakıldığında hemen anlaşılmaz. Ancak detaylı bir inceleme ile fark edilebilir.

Heterojen Karışımların Özellikleri

Süt heterojen bir karışım olduğuna göre heterojen karışımların özelliklerini de gösterecektir. Biraz da bu özelliklere değinelim.

Heterojen karışımların özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Karışımı oluşturan maddeler birbiri içerisinde eşit dağılmamıştır.
 • Karışımın her noktasında aynı özellikler görünmez.
 • İncelendiği zaman karışımın farklı özellikleri bir arada bulundurduğu görülür.
 • Karışan maddeler belirli bir oranda karışmak zorunda değildir.
 • Karışıma katılan maddeler katı, sıvı ve gaz fazlarında olabilir.
 • Homojen karışımlara göre genellikle daha kolay bileşenlerine ayırılırlar.
 • Sıvı sıvı karışımlarına emülsiyon, sıvı katı karışımlarına ise süspansiyon denir.
 • Karışım oldukları için saf madde değillerdir.
 • Saf madde olmadıkları için belli bir erime veya kaynama noktaları yoktur.
 • Saf maddeler gibi ayırt edici özellikleri çok değildir.
 • Hal değiştirme sırasında sıcaklıkları değişkendir.
 • Heterojen karışım oluşurken kütle korunur ancak toplam hacim korunmaz.

Bir maddenin homojen ve heterojen olması bazı özelliklerinin farklı olmasına neden olmaktadır. Ancak hem homojen hem de heterojen karışımların saf madde olmadığına dikkat etmek gerekir.

Leave a Comment