Kitap ve Peygamber Gönderilmesinin Hikmetleri

Kitap ve peygamber gönderilmesinin hikmetleri

Dinimizde esas kaynak kitap ve peygamberimizin sünnetidir. Bunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Bunun elbette çeşitli hikmetleri bulunmaktadır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde kitap ve peygamber gönderilmesinin hikmetlerini açıklayınız tarzı ödev veya sınav sorusuyla sık karşılaşılıyor. Hem buna cevap hem de dinimizi anlamak açısından bu hikmetler üzerinde durmaya çalışacağız. Allah insanları bu dünyaya imtihan etmeye göndermiştir. Her imtihanın bazı kuralları vardır. Allah’ın bizi soktuğu bu büyük imtihanın da bazı kuralları bulunmaktadır. Ayrıca imtihanı nasıl kazanacağımız konusunda da bilgiler bulunmaktadır. İşte bu bilgilerin kaynağı kitap yani Kur’an-ı Kerim’dir. Ayrıca kitapta yazılanların nasıl…

Read More

Ahlaki İlkeleri İçeren Ayetler

Ahlaki ilkeleri içeren ayetler

Bildiğimiz gibi ahlak İslam dininin çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hem Kur’an’da hem de hadislerde güzel ahlakla ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Dinimiz sadece güzel ahlakı tavsiye etmemiş. Aynı zamanda nasıl güzel ahlaklı olunacağını da söylemiştir. Bu yazıda ahlaki ilkeleri içeren ayetler üzerinde duracağız. Ödevinizde bir Kuran-ı Kerim mealinden ahlaki ilkeleri içeren bir ayet ya da iki ayet sorulmuş olabilir. Bu ayetlerden istenilen sayıda kullanarak ödevinizi yapabilirsiniz. Mealden güzel ahlakla ilgili ayetleri bol miktarda bulmamız gösterir ki İslam dini güzel ahlakı önceleyen bir inanıştır. Kur’an-ı Kerim Mealinden Ahlaki İlkelerle İlgili Ayetler…

Read More

İslam’da İbadet Kavramı Neleri Kapsar?

islamda ibadet kavramı neleri kapsar

İslam’da ibadet çok temel bir kavramdır. Kulun Allah’a karşı saygı ve itaatini göstermek, Allah’ın memnuniyetini kazanmak amacıyla yaptığı davranışlar ve geliştirdiği tutumlara biz ibadet demekteyiz. İbadet tanımdan da anlaşılacağı üzere epey geniş bir olgudur. Bu yazıda İslam’da ibadet kavramı neleri kapsar sorusuna cevap vermeye çalışacağız. İbadetin birçok türü olduğunu biliyoruz. Günahlardan kaçınmak da bir ibadettir. Bütün ibadetleri temelde iki başlık altına toplayabiliriz: Allah’ın emrettiği ya da hoşnut olacağı tutum ve davranışları ortaya koymak Allah’ın yasakladığı veya hoşnut olmadığı davranışlardan kaçınmak Bu iki başlığı açtığımız zaman hayatımızın neredeyse her alanında ibadetin…

Read More

Allah’ın İsim ve Sıfatlarını Öğrenmek Niçin Önemlidir?

Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmek niçin önemlidir

İnancımıza göre bu dünyaya gelmemizin esas nedeni Allah’a kul olmaktır. Allah’a kul olacaksak eğer Allah’ı tanımamız gerekir. Allah’ı tanımak da onun isim ve sıfatlarını bilmekle olur. Bu yazıda Allah’ın isim ve sıfatlarını öğrenmek niçin önemlidir sorusuna yanıt vereceğiz. Çünkü bu isim ve sıfatları bilmiyorsak öğrenmekle sorumluyuz. Allah’a iman imanın en önemli esasıdır. Ancak bizler aklı sınırlı kullar olan Allah’ın zatını tam olarak idrak edemeyiz. Allah’a iman etmenin yolu onu isim ve sıfatlarıyla bilmektedir. Allah’ın İsim ve Sıfatlarını Bilmenin Önemi Allah’ı bütünüyle anlayamıyor ve idrak edemiyorsak öyleyse onun isimlerini ve sıfatlarını…

Read More

İbadetlerin Toplumsal Hayata Katkıları Nelerdir?

ibadetlerin toplumsal hayata katkıları nelerdir

İbadetler bizi Allah’a yaklaştıran eylemlerdir. İbadetler ahiret hayatımız için önemli olduğu gibi dünya hayatımız için de önemlidir. Allah’ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur ancak bizim Allah’a ibadet etmeye ihtiyacımız vardır. Bu yazıda ibadetlerin toplumsal hayata katkıları nelerdir sorusuna örneklerle cevap vereceğiz. İbadetler bireye hem dünya hem ahirette fayda sağlar. Bu yazıda daha çok ibadetlerin toplumsal hayata katkıları üzerinde duracağız. Toplumun bireyden oluştuğunu düşünürsek aslında bireysel faydaların da toplumsal hayata yansıyacağı görülebilir. İbadetlerin Toplumsal Hayata Katkıları İbadetlerin toplumsal hayata katkıları maddeler halinde şöyle sıralanabilir: İbadetler insanları kötülükten alıkoyduğu için ibadetler sayesinde toplumda…

Read More

Başarılı Olmak ile Kararlı Olmak Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Başarılı olmak ile kararlı olmak arasında nasıl bir ilişki vardır

Başarılı olmak ile kararlı olmak arasında nasıl bir ilişki vardır sorusu din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde karşımıza çıkan sorulardan biridir. Ancak bu konuyu dersle sınırlı olarak görmemek, başarının her anlamda kararlılıktan geçtiğinin farkında olmak gerekir. Bu nedenle ikisinin arasındaki ilişkiyi kesin olarak ortaya koymalıyız. Başarılı olmak basitçe istenilen sonuca ulaşmak olarak tanımlanabilir. Kararlı olmak da amaçlanan doğrultudan vazgeçmemek olarak ifade edilebilir. Gerçekten de bu ikisinin arasında ciddi bir ilişki vardır. Başarının olması için hedefin olması gerekir. Hedef olmazsa neyi başardığınız dahi belli değildir. Hedef varsa o hedefe doğru kararlı…

Read More

Müminler Peygamberimizin Rehberliğine Neden İhtiyaç Duyarlar?

Müminler peygamberimizin rehberliğine neden ihtiyaç duyarlar

10. sınıf siyer müfredatında peygamberimizin hayatını öğrenirken üzerinde durduğumuz konulardan biri de peygamberin rehber kimliğidir. Müminler peygamberimizin rehberliğine neden ihtiyaç duyarlar sorusu doğru bir şekilde cevaplanmadığında peygamberlik olgusu tam olarak anlaşılmaz. İslam dininde iki ana kaynak vardır. Bunlar Kur’an-ı Kerim ve peygamberimizin sünnetidir. Eğer peygamberimizin rehberliğine ihtiyaç olmasaydı onun sünneti kaynak olarak görülmez ve sadece Kur’an ile din tamam hale gelirdi. Ancak Allah resulü Kur’an-ı Kerim-i yaşayarak ve anlatarak müminlere öğretmiştir. Bu bilgi ondan sonra da devam etmiş ve günümüzdeki müminlere ulaşmıştır. Peygamberimizin Rehberliğine İhtiyaç Duyulmasının Nedeni Nedir? Müminlerin peygamber…

Read More

Evrendeki Mükemmel Düzenle İlgili Örnekler

Evrendeki mükemmel düzenle ilgili örnekler

Allah’ın varlığına en büyük delillerden biri evrendeki düzendir. Bu düzeni birçok noktada görebilmekteyiz. Evrendeki mükemmel düzene dair 2 örnek yazınız ya da evrendeki mükemmel düzenle ilgili 3 tane örnek veriniz şeklinde bu soru ya ödevinizde ya da yazılınızda sorulacaktır. Verilen ödeve göre 2, 3, 4, hatta 5 tane örnek istenebilir. Biz bu nedenle olabildiğince fazla örnek vererek işinizi kolaylaştıralım. Ancak önce evrendeki düzen nedir kısaca hatırlayalım. Evrendeki her şeyin bir ölçü ve kurala göre var olmasına evrendeki düzen denir. Bu düzen doğa yasalarıyla karşımıza çıkmaktadır. Doğa yasaları evrenin her tarafında…

Read More

Meleklere İnanmak İnsanın Güzel Ahlaklı Olmasına Nasıl Katkı Sağlar?

Meleklere inanmak insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar

Meleklere iman imanın temel şartlarından biridir. Ayet ve hadislerde meleklerden o kadar açık bir şekilde bahsedilmiştir ki bir Müslüman’ın meleklere iman etmesi düşünülemez. Meleklere iman etmek aynı zamanda ahlaklı yaşamaya da katkı sağlar. Bu yazıda meleklere inanmak insanın güzel ahlaklı olmasına nasıl katkı sağlar ifade edeceğiz. 7. sınıf din kültürü müfredatında ödev olarak bunu açıklayınız şeklinde sorulduğunu biliyoruz. Meleklere inandığımız zaman yazıcı kayıt meleklerinin sürekli olarak bizi gözetlediğini ve her şeyimizi kaydettiğini biliriz. Bu da bizi kötü davranışlardan alıkoyar. İnsan yalnız başınayken kimse görmüyor diye kötü şeyler yapmaya daha meyillidir.…

Read More

Dua Etmenin Önemini İfade Eden Bir Ayet

Dua etmenin önemini ifade eden bir ayet

Dua etme bizim dinimizin çok önemli bir parçasıdır. Bu konuda birçok ayet ve hadis bulunmaktadır. Bu yazıda Kur’an-ı Kerim mealinden dua etmenin önemini ifade eden bir ayet örneği paylaşacağız. Normalde tek başına bir ayet yeterli olmasına rağmen din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ödevinde kullanmanız için daha fazla örnekler de koyacağız. Namazlardan sonra dua ettiğimiz gibi diğer vakitlerde de dua edebiliriz. Allah’a ne kadar dua eder ve ondan ne kadar çok şey istersek Allah bizi daha çok sever. Bu nedenle dua etmeyi yaşantımızın önemli bir parçası haline getirmeliyiz. Kur’an-ı Kerim…

Read More