Varlık Felsefesi (Ontoloji) Nedir?

Felsefe

Varlık Felsefesi ve Ontoloji nedir? konusu, soruları ve genel özelliklerini derledik. İsterseniz pdf şeklinde de indirebilir ve kullanabilirsiniz. Varlık Felsefesi Varlık, felsefenin en eski konusudur. İlk çağda Yunanistan’da felsefenin kurucusu Thales “Varlık nedir?” sorusuyla felsefi düşüncesini oluşturmaya başlamıştır. Filozofların varlık konusundaki görüşleri onların düşüncelerine temel oluşturur. Yani bir filozof varlığı nasıl değerlendiriyorsa diğer konulara ilişkin görüşlerini de varlık görüşüne göre oluşturur. Varlık felsefesi, diğer konuları nasıl ele alıyorsa varlığı da öyle ele alır: akılcı, bütüncü, eleştirel, tutarlı ve sistemli olarak. Bilim ve Felsefenin Varlığa Yaklaşım Tarzı; 1. Felsefe varlığın varlığını (gerçekliğini)…

Read More

Bilgi Felsefesi Konu Anlatımı

Felsefe

Bu yazımızda bilgi felsefesi hakkındaki her şeyi konu  anlatımı şeklinde işleyeceğiz. İsterseniz pdf şeklinde de indirebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bilgi Felsefesi Bilgi felsefesi bilginin kaynağını, değerini (doğruluğunu, yanlışlığını), doğru bilginin ölçütünün ne olduğunu, insanın neleri bilip neleri bilemeyeceğini (bilginin imkan ve sınırlarını konu edinir. Bilgi Felsefesinin Temel Kavramları Gerçek – Aposteriori – Doğru – Temellendirme – Apriori Gerçek: İnsan düşüncesinden bağımsız olarak evrende var olan her şey gerçektir. Bu tanıma göre, örneğin; toprak, deniz, gökyüzü, ağaç gerçektir, fakat duygu, düşünce, rüya ve beklentiler gerçek değildir. Doğru: Bilginin ilgili olduğu konuyu, nesneyi, olayı, yani gerçeği ifade etmesi,…

Read More

Doğru Bilginin Mümkün Olmadığını Savunan Görüşler

Felsefe

Doğru Bilginin Mümkün Olmadığını Savunan Görüşler; Sofizm: Sofizm ilkçağda Yunanistan’ın Pers istilasından kurtulup demokratik yönetime geçtiği, siyaset ve güzel konuşmanın önem kazandığı bir ortamda ortaya çıkmıştır Sofistlere göre, bilgi insana (insanın ihtiyaç duygu, istek, beklenti ve düşüncelerine) ve insanın içinde bulunduğu toplumsal, kültürel ve doğal koşullara göre meydana gelir. Bunlar da insandan insana değiştiğine göre varlığı olduğu gibi bilmek mümkün değildir. Bilginin doğruluğu – yanlışlığı değil, politika konuşmalarında kendimize yarar sağlayacak şekilde kullanmamız önemlidir. Sofizmin ilk temsilcisi Protagoras (M.Ö. 480-410) “İnsan her şeyin ölçüsüdür. Her bir şey bana nasıl görünüyorsa…

Read More

Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunan Görüşler

Felsefe

Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunan Görüşler; 1. Rasyonalizm (Akılcılık): Doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan ve bilgi elde etmede akla önem ve öncelik veren tüm görüşler rasyonalizm (akılcılık) olarak kabul edilir. Örneğin; “Tüm bilgiler doğuştan gelir.” “Bazı bilgiler doğuştan gelir.” “Bilgi doğduktan sonra fakat yalnızca akılla elde edilir.” “Bilgi doğuştan değil, sonradan hem akılla hem de deneyle (duyularla) elde edilir. Fakat güvenilir bilgi, akla dayanan bilgidir.” şeklindeki görüşler birer akılcı düşüncedir. Sokrates (M.Ö. 469-399) Sokrates tüm bilgilerin doğuştan geldiğini ve bu nedenle anne babalar ile öğretmenlerin çocuklara yeni bir bilgi…

Read More

Felsefi Bilgi Nedir?

Felsefe

Bu yazımızda felsefi bilgi nedir, bilgi türleri, filozofların görüşleri gibi konular hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi konuya geçelim; Felsefi Bilgi Konusu varlıktır. Varlığın anlamı, özüdür. Bütüncü bir anlayışa sahiptir. Örneğin, felsefe belirli bir kişinin, grubun değil, tüm insanlığın ahlak problemini ele alır. Kaynağı; filozofun aklı, birikimi, felsefi birikimi ve bilimsel bilgilerdir. Sorular sorar. Eleştiricidir (sorgulayıcı, tartışmacı, irdeleyicidir). Özneldir (görecelidir). Felsefede kesinlik, olmuş – bitmişlik yoktur. Felsefede birikim vardır, fakat ilerleme yoktur. Felsefe kesin sonuca ulaşamadığı için onun ilerlemesinden söz edilemez. Tutarlı ve sistemlidir. Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. Felsefede kesin sonuçlara…

Read More

Bilgi Çeşitleri Nedir?

Felsefe

Bu yazımızda bilgi çeşitleri nedir, kaç tanedir, özellikleri nelerdir gibi konular hakkında bilgi vereceğiz. Özne nesnelerle; duyularını, aklını, hem duyularını hem aklını inançlarını, duygularını ve hayal gücünü kullanarak ilişki kurabilir. İşte nesnelerle kurduğu ilişki biçimine göre insanın edindiği bilgi çeşitleri gündelik (düzensiz), bilimsel, teknik, dini, sanatsal ve felsefi bilgi olarak türlere ayrılır. Bilgi Çeşitleri Gündelik (Düzensiz) Bilgi: Günlük yaşantı sırasında görerek, duyarak, insanlarla ilişkide bulunarak edindiğimiz, herhangi bir araştırmaya dayanmayan basit bilgilerdir. Havanın bulutlu olduğunu gördüğümüzde yağmurun yağacağını düşünmemiz, bazı bitkilerin bazı hastalıklara iyi geldiğine ilişkin bilgilerimiz bu türdendir. Bunlar…

Read More