Patristik Felsefe ile Skolastik Felsefe Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Patristik felsefe ve skolastik felsefe arasındaki temel farklar

Felsefe tarihini belli açılardan çeşitli dönemlere ayırabiliriz. Patristik felsefe ve skolastik felsefe felsefe tarihinin önemli iki devresidir. Bu yazıda patristik felsefe ile skolastik felsefe arasındaki temel farklar nelerdir öğrenmeye çalışacağız. Daha önce de değindiğimiz gibi felsefe bilgelik sevdası manasına gelen ‘‘philia’’ ve ‘‘sophia’’  kelimelerinden türemiştir. İnsanların çevrelerinde gördüklerini sorgulamaya başlamalarıyla felsefe doğmuştur. Düşünce tarihinde ortaya çıkan büyük filozoflar ve onların etkiledikleriyle birlikte farklı fikir akımları zamanla etkili olmuştur. Bu anlamda patristik felsefe ve skolastik felsefe çok önemli iki akımdır. Patristik Felsefe ve Skolastik Felsefe Karşılaştırması Bu iki felsefi dönemin arasındaki…

Read More

Felsefe Okumak Ne Kazandırır?

Felsefe okumak ne kazandırır

Felsefe bölümü Türkiye’de ne yazık ki iş bulma sıkıntısı çektiren bölümler arasındadır. Ancak Türkiye’de yine de çok sayıda felsefe bölümü olduğunu görüyoruz. Üstelik bu bölümler öğrenciler tarafından tercih de ediliyor. Bu yazıda felsefe okumak ne kazandırır sorusu üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirtelim ki iş bulma sıkıntısı neredeyse birçok bölümde oluyor artık. İnsanlar üniversiteyi iş bulma amacıyla değil başka amaçlarla okuyorlar. Ardından da bölümleriyle alakasız alanlarda iş arayışına giriyorlar. Daha önce felsefe ile ilgili meslekler yazısında felsefe okuyanların bulabileceği bazı işler üzerinde durmuştuk. Sonuçta öyle ya da böyle bu alanda…

Read More

Felsefe ile İlgili Meslekler

Felsefe ile ilgili meslekler

Felsefe çok geniş ve ufuk açıcı bir alandır. İlginiz varsa bu alanda kendinizi geliştirecek çok malzeme bulunuyor. Ancak iş olanaklarına gelince felsefe ile ilgili çok fazla iş sahası olmadığı görülüyor. Bu yazıda felsefe ile ilgili meslekler üzerinde duracak ve merak edenlere bazı önemli bilgiler sunacağız. Felsefe bölümü teorik bir alandır. Dolayısıyla pratik hayatla doğrudan uyuşmadığı için iş olanakları da sınırlıdır. Bu açıdan bakıldığında felsefeye ilgisi olan insanların felsefe ile alakalı bölüm okumaları mantıklı olur. Felsefe ile ilgili meslekler şöyle sıralanabilir: Lise düzeyi felsefe grubu öğretmenliği. (Devlet okullarında, özel okullarda, kurs…

Read More

Edebiyat ve Felsefe Arasındaki İlişki

Edebiyat ve Felsefe Arasındaki İlişki

Edebiyat bir güzel sanat, felsefe ise bir düşünce alanıdır. İkisi de birer sosyal alandır. Edebiyatın felsefeyi ve felsefenin edebiyatı etkilediği de bir gerçektir. Bu yazıda edebiyat ve felsefe arasındaki ilişki üzerinde durmaya çalışacağız. Edebiyat ve felsefenin ortak ana noktası dildir. Felsefede düşünceler ifade edilirken dil kullanılır. Edebiyat ise dili güzel kullanma ve geliştirme sanatıdır. Edebiyat tarihine baktığımız zaman birçok edebiyatçının aynı zamanda felsefeci olduğunu görebilmekteyiz. Bu durumun tersi de böyledir. Birçok filozof aynı zamanda edebiyat alanında da eserler vermişlerdir. Ancak bu böyle olmak zorunda da değildir. Özellikle modern döneme yaklaştıkça…

Read More

Teknik Bilgi Nedir?

Teknik bilgi nedir

Bilgi felsefesini anlamak için bilgi türlerine de hakim olmak gerekir. Bilgi türlerinden olan bilimsel bilgi, gündelik bilgi, teknik bilgi, sanat bilgisi gibi konuları ile ilgili yazdığımız yazılarda bilgiler vereceğiz. Bu yazıda ise konumuz gereği teknik bilgi nedir sorusuna örneklerle yanıt arayacağız. İnsanı hayvanlardan ayıran en önemli özelliği alet yapma ve bu aletleri etkin bir şekilde kullanma becerisidir. Bu yolda medeniyet çok büyük aşamalar kaydetmiştir. Teknik kelimesinin kökenine baktığımız zaman Yunanca “techne” sözcüğünü görmekteyiz. Bu ise “yetenek”, “beceri” gibi manalara gelir. Ancak burada kullanılan beceri tabiri daha çok bir şeyleri oluşturmak…

Read More

Öz Bilinç Nedir?

Öz bilinç nedir

10. sınıf felsefe müfredatında gördüğümüz öz bilinç kavramı hem bir felsefe terimi hem de kişiliğimizi oluşturan faktörlerden biri olarak çok önemlidir. Bu yazıda öz bilinç nedir kısaca anlatmaya çalışacağız. Kişinin dışarıdan bir gözle kendisini görmesi, tanıması, kendisinin farkına varması ve dünyadaki yerini anlamlandırmasına öz bilinç denir. Öz bilinç kısaca kişisel farkındalık olarak da tanımlanabilir. Bir kişinin öz bilinci onun kendi zihnindeki evrenidir. Bu evrenin oluşmasında doğuştan getirdiğimiz özellikler, içinde yaşadığımız koşullar ve tecrübeler etkili olmaktadır. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde kendi zihin dünyamızı ve benliğimizi oluştururuz. Öz bilinç bireyin…

Read More

Varlık Felsefesi (Ontoloji) Nedir?

Felsefe

Varlık Felsefesi ve Ontoloji nedir? konusu, soruları ve genel özelliklerini derledik. İsterseniz pdf şeklinde de indirebilir ve kullanabilirsiniz. Varlık Felsefesi Varlık, felsefenin en eski konusudur. İlk çağda Yunanistan’da felsefenin kurucusu Thales “Varlık nedir?” sorusuyla felsefi düşüncesini oluşturmaya başlamıştır. Filozofların varlık konusundaki görüşleri onların düşüncelerine temel oluşturur. Yani bir filozof varlığı nasıl değerlendiriyorsa diğer konulara ilişkin görüşlerini de varlık görüşüne göre oluşturur. Varlık felsefesi, diğer konuları nasıl ele alıyorsa varlığı da öyle ele alır: akılcı, bütüncü, eleştirel, tutarlı ve sistemli olarak. Bilim ve Felsefenin Varlığa Yaklaşım Tarzı; 1. Felsefe varlığın varlığını (gerçekliğini)…

Read More

Bilgi Felsefesi Konu Anlatımı

Felsefe

Bu yazımızda bilgi felsefesi hakkındaki her şeyi konu  anlatımı şeklinde işleyeceğiz. İsterseniz pdf şeklinde de indirebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bilgi Felsefesi Bilgi felsefesi bilginin kaynağını, değerini (doğruluğunu, yanlışlığını), doğru bilginin ölçütünün ne olduğunu, insanın neleri bilip neleri bilemeyeceğini (bilginin imkan ve sınırlarını konu edinir. Bilgi Felsefesinin Temel Kavramları Gerçek – Aposteriori – Doğru – Temellendirme – Apriori Gerçek: İnsan düşüncesinden bağımsız olarak evrende var olan her şey gerçektir. Bu tanıma göre, örneğin; toprak, deniz, gökyüzü, ağaç gerçektir, fakat duygu, düşünce, rüya ve beklentiler gerçek değildir. Doğru: Bilginin ilgili olduğu konuyu, nesneyi, olayı, yani gerçeği ifade etmesi,…

Read More

Doğru Bilginin Mümkün Olmadığını Savunan Görüşler

Felsefe

Doğru Bilginin Mümkün Olmadığını Savunan Görüşler; Sofizm: Sofizm ilkçağda Yunanistan’ın Pers istilasından kurtulup demokratik yönetime geçtiği, siyaset ve güzel konuşmanın önem kazandığı bir ortamda ortaya çıkmıştır Sofistlere göre, bilgi insana (insanın ihtiyaç duygu, istek, beklenti ve düşüncelerine) ve insanın içinde bulunduğu toplumsal, kültürel ve doğal koşullara göre meydana gelir. Bunlar da insandan insana değiştiğine göre varlığı olduğu gibi bilmek mümkün değildir. Bilginin doğruluğu – yanlışlığı değil, politika konuşmalarında kendimize yarar sağlayacak şekilde kullanmamız önemlidir. Sofizmin ilk temsilcisi Protagoras (M.Ö. 480-410) “İnsan her şeyin ölçüsüdür. Her bir şey bana nasıl görünüyorsa…

Read More

Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunan Görüşler

Felsefe

Bilgi felsefenin önemli konularından birisidir. Doğru bilgiyi aramak bir filozofun önemli uğraşları arasında yer alır. Doğru bilginin mümkün olup olmadığı her zaman tartışılmıştır. Bu yazıda doğru bilginin mümkün olduğunu savunan görüşler üzerinde duracağız. Doğru Bilginin Mümkün Olduğunu Savunan Görüşler; 1. Rasyonalizm (Akılcılık): Doğru bilginin kaynağının akıl olduğunu savunan ve bilgi elde etmede akla önem ve öncelik veren tüm görüşler rasyonalizm (akılcılık) olarak kabul edilir. Örneğin; “Tüm bilgiler doğuştan gelir.” “Bazı bilgiler doğuştan gelir.” “Bilgi doğduktan sonra fakat yalnızca akılla elde edilir.” “Bilgi doğuştan değil, sonradan hem akılla hem de deneyle…

Read More