Kasidenin Özellikleri

Kasidenin Özellikleri

Kaside Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden çok önemi bir tanesidir. Bu yazıda kasideyle ilgili soruları kaçırmamanız için kasidenin özellikleri üzerinde duracak ve önemli bilgiler vereceğiz. Sözcük manasına baktığımızda kaside “yönelmek” veya “kastetmek” gibi manaları ifade etmektedir. Bu nedenle kaside genellikle bir şeye yönelerek yazılır. Kasidenin özellikleri maddeler halinde şöyle sıralanır: Nazım birimi iki dizeden oluşan beyitlerdir. Beyinlerin sayısı 33 ile 99 arasında değişir. Kafiye dizilimi gazel gibidir. Yani beyiyler aa, ba, ca, xa şeklinde devam eder. Kasidenin ilk beytine “matla” son beyitine ise “makta” denir. Şairin adının geçtiği beyte “taç beyit”…

Read More

Beş Hececiler Hangi Dönemde Ortaya Çıkmıştır?

Beş hececiler hangi dönemde ortaya çıkmıştır

Edebiyatımızın önemli beş şairini barındıran bir gruptur “Beş Hececiler”. Edebiyat dersinde karşımıza çıksa da yine de tam olarak bu grup ne zamana denk geliyor karıştırabiliyoruz. Bu yazıda Beş Hececiler hangi dönemde ortaya çıkmış ve etkili olmuştur göreceğiz. Beş Hececiler Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde incelenen bir gruptur. 1926 yılında Faruk Nafiz’in yazdığı “Sanat” şiiri ile edebiyat anlayışları ortaya konmuştur. Beş Hececiler şöyle sıralanabilir: Faruk Nafiz Çamlıbel Orhan Seyfi Orhon Halit Fahri Ozansoy Enis Behiç Koryürek Yusuf Ziya Ortaç Bu şairler bazen “Hecenin Beş Şairi” olarak da anılmaktadır. Beşinden en ön…

Read More

İsmail Habip Sevük Edebi Kișiliği ve Eserleri

İsmail Habip Sevük edebiyatımızda çeşitli anlamlarda izler bırakmış önemli bir şahsiyettir. Bu yazıda İsmail Habip Sevük üzerinde durmaya çalışacağız. İsmail Habip Sevük Edebi Kişiliği İsmail Habip Sevük edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI: İsmail Habip SOYADI : Sevük DOĞUM YERİ : Edremit ALANI : İnceleme, Gezi, Anı LAKABI: Yenileşme DOĞUM TARİHİ: 1892 ÖLÜM TARİHİ: 1954 Edebiyat tarihçisi, gazeteci, siyasetçi olan yazar; Türk yazın hayatının önemli simalarından kabul edilmiştir. Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi” ile dikkatleri üstüne çekmiş bir yazardır. Sanatçı, bu eserde Tanzimat’a kadar olan Türk…

Read More

Cemil Meriç Edebi Kișiliği ve Eserleri

Cemil Meriç yakın dönem edebiyatımızda Türk fikir dünyasında önemli etkiler bırakmış bir şahsiyettir. Bu yazıda Cemil Meriç’in edebi kişiliği ve eserleri üzerinde duracağız. Cemil Meriç Edebi Kişiliği Cemil Meriç edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Cemil SOYADI : Meriç DOĞUM YERİ : Reyhanlı ALANI : Deneme, Anı LAKABI : Jurnal An de kabe DOĞUM TARİHİ : 1916 ÖLÜM TARİHİ : 1987 Edebiyatımızın önemli bir deneme ve inceleme yazarıdır. “İnsan, Yücel ve XX. Asır” dergilerinde yazdığı makaleleri ve yayımladığı inceleme yazılarıyla tanınmıştır. Doğu ve Batı…

Read More

Enis Behiç Koryürek Edebi Kişiliği ve Eserleri

Enis Behiç Koryürek Edebi Kişiliği Enis Behiç Koryürek edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Enis Behiç SOYADI : Koryürek DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir LAKABI : Gemici DOĞUM TARİHİ : 1892 ÖLÜM TARİHİ : 1949 Sanat yaşamına şiirle başlamış, ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Milli Edebiyat’ın etkisiyle özellikle de Ziya Gökalp’ın etkisiyle hece yönelmiştir. Beş Hececilerden biri olan sanatçı, yalın bir dille ulusal heyecanlarla yüklü epik şiirler yazmıştır. Deniz savaşlarını konu olarak işlediği, manzum tarzda yazdığı “Eski Korsan Hikayeleriyle” büyük bir üne…

Read More

Orhan Seyfi Orhon Edebi Kişiliği ve Eserleri

Orhan Seyfi Orhon Edebi Kişiliği Orhan Seyfi Orhon edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Orhan Seyfi SOYADI : Orhon DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir, Roman, Mizah LAKABI : Asri Kerem DOĞUM TARİHİ : 1890 ÖLÜM TARİHİ : 1972 Sanat yaşamına şiirle başlamış, daha sonra farklı türlerde eser vermiştir. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan şair, Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceye yönelmiştir. Hecenin Beş Şairi’nden sayılan sanatçı, bireysel duyguları işleyen, zarif ve ahenkli söyleyişiyle tanınmıştır. Sade yalın bir dil kullanan sanatçı, “Fırtına ve Kar” adlı…

Read More

Halit Fahri Ozansoy Edebi Kişiliği ve Eserleri

Halit Fahri Ozansoy Edebi Kişiliği Halit Fahri Ozansoy edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Halit Fahri SOYADI : Ozansoy DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir, Oyun, Roman, Anı LAKABI : Baykuş ÖLÜM TARİHİ : 1891 DOĞUM TARİHİ : 1971 Sanat yaşamına şiirle başlamış ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceye yönelen sanatçı, yazdığı “Aruza Veda” şiiriyle tanınmıştır. Hecenin Beş Şairi’nden biri olan sanatçı, egzotik, hüzünlü, melankolik duyguları; aşk, ölüm gibi konuları şiirlerinde işlemiştir Öğretmen olan şair, eserlerinde yalın, anlaşılır bir dil kullanmıştır.…

Read More

Yusuf Ziya Ortaç Edebi Kişiliği ve Eserleri

Yusuf Ziya Ortaç Edebi Kişiliği Yusuf Ziya Ortaç edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Yusuf Ziya SOYADI : Ortaç DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir, Roman, Oyun, Anı LAKABI : Çimdik DOĞUM TARİHİ : 1895 ÖLÜM TARİHİ : 1967 Sanat yaşamına şiirle başlamış, daha sonra farklı türlerde eser vermiştir. Yapılan bir şiir yarışmasında “Kehkeşan” şiiriyle birinci olmuş ve tanınmıştır. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceye yönelmiştir. Hecenin Beş Şairi’nden biri olan sanatçı, şiirlerinden başka mizah manzumeleri de yazmıştır. Şiirlerinde aşk…

Read More

Faruk Nafiz Çamlıbel Edebi Kişiliği ve Eserleri

Faruk Nafiz Çamlıbel Edebi Kişiliği Faruk Nafiz Çamlıbel edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; AD : Faruk Nafiz SOYADI : Çamlıbel DOĞUM YERİ : İstanbul ALAN : Şiir, Roman, Oyun LAKABI : Şarkın Sultanı DOĞUM TARİHİ :1898 ÖLÜM TARİHİ :1973 “Beş Hececiler” olarak nitelendirilen sanatçılardan biridir. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, daha sonra Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceye yönelmiştir. “Sanat” adlı şiiriyle “memleketçi edebiyat” anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten romantik ve realist konulu şiirler yazmıştır. Açık ve sade bir dille yazan sanatçı, eserlerinde…

Read More

Yahya Kemal Beyatlı Edebi Kişiliği ve Eserleri

Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal Beyatlı Edebi Kişiliği Yahya Kemal Beyatlı edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Yahya Kemal SOYADI : Beyatlı DOĞUM YERİ : Üsküp ALAN : Şiir, Düzyazı LAKABI : Neo-klasik DOĞUM TARİHİ : 1884 ÖLÜM TARİHİ : 1958 İlk şiirlerinde Serveti fünun’un etkisinde olan sanatçı, Fransa’da kaldığı yıllarda Baudelaire ve Verlaine gibi sanatçılardan etkilenmiş ve kendine has bir şiir çizgisi oluşturmuştur. Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirmiş ve edebiyatımızda neoklasisizmin yaratıcısı olmuştur. Öz şiir anlayışıyla şiirlerini kaleme alan sanatçı, parnasizm ve sembolizmden…

Read More