Edebiyat Bölümünden Hangi Bölümlere Geçiş Yapılabilir?

Edebiyat bölümünden hangi bölümlere geçiş yapılabilir

Bir bölümden aynı seviyedeki başka bir bölüme geçişe yatay geçiş denmektedir. Edebiyat bölümü okuyan bazı arkadaşlar da bölüm değiştirmeyi yani yatay geçiş yapmayı düşünüyorlar. Bu yazıda edebiyatı bölümünden hangi bölümlere geçiş yapılabilir sorusuna yanıt arayacağız. Yatay geçiş aynı üniversitenin bölümleri arasında olduğu gibi üniversiteler arasında da olabilmektedir. Edebiyat bölümü sözel puan türüyle öğrenci aldığı için muhtemelen elinizde sözel puanınız bulunuyordur. Eğer eşit ağırlık puanınız varsa eşit ağırlık bölümlere de geçiş yapabilirsiniz. Edebiyat Bölümünden Geçiş Yapılabilecek Bazı Bölümler Edebiyat bölümünden geçiş yapmayı düşünebileceğiniz başlıca bölümler aşağıda örnek olarak gösterilmiştir: Türk Dili…

Read More

Tiyatronun Yapı Unsurları

Tiyatronun yapı unsurları

Tiyatro sahne sanatı denince ilk akla gelen türdür. Buna karşın modern anlamda tiyatro edebiyatımıza Tanzimat Dönemi ile birlikte girmiştir. Onun öncesinde geleneksel Türk tiyatrosu vardır. Bu yazıda modern tiyatroyu oluşturan unsurlar üzerinde duracağız. Tiyatronun yapı unsurları nelerdir açıklamalarıyla öğreneceğiz. Önce liste halinde görelim. Tiyatronun yapı unsurları şöyle sıralanabilir: Dramatik örgü Yer Zaman Çatışma Kişiler MEB müfredatına göre tiyatronun yapı unsurları bunlardır. Bu unsurlar bir araya gelerek tiyatro sanatını ortaya çıkarır. Tiyatronun Yapı Unsurları Nelerdir? (Açıklamalarıyla) Yukarıda değindiğimiz gibi tiyatronun yapı unsurları 5 tanedir. Bunları açıklayalım. Dramatik Örgü: Tiyatro eserinde olay…

Read More

Edebiyat Coğrafya İlişkisi

Edebiyat coğrafya ilişkisi

Güzel sanatlar içerisinde edebiyat tarih boyunca çok önemli bir yer tutmuştur. Önce sözlü dönem sonrasında da yazılı dönem boyunca insanların güzellik arayışının bir ürünü olmuştur. İnsan coğrafyadan bağımsız düşünülemeyeceği için bu yazıda edebiyat coğrafya ilişkisi üzerinde durmaya çalışacağız. Edebiyat ve coğrafyanın ortak noktası insandır. Coğrafya insanı doğrudan etkilerden edebiyat bütünüyle bir insan eylemidir. Edebiyat toplumu etkileyen olay ve olguları yansıtmaktadır. Bu olay ve olguların hiçbiri coğrafyadan bağımsız değildir. Dolayısıyla edebiyat ve coğrafya arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. İlgili yazı: Edebiyat felsefe ilişkisi Edebiyat ve Mekan İlişkisi Edebiyatla mekan arasında…

Read More

Edebiyat ve Felsefe Arasındaki İlişki

Edebiyat ve Felsefe Arasındaki İlişki

Edebiyat bir güzel sanat, felsefe ise bir düşünce alanıdır. İkisi de birer sosyal alandır. Edebiyatın felsefeyi ve felsefenin edebiyatı etkilediği de bir gerçektir. Bu yazıda edebiyat ve felsefe arasındaki ilişki üzerinde durmaya çalışacağız. Edebiyat ve felsefenin ortak ana noktası dildir. Felsefede düşünceler ifade edilirken dil kullanılır. Edebiyat ise dili güzel kullanma ve geliştirme sanatıdır. Edebiyat tarihine baktığımız zaman birçok edebiyatçının aynı zamanda felsefeci olduğunu görebilmekteyiz. Bu durumun tersi de böyledir. Birçok filozof aynı zamanda edebiyat alanında da eserler vermişlerdir. Ancak bu böyle olmak zorunda da değildir. Özellikle modern döneme yaklaştıkça…

Read More

Kasidenin Özellikleri

Kasidenin Özellikleri

Kaside Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden çok önemi bir tanesidir. Bu yazıda kasideyle ilgili soruları kaçırmamanız için kasidenin özellikleri üzerinde duracak ve önemli bilgiler vereceğiz. Sözcük manasına baktığımızda kaside “yönelmek” veya “kastetmek” gibi manaları ifade etmektedir. Bu nedenle kaside genellikle bir şeye yönelerek yazılır. Kasidenin özellikleri maddeler halinde şöyle sıralanır: Nazım birimi iki dizeden oluşan beyitlerdir. Beyinlerin sayısı 33 ile 99 arasında değişir. Kafiye dizilimi gazel gibidir. Yani beyiyler aa, ba, ca, xa şeklinde devam eder. Kasidenin ilk beytine “matla” son beyitine ise “makta” denir. Şairin adının geçtiği beyte “taç beyit”…

Read More

Beş Hececiler Hangi Dönemde Ortaya Çıkmıştır?

Beş hececiler hangi dönemde ortaya çıkmıştır

Edebiyatımızın önemli beş şairini barındıran bir gruptur “Beş Hececiler”. Edebiyat dersinde karşımıza çıksa da yine de tam olarak bu grup ne zamana denk geliyor karıştırabiliyoruz. Bu yazıda Beş Hececiler hangi dönemde ortaya çıkmış ve etkili olmuştur göreceğiz. Beş Hececiler Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde incelenen bir gruptur. 1926 yılında Faruk Nafiz’in yazdığı “Sanat” şiiri ile edebiyat anlayışları ortaya konmuştur. Beş Hececiler şöyle sıralanabilir: Faruk Nafiz Çamlıbel Orhan Seyfi Orhon Halit Fahri Ozansoy Enis Behiç Koryürek Yusuf Ziya Ortaç Bu şairler bazen “Hecenin Beş Şairi” olarak da anılmaktadır. Beşinden en ön…

Read More

İsmail Habip Sevük Edebi Kișiliği ve Eserleri

İsmail Habip Sevük edebiyatımızda çeşitli anlamlarda izler bırakmış önemli bir şahsiyettir. Bu yazıda İsmail Habip Sevük üzerinde durmaya çalışacağız. İsmail Habip Sevük Edebi Kişiliği İsmail Habip Sevük edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI: İsmail Habip SOYADI : Sevük DOĞUM YERİ : Edremit ALANI : İnceleme, Gezi, Anı LAKABI: Yenileşme DOĞUM TARİHİ: 1892 ÖLÜM TARİHİ: 1954 Edebiyat tarihçisi, gazeteci, siyasetçi olan yazar; Türk yazın hayatının önemli simalarından kabul edilmiştir. Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi” ile dikkatleri üstüne çekmiş bir yazardır. Sanatçı, bu eserde Tanzimat’a kadar olan Türk…

Read More

Cemil Meriç Edebi Kișiliği ve Eserleri

Cemil Meriç yakın dönem edebiyatımızda Türk fikir dünyasında önemli etkiler bırakmış bir şahsiyettir. Bu yazıda Cemil Meriç’in edebi kişiliği ve eserleri üzerinde duracağız. Cemil Meriç Edebi Kişiliği Cemil Meriç edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Cemil SOYADI : Meriç DOĞUM YERİ : Reyhanlı ALANI : Deneme, Anı LAKABI : Jurnal An de kabe DOĞUM TARİHİ : 1916 ÖLÜM TARİHİ : 1987 Edebiyatımızın önemli bir deneme ve inceleme yazarıdır. “İnsan, Yücel ve XX. Asır” dergilerinde yazdığı makaleleri ve yayımladığı inceleme yazılarıyla tanınmıştır. Doğu ve Batı…

Read More

Enis Behiç Koryürek Edebi Kişiliği ve Eserleri

Enis Behiç Koryürek Edebi Kişiliği Enis Behiç Koryürek edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Enis Behiç SOYADI : Koryürek DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir LAKABI : Gemici DOĞUM TARİHİ : 1892 ÖLÜM TARİHİ : 1949 Sanat yaşamına şiirle başlamış, ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Milli Edebiyat’ın etkisiyle özellikle de Ziya Gökalp’ın etkisiyle hece yönelmiştir. Beş Hececilerden biri olan sanatçı, yalın bir dille ulusal heyecanlarla yüklü epik şiirler yazmıştır. Deniz savaşlarını konu olarak işlediği, manzum tarzda yazdığı “Eski Korsan Hikayeleriyle” büyük bir üne…

Read More

Orhan Seyfi Orhon Edebi Kişiliği ve Eserleri

Orhan Seyfi Orhon Edebi Kişiliği Orhan Seyfi Orhon edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Orhan Seyfi SOYADI : Orhon DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir, Roman, Mizah LAKABI : Asri Kerem DOĞUM TARİHİ : 1890 ÖLÜM TARİHİ : 1972 Sanat yaşamına şiirle başlamış, daha sonra farklı türlerde eser vermiştir. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan şair, Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceye yönelmiştir. Hecenin Beş Şairi’nden sayılan sanatçı, bireysel duyguları işleyen, zarif ve ahenkli söyleyişiyle tanınmıştır. Sade yalın bir dil kullanan sanatçı, “Fırtına ve Kar” adlı…

Read More