Orhan Seyfi Orhon Edebi Kişiliği ve Eserleri

Orhan Seyfi Orhon Edebi Kişiliği

Orhan Seyfi Orhon edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde;


ADI : Orhan Seyfi

SOYADI : Orhon

DOĞUM YERİ : İstanbul

ALANI : Şiir, Roman, Mizah

LAKABI : Asri Kerem

DOĞUM TARİHİ : 1890

ÖLÜM TARİHİ : 1972


Sanat yaşamına şiirle başlamış, daha sonra farklı türlerde eser vermiştir.

İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan şair, Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceye yönelmiştir.

Hecenin Beş Şairi’nden sayılan sanatçı, bireysel duyguları işleyen, zarif ve ahenkli söyleyişiyle tanınmıştır.

Sade yalın bir dil kullanan sanatçı, “Fırtına ve Kar” adlı manzum masal türünde yazdığı şiiriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

Hece ölçüsüyle yazdığı kimi şiirlerinde Divan şiiri kalıplarını kullanmıştır.

Mizah konusunda da çalışmaları bulunan sanatçı, “Hıyaban, Papağan, Güneş gibi” dergiler çıkarmıştır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Peri Kız ile Çoban Hikayesi, Fırtına ve Kar, Gönülden Sesler, O Bir Beyaz Kuştu, Kervan

ROMAN: Çocuk Adam

MİZAH-YERGİ: Asri Kerem, Düğün Gecesi

MAKALE: Dün Bugün Yarın

OKU  Kızılcık Dalları - Reşat Nuri Güntekin Roman İncelemesi

Leave a Comment