Enis Behiç Koryürek Edebi Kişiliği ve Eserleri

Enis Behiç Koryürek Edebi Kişiliği

Enis Behiç Koryürek edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde;


ADI : Enis Behiç

SOYADI : Koryürek

DOĞUM YERİ : İstanbul

ALANI : Şiir

LAKABI : Gemici

DOĞUM TARİHİ : 1892

ÖLÜM TARİHİ : 1949


Sanat yaşamına şiirle başlamış, ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

Milli Edebiyat’ın etkisiyle özellikle de Ziya Gökalp’ın etkisiyle hece yönelmiştir.

Beş Hececilerden biri olan sanatçı, yalın bir dille ulusal heyecanlarla yüklü epik şiirler yazmıştır.

Deniz savaşlarını konu olarak işlediği, manzum tarzda yazdığı “Eski Korsan Hikayeleriyle” büyük bir üne kavuşmuştur.

“Gemiciler” adlı şiiriyle Türk denizciliğini destanlaştırmıştır.

Son dönem şiirlerinde mistik, tasavvufi şiire yönelmiştir.

ESERLERİ:

ŞİİR: Miras, Varidat-1 Süleyman, Güneşin Ölümü

OKU  Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir? Özellikleri Nedir?

Leave a Comment