Kasidenin Özellikleri

Kasidenin Özellikleri

Kaside Divan Edebiyatı nazım biçimlerinden çok önemi bir tanesidir. Bu yazıda kasideyle ilgili soruları kaçırmamanız için kasidenin özellikleri üzerinde duracak ve önemli bilgiler vereceğiz. Sözcük manasına baktığımızda kaside “yönelmek” veya “kastetmek” gibi manaları ifade etmektedir. Bu nedenle kaside genellikle bir şeye yönelerek yazılır. Kasidenin özellikleri maddeler halinde şöyle sıralanır: Nazım birimi iki dizeden oluşan beyitlerdir. Beyinlerin sayısı 33 ile 99 arasında değişir. Kafiye dizilimi gazel gibidir. Yani beyiyler aa, ba, ca, xa şeklinde devam eder. Kasidenin ilk beytine “matla” son beyitine ise “makta” denir. Şairin adının geçtiği beyte “taç beyit”…

Read More