Tarihle İlgili Meslekler

Tarih, insanoğlunun en eski uğraşlarından ve en temel ihtiyaçlarındandır. İnsan doğası gereği geçmişe yani tarihe karşı ilgi taşır. Durum böyle olunca da sosyal bilimlerin atası olarak görülebilir tarih. Tarih bilimine öyle ya da böyle ilgi duyan birçok öğrenci olduğunu biliyoruz. Bu yazıda tarihle ilgili meslekler üzerinde durmaya çalışacağız. Tarih ile ilgili meslekler şöyle sıralanabilir: Tarihçi Tarih Öğretmeni Sanat Tarihçisi Arkeolog Müzeci Kütüphaneci Antropolog Hititolog Sümerelog İlgili yazı: Coğrafya ile ilgili meslekler Tarihle Alakalı Meslekler ve Açıklamaları Tarih ile ilgili meslekler nelerdir başlık olarak gördük. Şimdi de bu meslekler üzerinde durmaya…

Read More

Coğrafya ile İlgili Meslekler

Coğrafya ile ilgili meslekler

Dünyamızı tanımamıza yarayan bilim coğrafyadır. Eğer Dünyayı tanımak istiyorsanız bunun en mantıklı yolu iyi bir coğrafya bilgisidir. Ardından gezerek bunu pekiştirebilirsiniz. Bu yazıda coğrafyaya ilgisi olanlar için coğrafya ile ilgili meslekler üzerinde duracağız. Bu mesleklerde coğrafya bilgisi kullanacaksınız. Coğrafya ile ilgili mesleklerin bazılarını coğrafya bölümü okuyarak yapabilirsiniz. Bazıları için ise böyle bir zorunluluk yok. Başka bir bölüm okusanız dahi meslek coğrafyayı içeriyor olabilir. Coğrafya Meslek Dalları Listesi Aşağıda yer alan mesleklerin tamamında öyle ya da böyle coğrafya bilgisini kullanmaktasınız. Coğrafya öğretmenliği Coğrafya akademisyenliği Haritacılık Şehir bölge plancılığı CBS uzmanlığı  (GIS…

Read More

Fizik Yapmadan Tıp Kazanılır Mı?

Fizik yapmadan tıp kazanılır mı

Tıp kazanmak milyonların hayali. Ancak herkes elbette bu hayale ulaşamıyor. Sonuçta milyonlarca doktora da ihtiyacımız bulunmuyor. Tıp isteyen adaylara sorduğumuzda ise en çok fizik dersinde zorlandıklarını görüyoruz. Bu yazıdan fizik yapmadan tıp kazanılır mı buna değineceğiz. Sorunuza kısaca yanıt verelim. Fizik yapmadan tıp kazanılmaz. Ancak bu tamamen vazgeçmek manasına gelmesin. Yazının devamında bu sorunu yaşayan adaylara çözüm yolu göstereceğiz. Tıp için çalışan öğrencilere bir dersten vazgeçme şansınız olsaydı bu hangisi olurdu diye sorsak herhalde yüzde 70’i fizik diyecektir. Gerçekten sayısal, eşit ağırlık herkesin en çok çekindiği derslerin başında fizik geliyor.…

Read More

İki Basamaklı Tam Kare Sayılar

İki basamaklı tam kare sayılar

Hem köklü ifadeler konusu için hem de diğer temel matematik konuları için önemli tam kare sayıları bilmemiz gerekiyor. Bu yazıda en temel tam kare sayılar olan iki basamaklı tam kare sayılar üzerinde duracağız. Bu sayıları eğer bilmiyorsanız mutlaka ama mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Bir sayı bir tam sayının karesiyle bu sayıya tam kare sayı denir. Örneğin 4 ve 9 birer tam kare sayıdır. Çünkü 4, 2’nin ve 9 da 3’ün karesidir. 4 ve 9 1 basamaklı tam kare sayılardır. Şimdi de 2 basamaklı tam kare sayılar üzerinde duralım. 6 adet iki…

Read More

Edebiyat Coğrafya İlişkisi

Edebiyat coğrafya ilişkisi

Güzel sanatlar içerisinde edebiyat tarih boyunca çok önemli bir yer tutmuştur. Önce sözlü dönem sonrasında da yazılı dönem boyunca insanların güzellik arayışının bir ürünü olmuştur. İnsan coğrafyadan bağımsız düşünülemeyeceği için bu yazıda edebiyat coğrafya ilişkisi üzerinde durmaya çalışacağız. Edebiyat ve coğrafyanın ortak noktası insandır. Coğrafya insanı doğrudan etkilerden edebiyat bütünüyle bir insan eylemidir. Edebiyat toplumu etkileyen olay ve olguları yansıtmaktadır. Bu olay ve olguların hiçbiri coğrafyadan bağımsız değildir. Dolayısıyla edebiyat ve coğrafya arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. İlgili yazı: Edebiyat felsefe ilişkisi Edebiyat ve Mekan İlişkisi Edebiyatla mekan arasında…

Read More

Osmanlı Lehistan İlişkileri (Maddeler Halinde)

Osmanlı Lehistan ilişkileri

Osmanlı Devletinin batı siyasetinin önemli bir kısmı Lehistan ile ilişkiler tarafından şekillenmiştir. Çünkü Avrupa’da hızla gelişen Osmanlı Devleti bu ülke ile geniş ortak sınırlara erişmiştir. Bu yazıda Osmanlı Lehistan ilişkilerini maddeler halinde kısaca anlatmaya çalışacağız. Lehistan Avrupa coğrafyasında bugünkü Polonya Devletine yaklaşık olarak denk gelmektedir. Lehler Polonyalıların atalarıdır. Lehistan ile ilişkiler Yükselme Dönemi ile başlamış ve gerileme döneminde de devam etmiştir. Maddeler Halinde Osmanlı – Lehistan İlişkileri Osmanlı Devleti ve Lehistan arasında yaşananları maddeler halinde özet olarak aşağıda görebilirsiniz. Fatih zamanında önce 1462 yılında Eflak daha sonra ise kuzeyinde yer…

Read More

Lisede Başarılı Olmanın Yolları

Lisede başarılı olmanın yolları

Lise, eğitim sürecinin şüphesiz çok önemli bir parçasıdır. Lisedeki başarınız üniversite sınavı başarınızı etkiler. Bu da yapacağınız mesleği etkilediğinden aslında lise hayatının sonucunu bütün hayatınızda hissedersiniz. Lise döneminde belirli pişmanlıkları olan biri olarak lisede başarılı olmanın yolları hakkında konuşacağım. Öncelikle ben orta okulda başarılıydım ve iyi bir liseye gittim. Üniversitede de iyi bir okul kazandım. Ama lise sürecini biraz daha verimli geçirseydim çok daha farklı şeyler olabilirdi. Aradan yıllar geçince artık kendimi bu konuda yetkin hissediyorum. Tavsiye almak için doğru yerdesiniz. Her şeyden önce bir başarılı öğrenci tarifi yapmalıyız. Başarılı…

Read More

Edebiyat ve Felsefe Arasındaki İlişki

Edebiyat ve Felsefe Arasındaki İlişki

Edebiyat bir güzel sanat, felsefe ise bir düşünce alanıdır. İkisi de birer sosyal alandır. Edebiyatın felsefeyi ve felsefenin edebiyatı etkilediği de bir gerçektir. Bu yazıda edebiyat ve felsefe arasındaki ilişki üzerinde durmaya çalışacağız. Edebiyat ve felsefenin ortak ana noktası dildir. Felsefede düşünceler ifade edilirken dil kullanılır. Edebiyat ise dili güzel kullanma ve geliştirme sanatıdır. Edebiyat tarihine baktığımız zaman birçok edebiyatçının aynı zamanda felsefeci olduğunu görebilmekteyiz. Bu durumun tersi de böyledir. Birçok filozof aynı zamanda edebiyat alanında da eserler vermişlerdir. Ancak bu böyle olmak zorunda da değildir. Özellikle modern döneme yaklaştıkça…

Read More

Beşik Ulemalığı Nedir?

Beşik ulemalığı nedir özet

Osmanlı Devletinde devlet sisteminin gerilediğini gösteren önemli kavramlardan biri de beşik ulemalığı denilen kavramdır. Bu yazıda beşik ulemalığı nedir özet olarak anlatacağız ardından bu kavramla ilgili bazı sorulara da yanıt arayacağız. Beşik ulemalığı özet olarak alimlik, kadılık, müderrislik gibi makamların çocukların kabiliyetine bakılmadan daha çocuk yaştayken babadan oğla geçirilmesi olarak ifade edilebilir. Burada tatbik edilen temel ilke alimin oğlu alimdir ilkesidir. Bu mantık ise zamanla büyük sorunlara neden olmuştur. Beşik Ulemalığı ile İlgili Sorular Beşik ulemalığı nedir özet şekilde öğrendik. Şimdi de konuyla ilgili en çok merak edilen sorulara yanıt…

Read More

Yazarak Ders Çalışmanın Faydaları

Yazarak ders çalışmanın faydaları

Yazarak ders çalışma yöntemini hepiniz duymuşsunuzdur. Bizim de tavsiye ettiğimiz bir yöntemdir bu şekilde çalışmak. Ancak eğer neden yazmakla zaman kaybedeyim diyorsanız yazarak ders çalışmanın faydaları hakkında bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederiz. Bu faydaları bilmek sizi bu şekilde çalışma konusunda motive edecektir. Yazarak ders çalışmanın sayısız faydası vardır. Bu faydalardan en önde gelenlerine değineceğiz. Yazarak Çalışmanın Yararları Yazarak ders çalışmanın yararlarından ilki dikkati arttırmasıdır. Yazarak Ders Çalışma Dikkati Arttırıyor Ders çalışma son derece nörolojik yani sinirsel bir olaydır. İyi bir yoğunlaşma sağlanamazsa ders çalışma sürecinde kısa sürede dikkat dağılabiliyor. Hele…

Read More