Beş Hececiler Hangi Dönemde Ortaya Çıkmıştır?

Edebiyatımızın önemli beş şairini barındıran bir gruptur “Beş Hececiler”. Edebiyat dersinde karşımıza çıksa da yine de tam olarak bu grup ne zamana denk geliyor karıştırabiliyoruz. Bu yazıda Beş Hececiler hangi dönemde ortaya çıkmış ve etkili olmuştur göreceğiz.

Beş Hececiler Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde incelenen bir gruptur. 1926 yılında Faruk Nafiz’in yazdığı “Sanat” şiiri ile edebiyat anlayışları ortaya konmuştur.

Beş Hececiler şöyle sıralanabilir:

Bu şairler bazen “Hecenin Beş Şairi” olarak da anılmaktadır. Beşinden en ön plana çıkan ise Faruk Nafiz’dir.

Beş hececiler hangi dönemde ortaya çıkmıştır

Beş Hececilerin Sanat Anlayışı

Beş hececi şairler aslında cumhuriyetten önce de şiir yazmaya başlamışlardır. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmalarına karşın “Milli Edebiyat” akımdan etkilenerek milli bir şiir anlayışı geliştirmişlerdir.

1911 – 1923 yıllarında etkili olan Milli Edebiyat geleneği gereği Cumhuriyetten sonra da hece ölçüsü, saf Türkçe, milli değerler gibi konuların üzerinde durmuşlardır. Faruk Nafiz’in Sanat adlı eseri bunu güzelce ifade etmektedir.

Beş Hececiler toplumsal konuları ele aldıklarından “toplum için sanat” anlayışını benimsemişlerdir.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren bu şairler, milli edebiyat dönemi bitmiş olsa dahi memleketçi bir şiir çizgisini takip etmişlerdir.

Beş Hececi şiirin özellikleri şöyle sıralanabilir:

  • Önceleri Aruzla yazan şairler Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra hece veznini kullanmaya başlamışlardır.
  • Sade Türkçe kullanmaya özen göstermişlerdir. Yazdıkları bugün rahatlıkla anlaşılabilmektedir.
  • Şiirlerinde milli değerlere ve Anadolu’ya eğilim görülmektedir.
  • Hitabet sanatı, kahramanlık ve yiğitlik unsurları ön plana çıkmaktadır.
  • Toplum için sanat yazmışlardır. Edebi olarak eserlerde romantizm izleri görülmektedir.
  • Hece ölçüsüyle serbest müstezat yazmayı denemişlerdir.
  • Halk edebiyatı geleneğine bağlı kalarak nazım birimi olarak dörtlük kullanmayı tercih etmişlerdir.

Beş Hececilere Eleştiriler

Beş hececiler Milli Edebiyat çizgisini takip ederek başarılı ürünler ortaya koymuşlardır. Buna karşın sanat anlayışları daha sonra gelen çeşitli gruplarca eleştirilmiştir.

Bu eleştirilerin ilki “Yedi Meşaleciler” denilen gruptan gelmiştir. Meşale dergisini çıkaran 7 arkadaş beş hececileri şiiri basitleştirmekle suçlamışlardır. Onlara göre şiir toplumsal değerlere alet edilmemesi gereken yüce bir sanattır.

Yedi meşalecilerle birlikte diğer öz şiirci anlayışlar da şiirde yeniliği aramış ve şiirin milli unsurlardan çok evrensel olan insana özgü duyguları içermesi gerektiğini savunmuşlardır.

I. yeni akımıyla birlikte şiir basit ama bireysel konulara yönelirken II. yeni şiiri ise şiire kapalılığı ve imgeyi getirmiştir.

Beş hececilerin ömrü çok uzun olmamıştır. Ancak yine de başladıkları akımın ürünleri olarak birçok güzel şiir ortaya çıkmıştır. Özellikle Faruk Nafiz Çamlıbel çok güzel şiirler yazmıştır.

Leave a Comment