Halit Fahri Ozansoy Edebi Kişiliği ve Eserleri

Halit Fahri Ozansoy Edebi Kişiliği Halit Fahri Ozansoy edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Halit Fahri SOYADI : Ozansoy DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir, Oyun, Roman, Anı LAKABI : Baykuş ÖLÜM TARİHİ : 1891 DOĞUM TARİHİ : 1971 Sanat yaşamına şiirle başlamış ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceye yönelen sanatçı, yazdığı “Aruza Veda” şiiriyle tanınmıştır. Hecenin Beş Şairi’nden biri olan sanatçı, egzotik, hüzünlü, melankolik duyguları; aşk, ölüm gibi konuları şiirlerinde işlemiştir Öğretmen olan şair, eserlerinde yalın, anlaşılır bir dil kullanmıştır.…

Read More

Yusuf Ziya Ortaç Edebi Kişiliği ve Eserleri

Yusuf Ziya Ortaç Edebi Kişiliği Yusuf Ziya Ortaç edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Yusuf Ziya SOYADI : Ortaç DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir, Roman, Oyun, Anı LAKABI : Çimdik DOĞUM TARİHİ : 1895 ÖLÜM TARİHİ : 1967 Sanat yaşamına şiirle başlamış, daha sonra farklı türlerde eser vermiştir. Yapılan bir şiir yarışmasında “Kehkeşan” şiiriyle birinci olmuş ve tanınmıştır. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceye yönelmiştir. Hecenin Beş Şairi’nden biri olan sanatçı, şiirlerinden başka mizah manzumeleri de yazmıştır. Şiirlerinde aşk…

Read More

Faruk Nafiz Çamlıbel Edebi Kişiliği ve Eserleri

Faruk Nafiz Çamlıbel Edebi Kişiliği Faruk Nafiz Çamlıbel edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; AD : Faruk Nafiz SOYADI : Çamlıbel DOĞUM YERİ : İstanbul ALAN : Şiir, Roman, Oyun LAKABI : Şarkın Sultanı DOĞUM TARİHİ :1898 ÖLÜM TARİHİ :1973 “Beş Hececiler” olarak nitelendirilen sanatçılardan biridir. İlk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış, daha sonra Milli Edebiyat’ın etkisiyle heceye yönelmiştir. “Sanat” adlı şiiriyle “memleketçi edebiyat” anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Duygu ve düşünceyi bir arada yürüten romantik ve realist konulu şiirler yazmıştır. Açık ve sade bir dille yazan sanatçı, eserlerinde…

Read More

Yahya Kemal Beyatlı Edebi Kişiliği ve Eserleri

Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal Beyatlı Edebi Kişiliği Yahya Kemal Beyatlı edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Yahya Kemal SOYADI : Beyatlı DOĞUM YERİ : Üsküp ALAN : Şiir, Düzyazı LAKABI : Neo-klasik DOĞUM TARİHİ : 1884 ÖLÜM TARİHİ : 1958 İlk şiirlerinde Serveti fünun’un etkisinde olan sanatçı, Fransa’da kaldığı yıllarda Baudelaire ve Verlaine gibi sanatçılardan etkilenmiş ve kendine has bir şiir çizgisi oluşturmuştur. Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirmiş ve edebiyatımızda neoklasisizmin yaratıcısı olmuştur. Öz şiir anlayışıyla şiirlerini kaleme alan sanatçı, parnasizm ve sembolizmden…

Read More

Mehmet Akif Ersoy Edebi Kişiliği ve Eserleri

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy Edebi Kişiliği Mehmet Akif Ersoy edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Mehmet Akif SOYADI: Ersoy DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir LAKABI : İstiklal Marşı Şairi DOĞUM TARİHİ : 1873 ÖLÜM TARİHİ : 1936 İyi bir din eğitimi gören sanatçı, küçük yaşta Arapça ve Farsça, daha sonraki dönemlerde de Fransızca öğrenmiştir. Eşref Ediple “Sırât-ı Müstakim ve Sebil’ürReşat adlı dergileri çıkardı. Biçim olarak divan edebiyatından etkilenmiş, aruz ölçüsünü kullanmıştır. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış; nazmı, nesre yaklaştırmıştır. Öykülemeye dayanan anlatımcı (manzum öykücülük)…

Read More

Hamdullah Suphi Tanrıöver Edebi Kişiliği ve Eserleri

Hamdullah Suphi Tanrıöver

Hamdullah Suphi Tanrıöver Edebi Kişiliği Hamdullah Suphi Tanrıöver edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Hamdullah Suphi SOYADI : Tanrıöver DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Şiir, Makale, Söylev LAKABI : Günebakan Söylevci DOĞUM TARİHİ : 1885 ÖLÜM TARİHİ : 1966 Sanat yaşamına Fecri ati Döneminde başlamıştır. Milli Edebiyat anlayışının yaygınlaşmasıyla Milli Edebiyat saflarına geçmiştir. İlk Milli Eğitim Bakanlarımızdan olan sanatçı, Türkçülük ve milliyetçilik akımının yaygınlaşmasında büyük katkıları olmuştur. İnandırıcı ve coşkulu konuşmalarıyla insanları etkilemiş, başarılı bir söylevci olarak tanınmıştır. ESERLERİ: HİTABET: Dağ Yolu (iki…

Read More

Mehmet Fuat Köprülü Edebi Kişiliği ve Eserleri

Mehmet Fuat Köprülü

Mehmet Fuat Köprülü Edebi Kişiliği Mehmet Fuat Köprülü edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Mehmet Fuat SOYADI : Köprülü DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Edebiyat Tarihi LAKABI : Ordinaryüs DOĞUM TARİHİ : 1890 ÖLÜM TARİHİ : 1966 Sanat yaşamına Fecri ati Döneminde şiirle başlamıştır. Milli Edebiyat anlayışından etkilenmiş ve onların saflarına geçmiştir. Modern yöntemlerle ve belgelere dayanarak Türk tarihini ele alan ilk sanatçıdır. Edebiyat tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınmıştır. Milli bir tarih ve bilim anlayışıyla Türk edebiyatını inceledi. Destanlar döneminden günümüze kadar olan edebiyatımızı bir…

Read More

Rıza Tevfik Bölükbaşı Edebi Kişiliği ve Eserleri

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Rıza Tevfik Bölükbaşı Edebi Kişiliği Rıza Tevfik Bölükbaşı edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Rıza Tevfik SOYADI : Bölükbaşı DOĞUM YERİ : Edirne ALANI : Şiir LAKABI : Filozof Rıza DOĞUM TARİHİ : 1869 ÖLÜM TARİHİ : 1949 Eğitim Bakanı, Devlet Şûrası Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Osmanlı Hükümeti adına Sevr Antlaşması’nı imzalayan kurul içinde yer almıştır. Cumhuriyetten sonra yurt dışına sürgün edilmiş, affın çıkmasıyla yurda dönmüştür. Sanat yaşamının ilk dönemlerinde Abdülhak Hamit’ten ve Tevfik Fikret’ten etkilenmiş, ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Daha sonraki dönemlerde aşık şiiri geleneği ve…

Read More

Musahipzade Celal Edebi Kişiliği ve Eserleri

Musahipzade Celal Edebi Kişiliği

Musahipzade Celal Edebi Kişiliği Musahipzade Celal edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI: Musahipzade SOYADI : Celal DOĞUM YERİ : İstanbul ALANI : Tiyatro LAKABI : Aynaroz Kadısı ÖLÜM TARİHİ : 1870 DOĞUM TARİHİ : 1959 Milli Edebiyat Dönemi yazarı olarak kabul edilmektedir. Çocukluğunda Karagöz ve orta oyunlarından etkilenerek tiyatroya ilgi duymuştur. Türk tiyatrosuna yerli müzik ve motiflerle örgülü ilk opereti, konularını tarihten alan yergili komedileri kazandırmıştır. Oyunları teknik bakımdan zayıf; ama gözlem gücü bakımından başarılıdır. Konularını çoğunlukla Osmanlı dönemindeki halk yaşamından almıştır. ESERLERİ: TİYATRO : Köprülüler,…

Read More

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Edebi Kişiliği ve Eserleri

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Edebi Kişiliği

Yakup Kadri edebiyatımızda çok önemli eserlere imza atmıştır. Onun eserleri hem edebiyat keyfi hem de bilgi doludur. Yakup Kadri’nin hayatını genel hatlarıyla bilmek eserlerini anlamak için fayda sağlayacaktır. Bu yazıda Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve edebi kişiliği üzerinde duracağız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Edebi Kişiliği Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde; ADI : Yakup Kadri SOYADI : Karaosmanoğlu DOĞUM YERİ: Kahire ALANI : Roman, Öykü, Ani, M. Şiir LAKABI : Nehir Romancısı DOĞUM TARİHİ : 1889 ÖLÜM TARİHİ : 1974 Sanat yaşamına Fecri ati Döneminde…

Read More