Rıza Tevfik Bölükbaşı Edebi Kişiliği ve Eserleri

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Rıza Tevfik Bölükbaşı Edebi Kişiliği

Rıza Tevfik Bölükbaşı edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde;


ADI : Rıza Tevfik

SOYADI : Bölükbaşı

DOĞUM YERİ : Edirne

ALANI : Şiir

LAKABI : Filozof Rıza

DOĞUM TARİHİ : 1869

ÖLÜM TARİHİ : 1949


Eğitim Bakanı, Devlet Şûrası Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Osmanlı Hükümeti adına Sevr Antlaşması’nı imzalayan kurul içinde yer almıştır.

Cumhuriyetten sonra yurt dışına sürgün edilmiş, affın çıkmasıyla yurda dönmüştür.

Sanat yaşamının ilk dönemlerinde Abdülhak Hamit’ten ve Tevfik Fikret’ten etkilenmiş, ilk şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

Daha sonraki dönemlerde aşık şiiri geleneği ve tekke geleneğinden etkilenmiş, duygulu ve içten şiirler yazmıştır.

Felsefe, edebiyat tarihi alanında da önemli eserler vermiştir.

Sanatçı “Uçun Kuşlar” şiiriyle geniş bir kesim tarafından tanınmıştır.

ESERLERİ :

ŞİİR : Serab-ı Ömrüm

MAKALE : Tekke ve Halk Edebiyatı

OKU  Taaşuk-ı Talat ve Fitnat Özeti - Özellikleri

Leave a Comment