Mehmet Fuat Köprülü Edebi Kişiliği ve Eserleri

Mehmet Fuat Köprülü

Mehmet Fuat Köprülü Edebi Kişiliği

Mehmet Fuat Köprülü edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde;


ADI : Mehmet Fuat

SOYADI : Köprülü

DOĞUM YERİ : İstanbul

ALANI : Edebiyat Tarihi

LAKABI : Ordinaryüs

DOĞUM TARİHİ : 1890

ÖLÜM TARİHİ : 1966


Sanat yaşamına Fecri ati Döneminde şiirle başlamıştır.

Milli Edebiyat anlayışından etkilenmiş ve onların saflarına geçmiştir.

Modern yöntemlerle ve belgelere dayanarak Türk tarihini ele alan ilk sanatçıdır.

Edebiyat tarihi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınmıştır.

Milli bir tarih ve bilim anlayışıyla Türk edebiyatını inceledi.

Destanlar döneminden günümüze kadar olan edebiyatımızı bir bütünlük içinde inceledi.

Eski kitaplara geçmemiş birçok şair ve yazarı bilim dünyasına tanıtmıştır.

ESERLERİ:

İNCELEME: Türk Edebiyat Tarihi, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Saz Şairleri, Divan Edebiyatı Antolojisi

OKU  Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir? Özellikleri Nedir?

Leave a Comment