Mehmet Akif Ersoy Edebi Kişiliği ve Eserleri

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy Edebi Kişiliği

Mehmet Akif Ersoy edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde;


ADI : Mehmet Akif

SOYADI: Ersoy

DOĞUM YERİ : İstanbul

ALANI : Şiir

LAKABI : İstiklal Marşı Şairi

DOĞUM TARİHİ : 1873

ÖLÜM TARİHİ : 1936


İyi bir din eğitimi gören sanatçı, küçük yaşta Arapça ve Farsça, daha sonraki dönemlerde de Fransızca öğrenmiştir.

Eşref Ediple “Sırât-ı Müstakim ve Sebil’ürReşat adlı dergileri çıkardı. Biçim olarak divan edebiyatından etkilenmiş, aruz ölçüsünü kullanmıştır.

Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış; nazmı, nesre yaklaştırmıştır.

Öykülemeye dayanan anlatımcı (manzum öykücülük) şiirin önemli örneklerini vermiştir.

“İslam birliği” düşüncesinin egemen olduğu şiirlerinde, konuşma dilinin olanaklarından yararlanmış; yalın bir söyleyiş getirmiştir.

Gerçeği olduğu gibi yansıtmayı amaç edinmiş, yaşadığı dönemin güncel olaylarını ustalıkla anlatmıştır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler

MANZUM ÖYKÜLERİ: Seyfi Baba, Küfe, Köse İmam, Mahalle Kahvesi

OKU  Beş Hececiler Hangi Dönemde Ortaya Çıkmıştır?

Leave a Comment