Yahya Kemal Beyatlı Edebi Kişiliği ve Eserleri

Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal Beyatlı Edebi Kişiliği

Yahya Kemal Beyatlı edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde;


ADI : Yahya Kemal

SOYADI : Beyatlı

DOĞUM YERİ : Üsküp

ALAN : Şiir, Düzyazı

LAKABI : Neo-klasik

DOĞUM TARİHİ : 1884

ÖLÜM TARİHİ : 1958


İlk şiirlerinde Serveti fünun’un etkisinde olan sanatçı, Fransa’da kaldığı yıllarda Baudelaire ve Verlaine gibi sanatçılardan etkilenmiş ve kendine has bir şiir çizgisi oluşturmuştur.

Çağdaş Batı şiiriyle eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirmiş ve edebiyatımızda neoklasisizmin yaratıcısı olmuştur.

Öz şiir anlayışıyla şiirlerini kaleme alan sanatçı, parnasizm ve sembolizmden etkilenmiştir.

Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamış ve ölçünün şiir için esas değil bir araç olduğunu iddia etmiştir.

“OK” şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.

Nazmı, nesirden uzaklaştırmış, İstanbul sevgisi, Türk uygarlığına hayranlık, aşk, sonsuzluk özlemi gibi konuları işlemiştir.

ESERLERİ :

ŞİİR :Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer, Bitmemiş Şiirler

DÜZYAZI : Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi ve Edebi Portreler

OKU  Karamazov Kardeşler (Dostoyevski) Roman Özeti

Leave a Comment