Fizikokimya Nedir?

Kimya ile ilgili meslek seçmek isteyenler ya da kimyanın alt dallarını tanımak isteyenlerin bilmesi gereken disiplinlerden biri de fizikokimya dediğimiz alandır. Biyokimya, organik kimya ya da anorganik kimya kadar bilinmese de bu alan da kimyada gittikçe güçlenen bir branştır. Bu yazıda fizikokimya nedir öğrenecek ve konuyla ilgili kısaca bazı bilgiler vereceğiz.

Kimyasal sistemlerin çeşitli özelliklerini ve davranışlarını fizik biliminin ilkelerini kullanarak açıklayan kimya alt dalına fizikokimya nedir. Fizikokimya aynı zamanda fiziksel kimya olarak da anılır. Termodinamik, elektrokimya, nükleer kimya ya da kimyasal kinetik gibi konular fizikokimya ile ilişkilidir.

Adından da anlaşılacağı gibi fizikokimya kısaca kimyanın fizikle ilişkili olan kısmıdır diyebiliriz. Kimyadaki birçok konunun fizik bilimini ilgilendiren boyutu olduğunu unutmamalıyız.

Fizikokimya nedir

Fizik Biliminin Kimyaya Uygulanması

Kimya bilimi maddeyi moleküler düzeyde incelemektedir. Özellikle maddedeki değişim kimyanın ana inceleme konusudur. Maddeler birbirleriyle tepkimeye girerek yeni maddeler meydana getirir. Bu şekilde maddelerde sürekli bir değişim söz konusudur.

Maddelerin tepkimeye girmesi ve değişimi sırasında birçok fiziksel olay meydana gelir. Isı ve yani enerji ilk akla gelenlerden biridir. Enerjiyle ilgili hesapları biz fizik bilimi sayesinde anlarız.

Maddede yer alan moleküllerin hareketleri bir kinetik sistemi meydana getirir. Hareket mikro boyutta olsa da sonuç olarak fizik yasalarına tabidir. Dolayısıyla bu tür durumları anlamak için hem fizik hem de kimyadan yararlanmak gerekir.

Rus doğa bilimci Mihail Lomonosov fizikokimya kavramını ilk kullanan bilim insanı olarak bilinir. Bu kavram kimya ve biyolojinin ortak alanı olan biyokimya kadar yaygın kullanılmasa da kimya bilimi açısından önemlidir.

Fizikokimya Bilimi Neleri İnceler?

Fizikokimya nedir kısaca öğrendik. Şimdi de bu bilim dalı neleri inceler görelim.

Fizikokimyanın başlıca inceleme alanları maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

  • Maddenin moleküler düzeydeki mikro özelliklerinin fizik ve kimya açısından incelenmesi
  • Madde moleküllerinin değişimi sırasında gerçekleşen enerji alış verişleri
  • Moleküllerin ve tepkimelerin kinetik özellikleri
  • Elektrokimya uygulamaları
  • Termodinamik yasaları
  • İletkenlik gibi madde özellikleri
  • Kimyasal reaksiyon dinamiği ve ısı transferi

Bütün bu konular alt başlıklara ayrıldığında çok geniş bir inceleme alanı ortaya çıkmaktadır. Örneğin termodinamikte ısı ve hareket ilişkisi ele alınmaktadır. Isıyı ortaya çıkaran yakıtın yanması bir kimyasal mekanizmadır. Bunun sonucunda ortaya çıkan genleşme, kuvvet ve hareket ise fiziksel bir konudur.

Kimya ve fizik son derece bağlantılı iki alan olduğu için bilimsel çalışmalarda her iki alanı da etkin olarak kullanmak zorunlu bir durumdur. Biz yukarıda fizikokimya nedir kısaca anlattık. Daha fazla bilgiyi üniversitelerimizde yer alan fizikokimya kürsülerinden ve onların yayınlarından alabilirsiniz.

Leave a Comment