Buharlaşma Fiziksel mi Kimyasal mı?

Buharlaşma doğadaki madde döngüsü için çok önemli bir değişimdir. Özellikle suyun buharlaşması ile atmosferde su döngüsü sağlanmaktadır. Bu yazıda buharlaşma fiziksel mi kimyasal mı sorusuna cevap vereceğiz. Suyun buharlaşması ya da diğer maddelerin buharlaşması arasında pek fark olmadığı için genel olarak buharlaşmaya değineceğiz.

Buharlaşma fiziksel bir değişimdir. Buharlaşma sırasında maddenin kimyasal yapısı değişmez. Sadece madde sıvı halden gaz haline geçer. Günlük hayatta suyun buharlaşmasına çok sık rastlıyoruz ancak diğer maddelerin de buharlaşması fiziksel değişimdir.

Buharlaşma, erime, donma, yoğunlaşma gibi olaylar birer hal değişimidir. Hal değişimlerinin tamamı fiziksel değişimdir.

Buharlaşma fiziksel mi kimyasal mı

Fiziksel Değişim ve Kimyasal Değişimin Farkı

Buharlaşma kimyasal mı diye akla soru işareti düşebiliyor. Buharlaşmanın bir fiziksel değişim örneği olduğunu söyleyerek bu soruyu yanıtladık. Şimdi de fiziksel değişim ve kimyasal değişimin farkları üzerinde duralım.

Fiziksel değişimlerde maddenin sadece fiziksel özellikleri değişir. Maddeyi oluşturan moleküllerin kimyasal özelliklerinde farklılık gözlenmez. Örneğin sıvı olan su ile gaz olan su buharı arasında kimyasal açıdan bir fark yoktur.

Kimyasal değişimlerde ise maddenin iç yapısı değişir. Bunun gerçekleşmesi için ise kimyasal bir tepkimenin olması şarttır. Kimyasal değişimlerde meydana gelen bu tepkimeler her zaman hızlı olmaz. Bazen çok yavaş ilerlediği için fark etmemiz de mümkün olmayabilir. Örneğin demirin paslanması bir kimyasal değişmedir. Çünkü paslanma bir kimyasal tepkime sonucu ortaya çıkar.

Kimyasal değişimlerde maddenin sadece fiziksel özellikleri değil iç yapısı da değişir. Bu nedenle kimyasal değişimleri geriye döndürmek çoğu zaman imkansızdır.

Leave a Comment