Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri

Element ve bileşiklerin ortak özellikleri

Elementler ve bileşikler maddenin yapı taşı olarak bütün eğitim hayatımız boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların genel özelliklerini bilmek bütün eğitim hayatımız boyunca işimize yarayacaktır. Bu yazıda element ve bileşiklerin ortak özellikleri nelerdir öğreneceğiz. Ayrıca element ve bileşiklerin farklı özellikleri üzerinde de duracağız. Dilerseniz önce element ve bileşik nedir hatırlayalım. Element: Aynı çeşit atomlardan oluşan ve fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılmayan maddelere element denir. (İlgili yazı: Element nedir) Bileşik: İki veya daha fazla elementin belirli bir kütle oranında birleşmesiyle oluşan maddelere denir. Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri Nelerdir? Bileşik ve…

Read More

Element Nedir?

Element nedir

Kimya bilimi maddeyi ve geçirdiği değişimleri incelemektedir. Doğada bazı temel maddeler vardır. Bu maddeler belirli oranlarda tepkimeye girerek veya karışarak diğer bütün maddeleri oluşturur. Bu yazıda element nedir sorusuna cevap vereceğiz. Böylece hem kimya açısından hem de genel kültür açısından önemli bir konuyu öğreneceğiz. Aynı tür atomlardan oluşan ve fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılmayan saf maddelere element denir. Bir atomu periyodik tabloda belirten madde türü elementtir. Bütün elementler periyodik tabloda sıralanmıştır. Kimya bilimi için elementler ve periyodik tablo maddeyi incelememiz açısından çok temel bir konudur. Element ve Özellikleri…

Read More