Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri

Elementler ve bileşikler maddenin yapı taşı olarak bütün eğitim hayatımız boyunca karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramların genel özelliklerini bilmek bütün eğitim hayatımız boyunca işimize yarayacaktır. Bu yazıda element ve bileşiklerin ortak özellikleri nelerdir öğreneceğiz. Ayrıca element ve bileşiklerin farklı özellikleri üzerinde de duracağız.

Dilerseniz önce element ve bileşik nedir hatırlayalım.

Element: Aynı çeşit atomlardan oluşan ve fiziksel veya kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılmayan maddelere element denir. (İlgili yazı: Element nedir)

Bileşik: İki veya daha fazla elementin belirli bir kütle oranında birleşmesiyle oluşan maddelere denir.

Element ve bileşiklerin ortak özellikleri

Element ve Bileşiklerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Bileşik ve elementlerin ortak özellikleri maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır:

 • Hem elementler hem de bileşikler saf maddedir.
 • Her ikisi de tanecikli yapıya sahiptir. Atomlardan meydana gelmişlerdir.
 • Elementler ve bileşikler maddenin temel yapı birimleridir.
 • Homojendirler.
 • Kendilerine ait ayırt edici özellikleri bulunur.
 • Element ve bileşiklerin erime ve kaynama noktaları sabittir.
 • Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir.

Element ve bileşikler birer saf madde oldukları için saf maddelerin taşıdıkları bütün özellikleri ortak olarak gösterirler.

Element ve Bileşiklerin Farklı Özellikleri

Element ve bileşikler birer saf madde olmasına rağmen iki farklı kimyasal türdür. Bu nedenle element ve bileşiklerin ortak olmayan özellikleri de epey fazladır. Bu özellikleri tablo halinde görebiliriz:

Elementler Bileşikler
Aynı cins atomlardan oluşur. Farklı cins atomlardan oluşur.
Atomik yapıda olabilir. Atomik yapıda olamaz.
Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılamaz. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir.
Sembollerle gösterilir. Formüllerle gösterilir.

Element ve bileşiklerin ayırt edici bu temel özellikleri mutlaka iyi bilinmelidir.

Element ve Bileşik Örnekleri

Biraz da element ve bileşiklerin örnekleri üzerinde duralım. Böylece hangisinin element hangisinin bileşik olduğu konusunda kafamız daha net hale gelecektir.

Element örnekleri şöyle sıralanabilir:

 • Hidrojen (H)
 • Helyum (He)
 • Lityum (Li)
 • Klor (C)
 • Azot (N)
 • Oksijen (O)
 • Flor (F)
 • Sodyum (Na)
 • Magnezyum (Mg)
 • Alüminyum (Al)
 • Klor (Cl)
 • Argon (Ar)
 • Potasyum (K)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Demir (Fe)
 • Bakır (Cu)
 • Gümüş (Ag)
 • Altın (Au)

Bileşik örnekleri şöyle sıralanabilir:

 • H2O (Su)
 • CO(Karbondioksit)
 • CO (Karbonmonoksit)
 • HF (Hidrojen florür)
 • HCI (Hidroklorik asit)
 • NH3 (Amonyak)
 • NaCl (Sodyum klorür)
 • CH4 (Metan)
 • C2H5OH (Etil alkol)
 • SO3 (Kükürt trioksit)
 • C6H12O6 (Glikoz)

Görüldüğü gibi elementler sembollerle, bileşikler ise formüllerle gösterilir. Buna dikkat etmek ikisini ayırmada kullanılabilecek basit bir yöntemdir.

Leave a Comment