Dünya’nın Şekli ile İlgili Geçmişte Öne Sürülen Görüşler

İnsanoğlu var olduğu günde bugüne üzerinde yaşadığı Dünya’nın şeklini merak etmiştir. Bugün gelişmiş gözlem ve hesaplama yöntemleri sayesinde biz gezegenimizin şeklini biliyoruz. Eski dönemlerde gözlem imkanları kısıtlı olduğundan birçok farklı teori gündeme gelmiştir. Eskiden dünyanın şekli ile ilgili öne sürülen fikirler nelerdir bilirsek insanlığın düşünce tarihi açısından daha fazla bilgi sahibi oluruz. Bu yazıda dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler üzerinde duracağız.

Bugün artık geçmişte ortaya atılan bu düşüncelerin doğru olmadığını biliyoruz. Ancak eski dönemlerde bu fikirleri test edecek bilgi yoktu. Bu nedenle birbirinden farklı birçok fikir bulunmaktaydı. Dilerseniz bu fikirlerden en yaygın olanlarına değinelim.

Dünyanın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler

Dünya’nın Şekli ile İlgili Geçmişte ileri sürülen Bazı Görüşler

Dünya’nın şekli ve hareketleri ile binlerce yılda farklı farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunları maddeler halinde şöyle örneklendirebiliriz:

 • Birçok insan Dünya’nın düz bir tepsi olduğuna inanırdı. Eğer çok ileriye giderseniz bu tepsiden aşağı düşeceğiniz düşünülürdü.
 • Bazı insanlar Dünya’nın küp şeklinde olduğunu öne sürüyordu.
 • Dünyanın bir öküzün boynuzları arasında durduğu da düşünülüyordu.
 • Eski Hintlere göre Dünya’da en altında bir kaplumbağa bulunuyordu. Onun sırtında ise 4 fil bulunuyordu. Dünya bu 4 filin sırtındaydı.
 • Eski Mısırda Dünya’nın düz bir dikdörtgen olduğu ve bu dikdörtgenin dışında sınırsız akarsular olduğu görüşü vardı.
 • Yine Mısırda Dünya’nın bir kutu gökyüzünün de onun kapağı olduğu düşünülmüştür. Kutu kapağı açıldığında gündüz, kapandığında ise gece olmaktadır.
 • Babiller dünyayı düz bir tepsi olarak hayal etmiştir.
 • Mayalar dünyayı gölde yüzen büyük bir timsaha benzetmiştir.
 • Yunanlılar dünyayı bir tanrının omzunda taşıdığı fikrini ortaya atmışlardır.
 • Thales Dünya’nın suda yüzen bir yarım küre olduğunu ileri sürmüştür.
 • Pisagor Dünya’nın küre şeklinde olduğunu ileri süren ilk bilim insanı olmuştur.
 • Aristo, Biruni, Galileo Galile, Kepler gibi bilim insanları da Dünya’yı küreye benzetmiştir.

3. sınıf müfredatında karşımıza çıkan bu bilgiler geçmişi ve Dünya’nın serüvenini anlamamız açısından çok önemlidir. Bugün artık Dünya’nın katmanlarını dahi bilmekteyiz. Eskiden bilinmeyen bu bilgiler günümüzde deney ve gözlemlerle artık biliniyor.

Leave a Comment