Gümüşün Kararması Kimyasal Mı?

Çevremizde sürekli olarak değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimler kimyasal ya da fiziksel değişim olabilir. Bu yazıda çok sık sorulan gümüşün kararması kimyasal mı sorusuna yanıt vereceğiz. Soruya kısaca cevap verdikten sonra mantığını da izah edeceğiz.

Gümüşün kararması kimyasal değişimdir. Çünkü gümüşü karartan şey yüzeyinde meydana gelen kimyasal tepkimedir. Böylece gümüşün yüzey kısmında maddenin iç yapısı değişmiş olur.

Fiziksel değişimlerde maddenin fiziksel özellikleri değişirken kimyasal değişimlerde maddenin iç yapısı değişir. Bu nedenle kimyasal değişimlerde mutlaka bir kimyasal tepkime gerçekleşir.

Çok merak edildiği için elmanın kararması fiziksel mi yoksa kimyasal değişim mi sorusuna da cevap verelim. Isırılmış elmanın zaman geçtikte kararması da yine kimyasal değişimdir.

Gümüşün kararması kimyasal mı

Gümüşün Kararması Tepkimesi

Bir kimyasal değişim olması için mutlaka bir kimyasal tepkime olmalıdır. Merak edenler için gümüşün kararmasına neden olan tepkimeyi de verelim.

2AG(k) + O2(g) → 2AgO(k)

Bu tepkimede gümüş oksijenle tepkimeye girmekte ve yüzeyde AgO katısı oluşmaktadır. Oluşan AgO katısı siyah bir görüntüye sahiptir ve artık gümüş değildir. Burada gümüş başka bir maddeye dönüşmüş yani kimyasal olarak değişmiştir.

Gümüşün oksijenle olan bu tepkimesi aynı zamanda bir yanma tepkimesidir. Yavaş gerçekleştiği için alev alma veya aşırı sıcaklık artışı gözlenmez. Ancak tepkime yine yanma tepkimesidir.

Fiziksel değişimler daha kolay geri dönüştürülebilirken kimyasal değişimler geri döndürülmez. Kararan gümüşü bir kuyumcuya götürürseniz yüzeyindeki karartıyı alacaktır. Ancak bu durumda yüzeydeki ince tabakayı sıyırdığı için gümüş miktarında azalma meydana gelecektir.

Leave a Comment