Ali Canip Yöntem Edebi Kişiliği ve Eserleri

Ali Canip Yöntem

Ali Canip Yöntem Edebi Kişiliği

Ali Canip Yöntem edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde;


ADI : Ali Canip

SOYADI : Yöntem

DOĞUM YERİ : İstanbul

ALANI : Edebiyat tarihi, şiir, makale

LAKABI : Kalemșor

DOĞUM TARİHİ : 1887

ÖLÜM TARİHİ : 1967


Sanat yaşamına Fecri ati Döneminde başlamıştır.

Yeni Lisan hareketinin etkisiyle Milli Edebiyat saflarına katılmıştır.

Genç Kalemler dergisinde yazı işleri müdürlüğü yapmış ve yazıları Milli Edebiyat anlayışını savunmuştur.

Açık, sade bir dil kullanarak yazdığı şiirler çok yankı bulmamıştır.

Şiirlerinden çok, edebiyat ve edebiyat tarihi üzerine yaptığı araştırmalarıyla tanınmıştır.

Sanatçı ayrıca yazdığı okul kitaplarıyla da tanınmıştır.

ESERLERİ :

MAKALE: Edebiyat Meseleleri ve Cenap Bey’le Münakaşalarım

İNCELEME : Türk Edebiyat Antolojisi, Ömer Seyfettin Hayatı ve Eserleri, Edebiyat (okul kitabı)

ŞİİR : Geçtiğimiz Yol

OKU  Öğretici Metinler Nedir?

Leave a Comment