Don Kişot (Don Quijote) Roman Özeti

Don Kişot Özet

Don Kişot Özet

Don Kişot Özeti, konusu, incelemesi, türü, romanda ne anlatıldığı ve yazarı hakkındaki yazımız.

Romanın Konusu:

Romanda idealist bir tip olan, şövalye romanları okuyup aklını kaybeden 50 yaşındaki köy asilzadesi Don Kişot gerçekler dünyasından kopup hayaller dünyasında yaşar, kendisini soylu bir şövalye zanneder. Başına şövalye miğferi diye berber çanağı geçirip sıska atı Rosinante’ye biner, yanına da Sancho Panza adlı seyisi alır, maceralara atılır. Başına türlü olaylar gelir, sonunda aklı başına gelir, kendisini bu duruma getiren şövalye romanlarını yakar.

Don Kişot, dünyada “ilk modern ve edebi roman” kabul edilir.

Eser, İspanya’da yaygın olan şövalye romanlarını yermek için yazılmış bir şövalye romanıdır.

Romanın Özeti:

İspanya’nın Mancha eyaletinden bir köy asilzadesi olan Don Kişot, elli yaşında, bekar, sıska, uzun boylu bir adamdır. Şövalye romanlarını okuya okuya aklını kaybetmiş ve Orta Çağ’daki gibi bir gezgin şövalye olmak, dünyadan kötülükleri kaldırmak, haksızlıkları düzeltmek, insanlığı mutluluğa kavuşturmak hayaline kapılmıştır.

Atalarından kalma paslı zırhları mahzenden çıkarıp onarır; başına miğfer yerine bir berber çanağı geçirir; Dulcinea adını verdiği kaba bir köylü kızını, uğrunda türlü serüvenlere atılacağı güzel ve soylu bir sevgili sayar, gözüne küheylan gibi görünen sıska atı Rocinante’ye biner; elde edeceği adalardan birisinin valiliğini vermeyi vaat ettiği köylü Sancho Panza’yı da yanına seyis olarak alır; biri atına, öbürü eşeğine binerek haksızlıkları düzeltmek üzere İspanya’da dolaşmaya çıkarlar.

OKU  Öğretici Metinler Nedir?

Hayal âleminde yaşayan Don Kişot, gördüğü her şeyi, kafasının içindeki hayallere benzetir: mesela yel değirmenlerini, insanlara karşı kötülük eden devlermiş gibi görmektedir, onların üzerlerine doğru saldırır; zincire vurulmuş kürek mahkumlarını ise fakir düşmüş, zorda kalmış yoksul insanlar sanarak kurtarır; karşılıklı ilerleyen iki koyun sürüsünü de iki ordu sanar, zayıf tarafın yardımına giderek mızrağını koyunlara karşı kullanmaya, onlara vurmaya başlar, sonunda çobanlardan dayak yemekten kurtulamaz…

Böyle birtakım serüvenlerden sonra en sonunda yine köyüne döner, ölümüne yakın aklı başına gelir ama artık geçtir.

Leave a Comment