Cumhuriyet Yönetiminin Özellikleri

Dünya’da bugün en yaygın yönetim sistemi cumhuriyettir. Biz de 1923 yılında Atatürk’ün cumhuriyeti kurmasıyla birlikte bu şekilde yönetilmeye başladık. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşamamız rağmen pek çoğumuz cumhuriyet ne demektir çok iyi bilmiyor. Bu yazıda cumhuriyet yönetiminin özellikleri üzerinde duramaya çalışacağız. Dilerseniz önce basitçe cumhuriyet nedir onu görelim.

Egemenliğin doğrudan halka dayandığı yönetim sistemine cumhuriyet nedir. Cumhuriyet yönetiminde bir hanedan ya da sınıfın hakimiyeti söz konusu değildir.

Cumhuriyete tamamen zıt olan bir kavram ise monarşidir. Monarşide egemenlik doğrudan halka bağlanmaz. Ülkenin egemenliği belirli bir aileden veya sınıftan gelen bir kralın elindedir.

Cumhuriyet yönetiminin özellikleri

Cumhuriyet Yönetiminin Özellikleri Nelerdir?

Cumhuriyet ne anlama geliyor öğrendik. Şimdi de cumhuriyet yönetiminin özellikleri nelerdir maddeler halinde görelim.

Cumhuriyet yönetiminin özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Halk doğrudan egemendir. Yönetimde egemen başka bir zümre yoktur.
 • Devlet başkanı halkın içinden çıkar.
 • Halkın eşitliği prensibine dayanmaktadır.
 • Şartları taşıyan her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı vardır.
 • Toplumda sınıflı bir yapı bulunmaz.

Yukarıdaki özellikler cumhuriyetin temel özellikleridir. Ancak bir cumhuriyetin demokratik bir cumhuriyet olması için başka nitelikler de gereklidir.

Demokratik bir cumhuriyetin taşıması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır:

 • Hukukun üstünlüğü esastır.
 • Halk tarafından seçilen meclis yönetimde etkindir.
 • Yasama, yürütme ve yargı şeklinde kuvvetler ayrılmıştır.
 • Eşitlik ilkesi güçlüdür.
 • Basın özgürlüğü vardır.
 • Düşünce ve ifade hürriyeti vardır.
 • Örgütlenme hürriyeti vardır.
 • Serbest girişim ve ticari faaliyet özgürlüğü vardır.
 • Din ve vicdan hürriyeti esastır.
 • Her türlü ayrımcılıkla mücadele edilir.
 • İnsan hakları garanti altındadır.

Dünya’da cumhuriyetle yönetilen birçok ülke vardır. Ancak demokratik özellikleri tam olarak gösteren ülke sayısı oldukça azdır. Türkiye cumhuriyetinin yapması gereken cumhuriyeti geliştirecek tamamlayıcı nitelikleri kazanmaktır.

Leave a Comment