Mısırlıların Dini İnançlarının Tıp ve Mimariye Olan Etkileri

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yaşanması çoğu zaman ihtiyaç nedeniyle olmuştur. Bu ihtiyaçlar gündelik ihtiyaçlar olduğu gibi sosyal inanışlar da olabilir. Mısır medeniyeti ihtiyaçların bilimi ve teknolojiyi nasıl geliştirdiğine yönelik çok iyi bir örnektir. Bu yazıda Mısırlıların dini inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri nelerdir göreceğiz.

Mısırda ayrıca tarım vb. ihtiyaçların da bilginin gelişmesine çok önemli katkı yaptığı bilinmektedir. Ancak bu yazıda daha çok dinin bu alanlara katkılarına değineceğiz.

Mısırlıların dini inançlarının tıp ve mimariye olan etkileri

Mısırlıların Dini İnançlarının Tıp Bilimine Etkileri

Mısır dininde ölümden sonra yaşamın devamlılığına inanç vardı. Bu nedenle kişiyi öbür dünyaya hazırlamak gerekir. Bedenlerin ölümden sonra da korunması için ölüler mumyalanırdı. Mumyalamak basit bir iş değildir. Bir bedeni mumyalamak için çok iyi tanımak gerekir.

Mumyalanan bedenin içi boşaltılırdı. İç organlar çıkarılırdı. Böylece neredeyse her ölünün karnı açıldığı için iç organlar Mısırlılar tarafından çok iyi öğrenilmişti.

Ayrıca mumyanın nemden kurtulması için tuz içerisinde bekletilmesi, vücuda kumaşın yapışması için reçine ve buna benzer yapışkanların kullanılması insan vücudunun ve yapısının daha iyi anlaşılmasına olanak sağlamıştır.

Mısırda ayrıca mumyalamak için çeşitli ilaçlar kullanılmıştır. Yine ilaçlar geliştirmek için birçok madde incelenmiş böylece insana iyi gelecek ilaçlar için de bilgi elde edilmiştir. Ayrıca Mısır inancında tıp bilgisi tanrısal bir bilgi olduğu için rağbet görmüştür.

Mısırlıların tıp biliminde gelişmesinin ana nedeni ahiret hayatına ve insanın kutsallığına olan inançtır. Ayrıca Mısırda hayvanların da mumyalandığı ve hayvan anatomisinin iyi öğrenildiği bilinmektedir.

Mısırlıların Dini İnançlarının Mimariye Olan Etkileri

Mısır dininin yansıması mimaride çok açık ortaya çıkmaktadır. Bugün dahi dünya harikası olan ve milyonlarca insanın gidip görme ihtiyacı duyduğu Mısır Piramitleri bu durumun bugüne ulaşmış yansımalarıdır.

Ölümden sonra yaşam inancı Mısırda bugünden farklıydı. Kişi bazen mallarıyla hatta bazen eşiyle birlikte gömülüyordu. Bu da ciddi büyük mezarlıkların yapılmasını gerekli görüyordu. O günün şartlarında büyük mezarlar yapabilmek için teknik bilginin olması gerekir. Mısır dini anıt mezar mimarisine büyük katkılar yapmıştır.

Anıt mezarların yanında bugüne ulaşmayan birçok tapınağın da Antik Mısırda inşa edildiğini biliyoruz. Mezar inşası, tapınak inşası, anıt inşası gibi çalışmalar Mısır mimarisinin gelişmesini sağlamıştır.

Elbette dini inanışla ortaya çıkan bu mimari bilgisi başka alanlarda da kullanılmıştır. Mısırda ortaya çıkan bu bilgiler göçler aracılığıyla başka medeniyetlere de ulaşmış böylece bilim ve teknik yayılım göstermektedir.

Mısır biliminin gelişmesinde elbette başka faktörler de bulunur. Örneğin Nil nehrinin taşması sonucu tarla sınırlarının değişmesi ve bunların tekrar tespiti geometri bilgisini geliştirmiştir.

Leave a Comment