Marmara Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

Ülkemizde ekonomik faaliyetler bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Ekonomik açıdan en önemli bölgemiz ise Marmara bölgesidir. İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi çok önemli şehirler bu bölgede bulunur. Bu yazıda Marmara bölgesinin ekonomik faaliyetleri üzerinde duracağız. Önce 5. sınıf müfredatında uygun olarak kısaca bu faaliyetler nelerdir göreceğiz. Ardından da konuyu iyi öğrenmek isteyenler için biraz daha detay sunacağız.

Marmara bölgesinin ekonomik faaliyetleri tarım, hayvancılık, balıkçılık, sanayi, turizm ve madencilik şeklindedir. Özellikle sanayinin büyük bir bölümü bu bölgede toplanmıştır. 

Marmara bölgesi içerisinde yer alan illerin farklı özellikleri vardır. Dilerseniz bu illere bakarak hangi ilde hangi faaliyetlerin ön plana çıktığını görelim.

Marmara bölgesinde yer alan iller şöyle sıralanabilir:

  • Kırklareli
  • Tekirdağ
  • Edirne
  • İstanbul
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Bursa
  • Balıkesir
  • Yalova
  • Çanakkale

Marmara bölgesinin ekonomik faaliyetleri

İllere Göre Marmara Bölgesinin Ekonomik Faaliyetleri

İlleri tek tek ele alıp öğrenelim. Konuya çalışırken de il il hangi özelliklerin ön plana çıktığına dikkat edelim.

Kırklareli: Ekonominin temeli tarımdır. Başlıca tarım ürünleri buğday, yulaf, ayçiçeği, fasulyedir. Tarımdan sonra hayvancılık gelir. Sığır, koyun ve kıl keçisi oldukça yaygındır. Kırklareli’nin ormanlık alanları zengin olduğu için bölgede ormancılık da yapılır. Ayrıca yeraltı zenginlikleri vardır. Bu yeraltı zenginliğinin gelecekte burayı sanayi merkezi haline getirmesi beklenmektedir.

Tekirdağ: Türkiye’de yetişen ayçiçeğinin %25’i bu ilde yetişir. Ayrıca kavun ve karpuz bağcılığı ve sebzecilik gelişmiştir. Buğday, mısır, arpa, yulaf, soğan, şekerpancarı bölgede yetişmektedir. Metal eşya ve makine sanayisi gelişmiştir. İstanbul’a yakın olduğu için ulaşım ve pazarlama imkanları gelişmiştir. Bol miktarda çayır ve mera olduğu için hayvancılık için uygun bir yerdir. Sığır, koyun, kıl keçisi ve hindi yetiştirilir. Ayrıca arıcılık gelişmiştir. Tekirdağ’ın ulaşım imkanları oldukça gelişmiştir. Karayolu ağı çok iyidir.

Edirne: Tarımda tarla tarımı ön plana çıkar. Buğday, ayçiçeği ve şekerpancarı  yetiştirilir. Çayır ve meralar azalmıştır ancak yine de hayvancılık yapılır. Koyun, kıl keçisi, sığır ve manda beslenir. Linyit madenciliği yapılır. Türkiye’nin batıdaki sınır kapıları bu ildedir. 4 sınır kapısından 3’ü Yunanistan’a, 1’i ise Bulgaristan’a bağlanır.

İstanbul: Buğday, arpa, yulaf, mısır, bakla ve ayçiçeği yetiştirilir. İl dahilinde çeşitli meyveler de yetiştirilmektedir. Çevresinde kümes hayvancılığı da yaygındır. Marmara bölgesinin ve Türkiye’nin balıkçılık merkezidir. Sanayisi ve ulaşım imkanları çok gelişmiştir. Çok büyük bir ticaret potansiyeline sahiptir. Tarihi ve kültürel güzellikleriyle İstanbul aynı zamanda önemli miktarda turist çeken bir yerdir. Ülke ekonomisinin yaklaşık %30’u İstanbul’a bağlıdır.

Kocaeli: Başlıca tarım ürünleri buğday, mısır, yulaf, ayçiçeği, şeker pancarı, keten ve tütündür. Ayrıca domates, ıspanak, lahana, bakla, kereviz gibi sebzeler yetiştirilir. Çeşitli meyvelerin de tarımı yapılmaktadır. Kocaeli’nin %38’i ormanlarla kaplıdır. Türkiye’de kağıt üretiminin önemli bir kısmı burada yapılır. Sanayisi ve ulaşım imkanları çok gelişmiştir.

Sakarya: Tarıma uygun ve çok verimli ovalar bulunur. Ayrıca tarımda makineleşme sonucu verim artmıştır. Tarım ürünü çeşitliliği fazladır. Diğer illerdeki tarımsal ürünler burada da yetiştirilir. Sakarya’nın hayvancılığı da gelişmiştir. Meraların azalması sonucu koyun ve keçi sayısı azalsa da sığır üretimi artmıştır. Yine orman açısında Sakarya zengin bir ilimizdir. Madencilik açısından ele alırsak Karasu ilçesinde demir çıkarılmaktadır.

Yalova: Kivi tarımı, süs bitkileri, seracılık yaygındır. Otomotiv ve kağıt sanayisi gelişmiştir. Ayrıca tekstil ve kimya sanayisi de vardır. Küçük bir ildir.

Bilecik: Tarım açısından zengindir. Birçok farklı tarım ürünü üretilir. Yem fabrikasının kurulmasıyla birlikte hayvancılık gelişmeye başlamıştır. İpekböcekçiliği ve arıcılık gelişmektedir. İlin yarısı ormandır. Odun ve kerestecilik yaygındır.

Bursa: Buğday, mısır, yulaf ve pirinç gibi ürünler yetişir. Ayrıca çeşitli baklagiller de burada yetiştirilmektedir. Bursa’da hayvancılık çok gelişmiştir. Mera ve çayırları boldur. Kıl keçisi ve sığır yaygın olarak yetiştirilir. Gıda sanayisi çok gelişmiştir. Süt üretimi, meyve suyu, konserve imalatı gelişmiştir. 20’den fazla fabrikasıyla bir sanayi merkezidir. Ayrıca doğal güzellikleri ve tatil imkanlarıyla önemli bir turizm merkezidir.

Balıkesir: Meyve tarımında önemli bir ildir. Zeytin, narenciye, incir, pamuk tarımı yaygındır. Elma, armut ve ayva meyveleri de yaygın olarak yetiştirilir. Yine arpa, buğday ve mısır gibi ürünler yaygın olarak yetiştirilir. Koyun, keçi ve büyükbaş hayvan beslenir. Balıkesir de yine orman açısından zengin bir ildir. Bunun sonucunda kereste ve mobilya sanayisi de gelişmiştir. Bor madeni açısından çok zengin bir yerdir. Ülkemizdeki borun önemli bir kısmı burada çıkar.

Çanakkale: Ayçiçeği üretimi açısından önde gelen yerlerdendir. Buğday, arpa, yulaf, çavdar, susam ve tütün üretimi de yaygındır. Hayvancılık olarak keçi ve sığır yetiştirilen hayvanlardır. Çanakkale’de bol miktarda orman olduğu için ormancılık ekonomide önemli bir yer tutar.

Leave a Comment