Heyelan ve Erozyonun Tarım Üzerindeki Etkisi

Heyelan ve erozyonun tarım üzerindeki etkisi

Tarımsal faaliyetler önemli bir nüfusun geçim kaynağı olduğu gibi bütün hepimizin de gıda kaynağıdır. Bu nedenle tarım hayati bir öneme sahiptir. Bununla birlikte tarımsal faaliyetler yağış gibi doğa olaylarından son derece etkilenir. Ayrıca doğal afetler de tarıma önemli ölçüde etki eder. Bu yazıda heyelan ve erozyonun tarım üzerindeki etkisi nedir bu konu üzerinde durmaya çalışacağız. Heyelan ve erozyon gibi doğal süreçler tarıma ciddi ölçüde zarar vermektedir. Bu zararlara geçmeden önce konunun mantığını anlamak açısından önce heyelan ve erozyon nedir kısaca hatırlayalım. Heyelan ve Erozyon Nedir? Basitçe toprak kayması da denilen…

Read More

Ekonomik Değeri Olan Kayaçlara Ne Denir?

Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir

Kayaçlar, farklı minerallerin bir araya gelmesiyle oraya çıkan birikinti maddeleridir. Yerkabuğunun önemli bir kısmı kayaçlardan oluşmuştur. Kayaçlar içerdikleri minerallere göre farklı özellikler gösterir. Buna göre ekonomik değeri olan ve ekonomik değeri olmayan kayaçlardan bahsedebiliriz. Ekonomik değeri olan kayaçlara ne denir cevaplayalım. Ekonomik değeri olan kayaçlara “maden” denir. Maden kelimesi yerine bazen “cevher” kelimesi de kullanılır. Madenler veya cevherler ekonomik değeri olan kayaçlardır. Maden cevherleri farklı ekonomik değerlere göre sınıflandırılabilir. Örneğin altın ve demir çok farklı ekonomik değere sahip iki metal mineraldir. Ekonomik Değeri Olan Kayaçlara Örnekler Ekonomik değeri olan kayaçlar…

Read More

Mevsimlerin Ayları

Mevsimlerin ayları

Coğrafi olarak her mevsimin kendine ait iklimsel özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle hangi ayın hangi mevsime denk geldiğini bilmek gerekir. Bu bilgi ayrıca günlük hayatta da çok işimize yaramaktadır. Herhangi bir ayda bahsedildiği zaman hangi mevsime denk geldiğini bilmek gerekir. Bu yazıda mevsimlerin ayları üzerinde duracağız. Daha sonra ise konuyla alakalı bazı bilgileri sunacağız. Yaygın olarak kullanılan miladi takvimde 12 ay bulunmaktadır. Bu 12 ay 4 mevsime denk geldiği için her mevsim 3 ayı kapsamaktadır. 1 yıl bitiminde mevsimler de tekrar etmektedir. Mevsim ve Aylar Tablosu Aşağıdaki tabloda 4 mevsim ve…

Read More

Kum Oluşumu Sıralaması

Kum oluşumu sıralaması

Kum ve toprak gibi yerkabuğunu örten maddeler kayaçların çeşitli etkilerle ufalanması sonucu oluşmaktadır. Bu dönüşümün hangi sıralamayla gerçekleştiğini bilmek önemlidir. Bu yazıda kum oluşumu sıralaması üzerinde duracağız. Kumdan sonra da toprak oluştuğu için toprak oluşumu sıralaması olarak da düşünülebilir. Kum oluşumu sıralaması şöyledir: Kayaç Kaya Taş Çakıl Kum Toprak Büyük kayaçlar önce daha küçük kaya ve taşlara dönüşür. Ardından taşların parçalanmasıyla da çakıl ve sonuçta kum oluşur. Kumun daha da ufalanmasıyla toprak ortaya çıkar. Kum Nedir? Nasıl Oluşur? Kumun oluşumunda doğru sıralamayı yukarıda paylaştık. Peki kum nedir tanımlayabilir miyiz? Çeşitli…

Read More

Kayaçlar Nasıl Toprağa Dönüşür?

Kayaçlar nasıl toprağa dönüşür

Yerkabuğunun en üst katmanında bitkiler için yaşam alanı olan toprak örtüsü bulunur. Toprak yerkabuğundaki kayaçların çeşitli etkilere maruz kalmasıyla ortaya çıkmaktadır. Kayaçların toprağa dönüşmesi için belirli şartların yerine gelmesi gerekir. Bu konuda kayaçlar nasıl toprağa dönüşür anlamaya çalışacağız. Dilerseniz toprak oluşumuna girmeden önce kayaçlar nasıl oluşur ona kısaca değinelim. Ardından kayaçlar toprağa dönüşür mü, dönüşürse bu nasıl olur konusuna açıklık getirelim. Kayaçlar Nasıl Oluşmuştur? Kayaçlar aslında Dünya’nın derinliklerinden çıkarak yüzeye ulaşmaktadır. Magmanın yukarı çıkıp katılaşmasıyla kayaçlar oluşur. Bu kayaçlar uzun süre boyunca farklı sıcaklık ve basınç altında kalarak çeşit çeşit…

Read More

Coğrafya ve Kültür İlişkisi

Coğrafya ve kültür ilişkisi

Doğduğumuz ve yetiştiğimiz coğrafya bizi biz yapan en önemli çevresel etmendir. Biz hem yaşadığımız coğrafyadan hem de yetiştiğimiz kültürden çokça etkilenmekteyiz. Ayrıca coğrafya ve kültür birbirini son derece etkilemektedir. Bu yazıda coğrafya ve kültür ilişkisi üzerinde durmaya çalışacağız. Coğrafya Dünya bilimidir. Yaşadığımız çevreyi bütün yönleriyle öğrenmeyi hedefler. Kültür ise bir toplumun birikimleridir. Bu birikim de çevreden etkilenmektedir. Bu nedenle coğrafyanın kültüre büyük ölçüde etkisi vardır. Örneğin yağmurun çok yağdığı ve ağaçların bol olduğu Doğu Karadeniz bölgesinde ahşap ev kültürün bir parçasıdır ve çok doğaldır. Ancak aynı durumda Güneydoğu Anadolu bölgesinde…

Read More

Coğrafya ile İlgili Meslekler

Coğrafya ile ilgili meslekler

Dünyamızı tanımamıza yarayan bilim coğrafyadır. Eğer Dünyayı tanımak istiyorsanız bunun en mantıklı yolu iyi bir coğrafya bilgisidir. Ardından gezerek bunu pekiştirebilirsiniz. Bu yazıda coğrafyaya ilgisi olanlar için coğrafya ile ilgili meslekler üzerinde duracağız. Bu mesleklerde coğrafya bilgisi kullanacaksınız. Coğrafya ile ilgili mesleklerin bazılarını coğrafya bölümü okuyarak yapabilirsiniz. Bazıları için ise böyle bir zorunluluk yok. Başka bir bölüm okusanız dahi meslek coğrafyayı içeriyor olabilir. Coğrafya Meslek Dalları Listesi Aşağıda yer alan mesleklerin tamamında öyle ya da böyle coğrafya bilgisini kullanmaktasınız. Coğrafya öğretmenliği Coğrafya akademisyenliği Haritacılık Şehir bölge plancılığı CBS uzmanlığı  (GIS…

Read More

Edebiyat Coğrafya İlişkisi

Edebiyat coğrafya ilişkisi

Güzel sanatlar içerisinde edebiyat tarih boyunca çok önemli bir yer tutmuştur. Önce sözlü dönem sonrasında da yazılı dönem boyunca insanların güzellik arayışının bir ürünü olmuştur. İnsan coğrafyadan bağımsız düşünülemeyeceği için bu yazıda edebiyat coğrafya ilişkisi üzerinde durmaya çalışacağız. Edebiyat ve coğrafyanın ortak noktası insandır. Coğrafya insanı doğrudan etkilerden edebiyat bütünüyle bir insan eylemidir. Edebiyat toplumu etkileyen olay ve olguları yansıtmaktadır. Bu olay ve olguların hiçbiri coğrafyadan bağımsız değildir. Dolayısıyla edebiyat ve coğrafya arasında çok sıkı bir ilişki bulunmaktadır. İlgili yazı: Edebiyat felsefe ilişkisi Edebiyat ve Mekan İlişkisi Edebiyatla mekan arasında…

Read More

Jeomorfoloji Nedir?

Jeomorfoloji nedir

Coğrafya kelime anlamı itibariyle Dünya bilimidir. Dünyamız da çeşitli açılardan incelenebildiği için coğrafyanın da çeşitli alt dalları bulunmaktadır. Bu alt dallardan biri de jeomorfoloji dediğimiz daldır. Bu yazıda jeomorfoloji nedir, neyi inceler, alt daları nelerdir gibi soruları yanıtlamaya çalışacağız. Yeryüzü şekillerinin yapısını, oluşum süreçlerini ve özelliklerini inceleyen bilim dalına jeomorfoloji denir. Yeryüzünde bulunan farklı yer şekilleri jeomorfoloji biliminin inceleme alanına girmektedir. Jeomorfoloji yerin fiziksel yapısını ele aldığı için fiziki coğrafyanın alt dalıdır. Fiziki coğrafyanın diğer alt dallarından olan hidrografya Dünyadaki suları, biyocoğrafya yeryüzündeki canlıları ve klimatoloji ise iklimi incelemektedir. İlgili…

Read More

Klimatoloji Nedir?

Klimatoloji nedir

Coğrafyaya biraz ilgi duyan herkes coğrafyanın çeşitli alt dallara ayrıldığını bilmektedir. Dünya bilimi olan coğrafya gezegenimizi farklı özellikleriyle ele almaktadır. Klimatoloji ise coğrafyanın alt dallarından biridir. Dünyayı kendi çalışma prensiplerine göre inceleler ve bize bazı önemli veriler sunar. Bu yazıda klimatoloji nedir ve klimatolog ne yapar gibi konulara değineceğiz. Yeryüzünde görülen iklim tiplerini ve hava olaylarını inceleyen bilim dalına klimatoloji denir. Klimatoloji alanında çalışma yapan bilim insanlarına ise klimatolog denmektedir. Klimatoloji nedir kısaca tanımından anlaşılabilir. İklim hakkında bilgi sahibi olmak birçok açıdan işimize yaramaktadır. Çünkü yeryüzünde insanların dağılışından tutun da…

Read More