Gelişmekte Olan Ülkelerin Nüfus Özellikleri

Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkelerden çeşitli özellikler açısından ayrılırlar. Coğrafya dersi açısından gelişmekte olan ülkelerin özellikleri bizim için önemlidir. Bu yazıda gelişmekte olan ülkelerin nüfus özellikleri üzerinde duracağız. Dilerseniz önce gelişmekte olan ülke ne demektir ona kısaca değinelim.

Henüz gelişmiş ülke kategorisine girmemiş ancak oraya doğru ilerleyen ülkelere gelişmekte olan ülkeler denmektedir. Dünyadaki çoğu ülke bu kategoride yer alır.

Gelişmekte olan ülkelerde gelişim hızı gelişmiş ülkelere göre daha fazladır. Bu ülkelerin amacı aradaki farkı kapatarak çeşitli faktörlere göre gelişmiş ülke olmaktır.

Gelişmekte olan ülkelerin nüfus özellikleri

Maddeler Halinde Gelişmekte Olan Ülkelerin Nüfus Özellikleri

Gelişmekte olan ülkelerin nüfus özellikleri maddeler halinde şöyle sıralanabilir:

 • Doğum oranı yüksektir.
 • Genç nüfus oranı yüksektir.
 • Yaşlı nüfus oranı daha düşüktür.
 • Ortalama yaşam süresi gelişmiş ülkelere göre daha azdır.
 • Nüfusun eğitim düzeyi yeterli değildir.
 • Sanayide ve tarımda modern yöntemler yaygın hale gelmemiştir.
 • Tarımda çalışan nüfus oranı gelişmiş ülkelere göre daha fazladır.
 • Kişi başında düşen üretim ve tüketim miktarı gelişmiş ülkelere göre daha azdır.
 • Kişi başına düşen milli gelir orta ya da düşük seviyededir.
 • Şehirleşme giderek artmaktadır.
 • Gelişmekte olan ülkelerin nüfus piramidi üçgen ya da asimetrik şekilde olabilir.

Gelişmekte olan ülkelerin özellikleri üzerinde daha detaylı durulabilir. Burada biz nüfus özellikleri üzerinde durmaktayız.

İlgili yazı: Gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri

Gelişmekte Olan Ülkeler Hangileridir?

Dünya’da gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmemiş (ya da az gelişmiş) ülkeler şeklinde üç kategori bulunmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler sayıca epey fazladır. Burada en önemli gelişmekte olan ülkeler hangileridir listeleyelim:

 • Çin
 • Hindistan
 • Rusya
 • Brezilya
 • Türkiye
 • Güney Afrika Cumhuriyeti
 • Endonezya
 • Malezya
 • Meksika
 • Filipinler
 • Tayland
 • Polonya
 • Romanya
 • Bulgaristan
 • İran
 • Mısır
 • Kazakistan
 • Azerbaycan
 • Arjantin
 • Peru

Bu ülkeler dışında da çok sayıda gelişmekte olan ülke vardır. Dünyadaki çoğu ülke bu kategoride yer almaktadır.

Leave a Comment