Gelişmiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri

Ülkeleri gelişim düzeylerine göre çeşitli gruplara ayırmaktayız. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler bu sınıflandırmanın en önemli iki üyesidir. Gelişmiş ülkelerin geliştiklerini gösteren birçok faktör bulunmaktadır. Bu yazıda gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri üzerinde durmaya çalışacağız.

Gelişmiş ülkeler birçok açıdan gelişmemiş ülkelerin önündedir. Aradaki fark nüfus yapılarına doğrudan yansımaktadır. Nüfusun özellikleri beşeri coğrafyanın en önemli konularından biridir. Dilerseniz gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerine maddeler halinde bakalım.

Gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri

Maddeler Halinde Gelişmiş Ülkelerin Nüfus Özellikleri

Gelişmiş ülkelerde nüfus şöyle özellikler göstermektedir:

 • Doğum oranı düşük, genç nüfus oranı azdır.
 • Ortalama yaşam süresi fazladır.
 • Yaşlı nüfus oranı yüksektir.
 • Nüfus artış hızı oldukça düşüktür.
 • Gelişmiş ülke nüfus piramidi çan ya da arı kovanı şeklindedir.
 • Nüfus iyi eğitimlidir.
 • Genellikle nüfusu arttırıcı politikalar uygulanır.
 • Tarım gibi sektörlerde çalışan nüfus oranı düşüktür.
 • Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı yüksektir.
 • Kişi başına düşen üretim ve tüketim miktarı fazladır.
 • Şehirleşme oranı oldukça yüksektir.

Bu özellikler ülkeden ülkeye farklılık gösterse de gelişmiş olarak sınıflandırılan ülkelerin çoğunda benzer nüfus özellikleri görülmektedir.

Nüfus piramitleri hakkında özet bilgi için nüfus piramitleri yazısına bakmanızı öneririz.

Bir Ülkenin Gelişmiş Ülke Olduğuna Nasıl Karar Verilir?

Bir ülkenin gelişmiş ülke ya da gelişmekte olan ülke olduğuna karar vermek için nüfus özellikleri tek faktör değildir. Aslında nüfus özellikleri gelişmiş olmanın daha çok bir sonucudur.

Ülkeleri bu şekilde sınıflandıran kuruluşlar genellikle uluslararası kuruluşlardır. Değerlendirme kriterleri çeşitli olmakla birlikte ekonomik refah, düşük suç oranı, yüksek eğitim düzeyi, ortalama yaşam süresi gibi kriterler öncelikli sıradadır.

Gelişmekte olan ülkelerin nüfusları genç olduğu için gelişmiş ülkelere göre nüfus açısından avantajlı durumdadırlar. Çünkü genç nüfus yüksek üretim potansiyeli demektir. Ancak gelişmekte olan ülkelerin de verimlilik sorunları vardır. Teknolojik geri kalmışlık üretim olanaklarını sınırlandırmaktadır.

Ülkelerin gelişmiş ülke kategorisine girmek ve daha yüksek refahı elde etmek için çözmesi gereken birçok problem vardır. Bu problemlerin başında nüfusa nitelikli eğitim vermek gelir. Eğitilmiş bir nüfus daha kaliteli iş gücü ve daha verimli üretim demektir.

Batı Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya, Güney Kore gibi ülkeler dünyada gelişmiş ülke denince akla gelen öncelikli ülkelerdir. Bu ülkeler dünyadaki ekonomik refahın önemli bir miktarını ellerinde bulundurmaktadır.

Leave a Comment