Dadaizm Nedir? Dadaizm Genel Özellikleri

Bu içeriğimizde Dadaizm özellikleri nedir gibi konuları açıklamaya çalışacağız.

Dadaizm özellikleri

Dadaizm 1. Dünya Savaşının yarattığı yıkım üzerine bir grup gencin, Romanya asıllı şair Tristan Tzara liderliğinde Fransa’da başlattığı bir protesto akımıdır.

“Saçmacılık” adı da verilen Dadaizm, kuralsızlığı kural olarak benimsemiş, anarşist bir harekettir. Kişiyi aklın kurduğu düzenden kurtarmak, sanatı yerleşik tüm değer yargılarından soyutlamak, sözcükleri bilinen anlamlar ve kurallara aykırı bir biçimde yan yana getirmek, kalıplaşmış bütün sistemleri, kuralları, gelenekleri yadsımak ve yıkmak üzerine kurulmuştur.

Dadaizm Temsilcileri

Akımın temsilcileri; John Heartfield, Raoul Hausmann, Hans Richter, Francis Picabia, Max Ernst vb. gibi şairlerdir.

Diğer Edebiyat akımları ilginizi çekebilir;

Realizm Nedir

OKU  Böğürtlen Eser İncelemesi

Leave a Comment