Egzistansiyalizm Nedir? Egzistansiyalizm Genel Özellikleri

Bu içeriğimizde Egzistansiyalizm özellikleri nedir gibi konuları açıklamaya çalışacağız.

Egzistansiyalizm Özellikleri

Egzistansiyalizm bir felsefi sistem olan Varoluşçuluğu ilk ortaya atan, Alman düşünür Martin Heidegger, kurucusu ise 2. Dünya savaşı yıllarında Fransız Jean Paul Sartre‘dir. Descartes’in “Düşünüyorum, Öyleyse varım.” görüşünden hareket eden akım; var olmanın “öz’den önce geldiğini, insanın önce dünyaya gelip sonra kendi özünü oluşturduğunu iddia eder.

Herkes, olmak istediği gibi olur. İnsan tabiatı ya da önceden konmuş değerler yoktur, insan kendi değerini kendisi yaratır. İnsan, seçmekte özgürdür ve bu özgürlük, onda bunalım yaratır.

Egzistansiyalizm Temsilcileri

İnsanın neden var olduğuna bir açıklık getirmeye çalışan Egzistansiyalizm akımının diğer temsilcileri arasında Albert Camus, Simone de Beavior, Andre Mairaux, Franz Kafka sayılabilir.

Diğer Edebiyat akımları ilginizi çekebilir;

Klasisizm Nedir

OKU  Türkü Nedir? (Nazım Biçimleri)

Leave a Comment