Günlük Hayatta Fonksiyonlar

Matematik her anlamda hayatımıza doğrudan etki etmektedir. Biz bunu her zaman fark etmesek de matematiksiz bir hayat aslında düşünülemez. Matematiğin en önemli konularından biri ise fonksiyonlardır. Her ne kadar günlük hayatta kullandığımız problemlerle ilgisiz gibi görünse de fonksiyonlar konusu da günlük yaşam için önemlidir. Bu yazıda günlük hayatta fonksiyonlar üzerinde duracağız.

Fonksiyonlar iki veri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bağıntılardır. Basit bir örnekle bir yatırım aracı 2 kat kazanıyorsa bunu f(x) = 2x şeklinde ifade edebiliriz. Yani 1 lira koyduğunuzda 2 lira olan şeyi bir fonksiyonla ifade edebiliriz.

Matematikte çok daha karmaşık fonksiyon işlemleri bulunmaktadır. Her işlem aynı zamanda bir fonksiyon olduğu için bu konunun anlaşılması matematik için çok önemlidir.

Günlük hayatta fonksiyonlar

Şimdi de günlük hayatta fonksiyonların kullanımına biraz değinelim.

Günlük Yaşamda Veya Doğada Fonksiyon Konusunun Yeri Nedir?

Günlük yaşamda fonksiyonların çok geniş kullanım alanları bulunmaktadır. Bunların hepsinin farkında olmayabiliriz. Birkaç örnekle gösterelim:

  • Bilgisayar, telefon gibi teknolojik cihazların işlemcileri matematiksel fonksiyonlarla dizayn edilir.
  • Bütün yazılım hizmetleri algoritmalarla yapılır. Algoritmanın temeli ise matematiksel fonksiyonlardır.
  • Otomat cihazları fonksiyon mantığıyla çalışırlar.
  • Ekonomik tahminler, beklentiler, ölçümler matematiksel fonksiyonlarla hesaplanır.
  • Termometreler genleşme sonucu sıcaklığı matematiksel bir işlem mantığıyla bize sunarlar.
  • Bir aracın ne kadar sürede ne yakacağı aracın yakıt performans fonksiyonunun bir ürünüdür.
  • Herhangi bir veri tahminimde önceki veriyle yeni veri arasındaki ilişki fonksiyonla ifade edilir.
  • Ekonomide çıktılar girdilerin birer fonksiyonudur. Bu girdileri değiştirerek fonksiyonların büyümesi sağlanır.

Eğer bir matematikçi değilseniz ya da iş sahanızda yaygın olarak matematik kullanmıyorsanız bunların farkına çok varmayabilirsiniz. Ancak sahip olduğumuz birçok şey için fonksiyonlar kullanıldığı için fonksiyonların günlük hayatımıza etkisi de büyüktür.

Modern yaşam modern matematik bilgisiyle inşa edilmiştir. Fiziğin gelişmesi bile matematiğin gelişmesiyle mümkün olmuştur. Fonksiyonlar ise matematiğin geliştirilmesindeki ana etmenlerden biridir.

Eğer bu konuyu bilmiyor ve öğrenmek istiyorsanız mutlaka okuyun: Fonksiyonlar nasıl halledilir?

Leave a Comment