Halide Edip Adıvar Edebi Kişiliği ve Eserleri

Halide Edip Adıvar Edebi Kişiliği

Halide Edip Adıvar Edebi Kişiliği

Halide Edip Adıvar edebi kişiliği, eserleri, sanat anlayışı ve hayatı kısaca maddeler halinde;


ADI : Halide Edip

SOYADI : Adıvar

DOĞUM YERİ : İstanbul

ALANI : Roman, Öykü, Oyun

LAKABI : Halide Salih

DOĞUM TARİHİ : 1884

ÖLÜM TARİHİ : 1964


Milli Edebiyat ve Yeni Lisan tartışmaları sırasında millileşmeden ve yalın dilden yana tavrını ortaya koymuştur.

ilk romanlarının merkezine kadınları yerleştirmiş, kadın psikolojisini bütün yönleriyle ele almıştır.

Kadın kahramanları sembol derecesinde yüksek özellikli, bir yanlarıyla çarpıcı ve etkileyicidir.

Sonraki romanlarında belirli tarihsel dönemlerin toplumsal özelliklerini, gelenek ve göreneklerin yön verdiği yaşama düzenini konu edinir.

Asıl ününü ise Türkçülük ve milliyetçilik konularını işlediği romanlarıyla kazanmıştır.

Realist olan sanatçının gözlemleri sağlam ama dili savruk ve özensizdir.

ESERLERİ :

ROMAN : Handan, Yeni Turan, Kalp Ağrısı, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Seviye Talip, Akile Hanım Sokağı, Zeyno’nun Oğlu

ÖYKÜ : Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt

TİYATRO : Maske ve Ruh, Kenan Çobanları

OKU  Parnasizm Nedir? Parnasizm Genel Özellikleri

Leave a Comment