Modern Türk Tiyatrosu Özellikleri

Modern Türk Tiyatrosu nedir? Türleri nelerdir? ve Temsilcileri Kimlerdir? gibi konuları yazımızda bulabilirsiniz.

Batılı anlamda çağdaş tiyatronun ilk örneklerine Tanzimat Döneminde rastlanır. Bu dönemde, ilk modern tiyatro oyunumuz sayılan “Şair Evlenmesi”ni Şinasi yazmıştır. (1859) Eser, bir perdelik bir komedidir.

Tanzimat Döneminin tiyatro yazarları arasında en etkili olanları Namık Kemal ve Ahmet Vefik Paşa’ dır. Tanzimat Döneminin tiyatro yazarları arasında Abdülhak Hamit Tarhan’ı, Şemsettin Sami’yi, Recaizade Mahmut Ekrem’i de saymak gerekir. Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati dönemlerinde tiyatro çalışmaları sönük geçmiş, bireysel konulu birkaç örnek dışında pek örnek verilmemiştir.

Milli Edebiyat Dönemi ise tiyatronun canlandığı bir dönemdir. Bu dönemde Aka Gündüz, Reşat Nuri Güntekin, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mithat Cemal Kuntay, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar gibi yazarlar tiyatro eserleri yazmışlardır.

Ülkemizde tiyatronun asıl gelişimi Cumhuriyet Döneminde gerçekleşir. Ahmet Kutsi Tecer, Haldun Taner, Orhan Asena, Turgut Özakman, Güngör Dilmen gibi birçok yazar nitelikli eserler yazmışlardır.

Diğer Tiyatro Türleri;

OKU  Orhan Seyfi Orhon Edebi Kişiliği ve Eserleri

Tiyatro Türleri

Leave a Comment