Ticaret ile İlgili Meslekler

Ticaret hayatımızın her alanında yer alan ekonomik faaliyetlerin başında gelir. Üretimden tüketime kadar mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sonucu oluşan ekonomik faaliyete ticaret denmektedir. Ticaret geniş bir alan olduğu için bu alanda çok sayıda meslek ortaya çıkmıştır. Bu yazıda ticaret ile ilgili meslekler üzerinde duracağız.

Ticaret ile ilgili meslekler şunlardır:

 • Pazarlamacılık
 • Satış temsilciliği
 • Büfe işletmeciliği
 • Bakkal işletmeciliği
 • Market ve süper market işletmeciliği
 • Kasiyerlik
 • Akaryakıt istasyonu işletmeciliği
 • Emlakçılık
 • Döviz bürosu işletmeciliği
 • Kuyumculuk
 • Tuhafiyecilik
 • Perakendecilik
 • Toptancılık
 • Kırtasiyecilik
 • Kitapçılık
 • Hayvan tacirliği
 • Galericilik
 • Esnaflık (Bütün sektörlerde)
 • Pazarcılık
 • İşportacılık
 • İhracat uzmanlığı
 • İthalat uzmanlığı
 • Gümrük müşavirliği
 • Satış mühendisliği

Bütün iş sahalarında işin ticaret boyutu vardır. Böyle düşünüldüğünde bütün meslekleri ticaretle ilgili meslekler olarak sınıflandırmak mümkündür. Biz listeyi hazırlarken doğrudan ticaretle ilgili olan mesleklere öncelik verdik.

Ticaretle ilgili meslekler

Ticaretin Gelişimi ve Önemi

İnsan sosyal bir varlık olarak bütün ihtiyaçlarını kendisi göremez. Bu nedenle diğer insanlarla sosyal ve ekonomik olarak etkileşim içine girmek zorundadır. İnsanlık ilk günlerinden bu yana ihtiyaçlarını görebilmek için başkalarının elindeki ürünleri elde etme karşılığında başka bir şey sunma yoluna gitmiştir.

Paranın icadından önceki uzun süreçte ticaretin temeli takas sistemi olmuştur. Bu sistemde herkes kendi ürettiği şeyin fazlasını başkasına vererek eksiklerini gidermektedir. Ancak bu sistem ticaretin ilkel halidir. Ticaretin gelişmesinin ana dönüm noktası paranın icadıdır.

Para her türlü mala karşı geçerli tek aygıt olarak ticareti çok daha verimli hale getirmiştir. Paranın icadıyla birlikte ticaret uluslararası bir boyut kazanmış ve oldukça çeşitlenmiştir.

Bugün insanın tükettiği şeyler çok daha çeşitli olmaya başlamıştır. Hizmet tüketimi ürün tüketimi kadar önemli hale gelmiştir. Dünyadaki toplam zenginlik de sürekli artmaktadır. Dolayısıyla günümüzde ticaret olmadan hiçbir şeyin mümkün olamayacağını söyleyebiliriz.

Ticarette temel motivasyon kar etme isteğidir. Kar isteği insanları üretim ve yatırım yapma isteği vermektedir. Bu şekilde ticari hayat toplumların aktif olarak çalışmasına olanak sağlamaktadır.

Ticaretin Diğer Alanlarla İlişkisi

Bütün ekonomik aktivitenin temelinde ticaret vardır. Neredeyse hiç kimse bireysel tüketim için üretim yapmamaktadır. Bir fırını düşünün. Üretilen yüzlerce ekmekten sadece 3 – 4 tanesi fırıncı tarafından tüketilmekte ve gerisi satılmaktadır.

Üretim sektörü ya da hizmet sektörü mesleklerinin tamamı da ticaretle ilgilidir. Çünkü ekonomik faaliyetin ana amacı kar etmektir. Kar elde etme de ticaret sırasında yani alış ve satış sırasında ortaya çıkar.

Örneğin lokantacılık bir hizmet sektörü mesleğidir. Ancak lokantada aktif olarak ticaret her gün yapılmaktadır. Çünkü verdiğiniz ürün ve hizmetin karşılığında doğrudan para alırsınız.

Turizm ile ilgili meslekler üzerinde daha önce durmuştuk. Aslında turizm meslekleri de ticaret ile doğrudan bağlantılıdır.

Bir ürün ve hizmeti üretirken ana amaç onu satmaktır. Satışın olabilmesi için alışın da olması gerekir. İşte alıcı ve satıcı arasındaki bu ilişkilerin tamamı ticarettir.

Günümüzde artık ticaret çok ileti boyutlara ulaşmış ve paranın ticareti ortaya çıkmıştır. Bankalar ve finansal kuruluşlar kredi ve benzeri finansal varlıklar satarak para kazanmaktadır.

Leave a Comment