Bilgi Çeşitleri Nedir?

Bu yazımızda bilgi çeşitleri nedir, kaç tanedir, özellikleri nelerdir gibi konular hakkında bilgi vereceğiz.

Özne nesnelerle; duyularını, aklını, hem duyularını hem aklını inançlarını, duygularını ve hayal gücünü kullanarak ilişki kurabilir. İşte nesnelerle kurduğu ilişki biçimine göre insanın edindiği bilgi çeşitleri gündelik (düzensiz), bilimsel, teknik, dini, sanatsal ve felsefi bilgi olarak türlere ayrılır.

Bilgi Çeşitleri

Gündelik (Düzensiz) Bilgi:gündelik bilgi

Günlük yaşantı sırasında görerek, duyarak, insanlarla ilişkide bulunarak edindiğimiz, herhangi bir araştırmaya dayanmayan basit bilgilerdir. Havanın bulutlu olduğunu gördüğümüzde yağmurun yağacağını düşünmemiz, bazı bitkilerin bazı hastalıklara iyi geldiğine ilişkin bilgilerimiz bu türdendir. Bunlar genellikle tek tek nesne ve olaylarla ilgilidir. Bu bilgilerin elde edilmesinde aklın sezgi gücünün de belirli bir payı vardır.

Bilimsel Bilgi:bilimsel bilgi

Olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini sistemli şekilde araştıran çalışma alanlarına bilim denir. Bilimler konularına ve yöntemlerine göre üç gruba ayrılır: Doğa bilimleri doğadaki nesne ve olayları ve aralarındaki neden-sonuç ilişkilerini; insan ve toplum bilimleri insan ve toplum davranışlarını ve aralarındaki sebep-sonuç ilişkilerini sistemli şekilde araştırır. İdeal (formel) bilimler ise konuları doğada somut olarak var olmayan, ancak doğadaki nesnelerin özelliklerinin onlardan soyutlanmasıyla oluşturulan konuları inceler. Matematik, geometri, mantık ideal bilimlerdir.

Bilimin Özellikleri:

  1. Konusu varlıktır.
  2. Varlığı bölerek, alanlara ayırarak inceler. Her bilim ayrı bir varlık alanını araştırır. 
  3. Gözleme, deneye ve akla dayanır. Bilim adamı gözlemlediği olaylar arasında aklıyla ilişki kurar.
  4. Bilim nesnel yöntemler kullanır.
  5. Nesnel (genel – geçer) ve kesin bilgiler verir.
  6. Eleştiricidir (sorgulayıcı, tartışmacı, irdeleyicidir).
  7. Birikimli olarak (yığılarak) ilerler.
  8. Genelleyicidir. Örneğin, “Su 100 derecede kaynar.” yargısı evrendeki tüm saf suları kapsar.
  9. Tutarlıdır.

 

OKU  Bilgi Felsefesi Konu Anlatımı

Teknik Bilgi:teknik bilgi

İnsan hayatını kolaylaştırmak amacıyla araç gereç, makine yapımına teknik denir. Buzdolabı, bilgisayar, cep telefonu birer teknik araçtır. Teknik bu araçları yaparken bilimsel bilgilerden faydalanır.  Örneğin, bilim çeliğin sert, iletken, hava koşullarına ve basınca dayanıklı olduğu bilgisini verir. Teknik elemanlar da bu bilgilerden faydalanarak çelikten tencere, vinç, gemi gibi araçlar yapar.

 

Dini Bilgi:dini bilgi

Dinin konusu yaratıcının nitelikleri, evreni ve insanı niçin yarattığı, evrenin ve insanın anlamı, insanın yaratıcı ile olan ilişkileridir. Din insana manevi huzur ve güç verir. Dinin emir ve yasaklarına uymak sevap, uymamak günahtır. Dolayısıyla dinin yaptırım gücü yeryüzündeki ilk insan toplumundan günümüze kadar her toplumun bir dininin olması, dinin insan için bir ihtiyaç olduğunu gösterir.

Sanat Bilgisi:sanat bilgisi

Sanatçılar, nesneleri algılayıp yorumlarken duygularını ve hayal gücünü kullanır. Sanatçıların bu şekilde ortaya koydukları ürünlere sanat eseri denir. Sanat sanatçının öznel niteliklerine dayandığı için özneldir.

Leave a Comment