Ergenekon Destanı Nedir ve Özeti

Ergenekon Destanı Göktürklerin en büyük destanıdır. Ergenekon Destanı nedir, Ergenekon Destanı Kısaca özet gibi sorularınız için aşağıya bakabilirsiniz;

Ergenekon Destanı Nedir

ergenekon destanı kısaca
  • Büyük bir yenilginin sonrasında Ergenekon’a adlı büyük dağların arasında bir yere sığınan ve Köktürklerin o bölgede çoğalmalarını, çoğaldıktan sonra araştırıp gelişerek savaşçılık ve demir dövme konusunda ustalaşmasını, sonrasında dağları eriterek Ergenekon’dan çıkması anlatılır. Ergenekon, Türklerin yüzyıllar boyunca çift sürerek, maden işleyerek ve avcılık yaparak yaşamlarını sürdükleri, çevresi yüksek, aşılmaz dağlarla çevrili kutsal bildikleri toprakların adıdır.
  • Ergenekon Destanı’nda Türklerin bu topraklardaki 400 yıl süren macerası anlatılmaktadır. Destanda demir dağı eritme olayı Göktürklerin demircilikle uğraşmalarıyla ilgilidir. Destanın orijinal biçimi günümüze ulaşmamış ancak özeti bilinmektedir.

Ergenekon Destanı Ne Zaman Bulundu?

Destan XIII. yüzyılda , İlhanlı (Moğol) tarihçisi Reşidüddin (ö .1318) tarafından “Cami’ütTevarih” adlı Farsça eserde ilk defa tespit edilip yazılı hale getirilmiştir. Destanı, daha sonra Ebulgazi Bahadır Han (1615-1663), Reşidüddin’in eserinden yararlanarak “Şecere-i Türk” adlı eserde kaydetmiştir.

OKU  Fıkra (Köşe Yazısı) Nedir? Özellikleri Nedir?

Ergenekon Destanı Özet

Ergenekon Destanı ve Nevruz İlişkisi

Göktürkler Ergenekon ‘dan çıktıkları zamanı hiç unutmamış ve o gün olduğu gibi her yılın o günü, yani 21 Mart’ta bayram olarak kutladılar. Bu kutlamalarda Göktürkler bir demir parçasını kızdırırlar ve demir kıpkırmızı olunca ilk olarak hakan, sonrasında ise beyler demiri daha büyük bir demirin üstüne koyarak döverler, bu bir gelenektir. 21 Mart, o günlerden beri Türk dünyasında kutlanmaktadır

Leave a Comment