İlahi Komedya (Dante) Destan Özeti

ilahi komedya

İlahi Komedya Özet

İlahi Komedya Özeti, konusu, incelemesi, türü, destanda ne anlatıldığı ve yazarı hakkındaki içeriğimiz.

Destanın Konusu:

Terzarima şeklinde (aba, bcb, cdc) yazılmıştır. Eser, Cehennem (İnfer no), Araf (Purgatorio) ve Cennet (Paradise) olmak üzere üç bölümden oluşur. Terzarima şeklinde yazılmış yüz kantodan (nağme) meydana gelmiştir;

Cehennem 34, Araf 33, Cennet 33 kantodan oluşur. Cantolar “terzarima” adı verilen nazım biçimiyle, üçlü kıtalarla yazılmıştır. Bu biçim kafiye düzeni şöyledir: aba-cdc-ded…

Bu eser 18 yılda tamamlanmıştır. 14233 dizedir. Eser, öbür dün yada Dante’nin yaptığı 7 günlük bir gezinin hikâyesidir.

Eserin ana teması, insanlığa dini eğitimle ilahi duygular kazandırmaktır. İlahi Komedya, alegorik bir eserdir.

Dante, hayat yolunun ortasında iken karanlık bir romanın (fena hayat ve İtalya’nın karışıklığı) içinde yolunu kaybetmiştir.

Sabaha karşı, üstünde gün işığının parladığı bir tepeye (temiz hayat) doğru yürür. Fakat bu sırada yolunu üç vahşi hayvan keser: bir pars (heves), bir aslan (gurur), bir kurt (cimrilik). Dante korkar, o zaman karşısına Latin şairi Vergilius çıkar, ona kılavuzluk eder.

OKU  Beş Hececiler Edebiyatı Özellikleri Temsilcileri

Dante, Vergilius’un kılavuzluğuyla Cehennem’i ve Araf’ı dolaşır. Dante, karanlık bir ormanda yolunu kaybettiğini söyler, bu manzara o devirdeki İtalya’nın karışık sosyal ve siyasi durumunu sembolize eder.

Destanın Özeti:

Şair, Virgilius’le birlikte Cehennem ve Araf’ı dolaşır, sevgilisi Beatrice ile de Cennet’i dolaşır. Eser, Cehennem bölümü ile başlar, Cehennem’de dokuz tabaka vardır. Cehennem bölümünde tanrıtanımaz filozof ve şairler, şehvet tutkusuna yenilenler, lüks ve keyif düşkünü kişiler, hasisler, müsrifler, öfkeliler, dinden çıkmış olanlar, zalimler, katiller, hırsızlar, intihar etmiş kişiler, falcılar, dalkavuklar… yer alır.

Arafta işlenen suça göre sekiz tabaka vardır. Kibirliler, kıskançlar, hasisler, müsrifler, öfkeliler, oburlar, şehvet düşkünleri Arafta çeşitli ceza ve azaba tabi tutulmuşlardır.

Araf’ın son tabakası ruhların günahtan sıyrılıp Cennet’e uçma yeridir. Cennet dokuz tabakadan oluşur. Dokuzuncu katta Tanrı vardır. Gezilen bu yerlerdeki mutlu ve mutsuz insanlar anlatılır.

Eserde Virgilius aklı, Betarice ise inançları temsil eder. Dante eserde insanın sembolüdür.

Leave a Comment